Gebruiksaanwijzing KYOCERA TASKALFA 552CI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KYOCERA TASKALFA 552CI. Wij hopen dat dit KYOCERA TASKALFA 552CI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KYOCERA TASKALFA 552CI te teleladen.


KYOCERA TASKALFA 552CI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7468 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KYOCERA TASKALFA 552CI DATASHEET (700 ko)
   KYOCERA TASKALFA 552CI (22276 ko)
   KYOCERA TASKALFA 552CI MANUAL 2 (10073 ko)
   KYOCERA TASKALFA 552CI BROCHURE (687 ko)
   KYOCERA TASKALFA 552CI DATASHEET (351 ko)
   KYOCERA TASKALFA 552CI QUICK GUIDE (2845 ko)
   KYOCERA TASKALFA 552CI KMNET VIEWER (855 ko)
   KYOCERA TASKALFA 552CI PRESCRIBE COMMANDS (8610 ko)
   KYOCERA TASKALFA 552CI FILE MANAGEMENT UTILITY (224 ko)
   KYOCERA TASKALFA 552CI PRESCRIBE COMMANDS REFERENCE (REV.4.9) (4876 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KYOCERA TASKALFA 552CI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van de TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen, het basisonderhoud uit te voeren en zo nodig eenvoudige problemen op te lossen, zodat u uw apparaat steeds in optimale staat kunt gebruiken. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voor u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding in de buurt van het apparaat zodat u deze snel kunt raadplegen. [. . . ] origineel] om de richting van het origineel te kiezen, namelijk [Bovenrand boven] of [Bovenrand links]. Druk op [OK]. 4 5 6 Voorbeeld Sneltoets toevoegen Status OK 08/08/2009 10:10 7 Druk op de Start-toets. Het kopiëren begint. 3-12 Basisbediening Afdrukken - Afdrukken vanuit een toepassing Volg de onderstaande stappen om een document vanuit een toepassing af te drukken. OPMERKING: Om documenten af te drukken vanuit een toepassing, moet u het printerstuurprogramma op uw computer installeren vanaf de bijgeleverde cd-rom (Product Library). 1 2 Maak een document in een toepassing. Klik op de knop naast het veld Naam en selecteer dit apparaat uit de lijst. 3 3 4 Vul het gewenste aantal afdrukken in het vak Exemplaren in. Waneer er meer dan één document is, selecteert u Sorteren om de documenten een voor een in de volgorde van de paginanummers af te drukken. 5 Klik op de knop Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen verschijnt. 3-13 Basisbediening 6 Selecteer het tabblad Basis en klik op de knop Afdrukformaat om het papierformaat te selecteren. Om op speciale papiersoorten zoals dik papier of transparanten af te drukken, klikt u op het menu Afdrukmateriaaltype en selecteert u het mediatype. 7 Klik op Bron en selecteer de papierbron. OPMERKING: Als u Automatisch kiest, wordt het papier automatisch aangevoerd uit de papierbron met het papier van het optimale formaat en type. Om op speciale papiersoorten zoals enveloppen of dik papier af te drukken, plaatst u ze in de multifunctionele lade en selecteert u MF Lade. 8 Selecteer de papierrichting ­ Staand of Liggend ­ om deze af te stemmen op de richting van het document. Als u Gedraaid selecteert, wordt het document 180° gedraaid afgedrukt. 9 Klik op de OK-knop om naar het dialoogvenster Afdrukken terug te keren. 10 Klik op de OK-knop om het afdrukken te starten. 3-14 Basisbediening Verzenden Dit apparaat kan een gescande afbeelding verzenden als bijlage bij een e-mailbericht of naar een pc die is verbonden met het netwerk. Hiervoor moet het adres van de afzender en van de bestemming (ontvanger) worden geregistreerd in het netwerk. Er is een netwerkomgeving vereist waarin het apparaat verbinding kan maken met een mailserver. Er wordt aanbevolen een lokaal netwerk (LAN) te gebruiken om problemen met de verzendsnelheid en de beveiliging te verhelpen. Tegelijk met het verzenden van een gescande afbeelding kunt u de afbeelding ook afdrukken of verzenden naar de documentbox. Voer de volgende stappen uit om de scanfunctie te gebruiken: · · · · · · Programmeer de instellingen, waaronder ook de e-mailinstelling op het apparaat. Gebruik het COMMAND CENTER (de interne HTML-internetpagina) om het IP-adres en de hostnaam van de SMTP-server en de ontvanger te registreren. Wanneer de pc-map (SMB/FTP) wordt geselecteerd, moet de doelmap worden gedeeld. Een documentbox aanmaken/registreren (wanneer een documentbox is geselecteerd als bestemming) Gedetailleerde verzendingsinstellingen (om een documentbox te selecteren als bestemming of om de afbeelding tegelijkertijd af te drukken en te verzenden) 3 Volg de onderstaande stappen voor de basishandelingen bij het verzenden. De volgende vier opties zijn beschikbaar: · · · · · Verzenden als e-mail: verzendt een gescand origineelbeeld als bijlage van een e-mailbericht. . . pagina 3-16 Verzenden naar map (SMB): slaat een gescand origineelbeeld op in een gedeelde map van eender welke pc. . . pagina 3-17 Verzenden naar map (FTP): slaat een gescand origineelbeeld op in een map van een FTP-server. . . pagina 3-17 Verzenden naar documentbox: verzendt een document opgeslagen in de documentbox op dit apparaat. . . pagina 4-6 Afbeeldingsgegevens scannen met TWAIN/WIA: laadt de documentgegevens opgeslagen in een custom box naar een pc. . . Raadpleeg de Gebruikershandleiding van het TWAIN/WIA-stuurprogramma OPMERKING: Verschillende verzendopties kunnen gecombineerd worden opgegeven. Raadpleeg Verzenden naar verschillende soorten bestemmingen (multi-verzenden) op pagina 3-23. 3-15 Basisbediening Verzenden als e-mail Verzendt een gescand origineelbeeld als bijlage van een e-mailbericht. OPMERKING: · U moet een netwerkomgeving hebben waarin dit apparaat verbinding kan maken met een mailserver. Er wordt aanbevolen het apparaat te gebruiken in een omgeving waarin het permanent verbinding kan maken met de mailserver via een LAN. Open het COMMAND CENTER van tevoren en voer de instellingen in voor het versturen van een e-mail. Raadpleeg COMMAND CENTER (instellingen voor e-mail) op pagina 2-14 voor meer informatie. · 1 Druk op de Verzenden-toets. [. . . ] Dik papier kan aan de achterkant soms nog ruwe randen hebben door een papiersnijder. Verwijder dergelijke ruwe randen door het papier op een vlakke ondergrond te leggen en een paar keer over de randen te wrijven met een liniaal. Afdrukken op papier met ruwe randen kan papierstoringen veroorzaken. OPMERKING: Als het papier niet op de juiste manier ingevoerd wordt, zelfs nadat het glad gestreken is, plaats het dan in de multifunctionele lade met de beginrand een paar millimeter omhoog. Appendix-8 Etiketten Etiketten moeten vanaf de multifunctionele lade ingevoerd worden. Let extra goed op bij het kiezen van etiketten zodat de kleeflaag niet in aanraking komt met de apparaatonderdelen en de etiketten niet vanzelf loskomen van het basisvel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KYOCERA TASKALFA 552CI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KYOCERA TASKALFA 552CI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag