Gebruiksaanwijzing KYOCERA KM-1650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KYOCERA KM-1650. Wij hopen dat dit KYOCERA KM-1650 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KYOCERA KM-1650 te teleladen.


KYOCERA KM-1650 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4108 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KYOCERA KM-1650 DATASHEET (645 ko)
   KYOCERA KM-1650 BROCHURE (246 ko)
   KYOCERA KM-1650 KX DRIVER (1318 ko)
   KYOCERA KM-1650 QUICK GUIDE (1026 ko)
   KYOCERA KM-1650 BASIC GUIDE (5386 ko)
   KYOCERA KM-1650 KMNET VIEWER (855 ko)
   KYOCERA KM-1650 PRESCRIBE COMMANDS (5165 ko)
   KYOCERA KM-1650 TECHNICAL REFERENCE (9320 ko)
   KYOCERA KM-1650 BASIC OPERATION GUIDE (4693 ko)
   KYOCERA KM-1650 BASIC OPERATION GUIDE 2 (5413 ko)
   KYOCERA KM-1650 FILE MANAGEMENT UTILITY (224 ko)
   KYOCERA KM-1650 PRESCRIBE COMMANDS REFERENCE (REV.4.9) (4876 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KYOCERA KM-1650

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KM-1650 KM-2050 KM-2550 Basishandleiding voor de bediening Optimaal gebruik maken van geavanceerde functies 1 Automatische selectie van kopieerpapier dat van hetzelfde formaat is als het origineel: automatische papierselectiemodus (Raadpleeg pagina 3-2) 2 Verkleining/Vergroting voor een opgegeven cassetteformaat: automatische zoommodus (Raadpleeg pagina 3-6) 11 × 17": 129 % A3: 141% 3 Verkleining/Vergroting tussen de 25 en 200%: zoommodus (Raadpleeg pagina 3-7) 25 % 8 1/2 × 11" A4 200 % 5 1/2 × 8 1/2": 64 % A5: 70% 4 Kopiëren met een eerder geregistreerde zoomfactor: Vooraf ingestelde zoommodus (Raadpleeg pagina 3-8) 5 Tweezijdige kopieën maken van verschillende soorten originelen: duplexmodus (Raadpleeg pagina 3-9) 6 Tweezijdige originelen op aparte vellen kopiëren: splitsmodus (Raadpleeg pagina 3-12) 1 2 1 2 1 2 1 2 7 Kopieersets automatisch sorteren: sorteermodus (Raadpleeg pagina 3-14) ! 8 Richting van kopieën per set wijzigen: verzamelmodus (raadpleeg hoofdstuk 1, Geavanceerde handleiding voor de bediening) 3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 Combinatie van twee of vier originelen op een enkele gekopieerde pagina: combinatiemodus (raadpleeg hoofdstuk 1, Geavanceerde handleiding voor de bediening) 3 2 1 2 1 1 2 10 Margeruimte genereren op kopieën: margemodus (raadpleeg hoofdstuk 1, Geavanceerde handleiding voor de bediening) 11 Kopieën maken met schone randen: modus kader wissen (raadpleeg hoofdstuk 1, Geavanceerde handleiding voor de bediening) 12 Gebruiken om meerdere origi- nelen in een bewerking te kopiëren: doorlopend kopiëren (raadpleeg hoofdstuk 1, Geavanceerde handleiding voor de bediening) BASISHANDLEIDING VOOR DE BEDIENING i 13 Kopieerinstellingen opslaan in 14 Taal selecteren die in het geheugen: programmeerfunctie (raadpleeg hoofdstuk 1, Geavanceerde handleiding voor de bediening) berichtenscherm wordt gebruikt: taal selectie (Raadpleeg pagina 2-18) 15 ID-codes gebruiken om het aantal gemaakte kopieën bij te houden: modus taak accounting (raadpleeg hoofdstuk 4, Geavanceerde handleiding voor de bediening) English 16 Volledig assortiment optionele apparatuur: AOD (Raadpleeg pagina 4-3) Papierinvoer (Raadpleeg pagina 4-7) Duplexeenheid (Raadpleeg pagina 4-8) Afwerkeenheid (Raadpleeg pagina 4-8) Takenscheider (Raadpleeg pagina 4-12) Teller (Raadpleeg pagina 4-13) Fax-kit (Raadpleeg pagina 4-14) Netwerkscannerkit (Raadpleeg pagina 4-14) Geheugenkaart (CompactFlash) (Raadpleeg pagina 4-14) Harde schijf (Raadpleeg pagina 4-15) Extra geheugen (Raadpleeg pagina 4-15) ii BASISHANDLEIDING VOOR DE BEDIENING Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften Lees deze informatie voordat u het apparaat in gebruik neemt. In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld: · · · · · · · · · · Wettelijke kennisgevingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Energy Star-programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Veiligheidsconventies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Plaats het origineel exact in de achterste linkerhoek van de glasplaat. OPMERKING: Gebruik de aanduidingsplaten voor het origineelformaat die zich aan de boven- en linkerkant van de glasplaat bevinden om het origineel goed te plaatsen. 2 Druk op of om de splitsmodus te selecteren en druk op [Enter]. Duplex/Pagina splitsen: Boek 2-zijdig 2-zijd. Boek 1-zijdig Als [2-zijdig 1-zijdig] is Stikzijde origineel: geselecteerd, drukt u op of Links om de gewenste stikzijde van het Bovenkant origineel te selecteren en drukt u op [Enter]. 3 Druk op [Start]. Als u de optionele AOD gebruikt, wordt het kopieerproces automatisch voltooid. Als u de glasplaat gebruikt, verschijnt er een bericht wanneer u het volgende origineel moet plaatsen. Als alle originelen gescand zijn, drukt u op [Enter]. BASISHANDLEIDING VOOR DE BEDIENING 3-13 Basishandelingen Sorteermodus In één bewerking kunnen meerdere originelen naar het geheugen worden gescand en het gewenste aantal sets kopieën worden gemaakt. Het maximumaantal originelen dat kan worden gescand, is afhankelijk van het beschikbare geheugen van het apparaat. ! Originelen Kopiëen OPMERKING: Als de optionele AOD is geïnstalleerd, kan de sorteermodus als standaard worden ingesteld. Raadpleeg hoofdstuk 3 van de Geavanceerde handleiding voor de bediening voor meer informatie. 1 Plaats het origineel en druk op [Sort]. 2 3 Voer met de numerieke toetsen het gewenste aantal kopieën in. Als u de optionele AOD gebruikt, wordt het kopieerproces automatisch voltooid. Als u de glasplaat gebruikt, verschijnt er een bericht wanneer u het volgende origineel moet plaatsen. Als alle originelen gescand zijn, drukt u op [Enter]. 3-14 BASISHANDLEIDING VOOR DE BEDIENING Basishandelingen Onderbrekingsmodus De onderbrekingsmodus kan worden gebruikt om het kopieerof afdrukproces tijdelijk te stoppen, zodat een taak die meer spoed heeft, tussendoor kan worden uitgevoerd. Wanneer de spoedeisende taak is voltooid, kan de onderbroken taak worden hervat. De volgende onderbrekingsmodi zijn beschikbaar: Modus Kopiëren onderbreken · Beschrijving Deze modus kan worden gebruikt om een kopieertaak te onderbreken die op dit moment wordt gescand, om kopieën te maken van een ander origineel met andere instellingen. Wanneer de spoedeisende taak is voltooid, worden de voorafgaande taakinstellingen hersteld en kan de onderbroken taak worden hervat. Deze modus kan ook worden gebruikt om een kopieertaak te onderbreken om een kopie van een andere taak te maken. Wanneer de spoedeisende kopie is gemaakt, kan de onderbroken taak worden hervat. · Priorit. : Uitvoer Deze modus kan worden gebruikt om de uitvoer van een taak te onderbreken om een spoedeisende afdruk of een ontvangen fax af te drukken. Nadat de spoedeisende taak is voltooid, kan de onderbroken taak worden hervat. OPMERKING: Als u de faxfuncties wilt gebruiken, moet de optionele fax-kit zijn geïnstalleerd. BASISHANDLEIDING VOOR DE BEDIENING 3-15 Basishandelingen Kopieerproces onderbreken 1 Druk op [Interrupt]. Het bericht onderbrekingsmodus OK verschijnt nu. 2 3 Verwijder dit bericht en sla het origineel voor de huidige kopieertaak op. Plaats het origineel voor de spoedeisende taak. 4 Selecteer de gewenste functies voor de spoedeisende taak en druk op [Start]. 5 6 Wanneer de spoedeisende taak is voltooid, verwijdert u het origineel en drukt u op [Interrupt]. Plaats het vorige origineel en druk op [Start] om verder te gaan met kopiëren. 3-16 BASISHANDLEIDING VOOR DE BEDIENING Basishandelingen Afdrukproces of faxproces onderbreken 1 Druk op [Interrupt], terwijl het apparaat bezig is met afdrukken. onderbrekingsmodus verschijnt. 2 Druk op of om de gewenste Select. onderbrekingsmodus te Kopiëren onderbreken selecteren en druk op [Enter]. [. . . ] Zorg er bij het verwijderen van papier voor dat u de cilinder niet aanraakt of bekrast met uw horloge, juwelen, enz. BASISHANDLEIDING VOOR DE BEDIENING 6-15 Problemen oplossen 1 Trek de hendel van de linkerklep omhoog en open de linkerklep. VOORZICHTIG: De fuser is zeer heet. Neem voldoende voorzorgsmaatregelen wanneer u in dit gebied werkt, aangezien er gevaar bestaat op brandwonden. 2 Verwijder het vastgelopen papier. OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen. 3 Als de optionele duplexeenheid is geïnstalleerd, tilt u de duplexeenheid omhoog en verwijdert u het papier. OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen. 4 Sluit de linkerklep. 6-16 BASISHANDLEIDING VOOR DE BEDIENING Problemen oplossen Papieruitvoersleuf Als er zich een papierstoring voordoet in de papieruitvoersleuf, moet u de volgende procedure uitvoeren om het vastgelopen papier te verwijderen. Verkeerde pap. inv. JAM50 BELANGRIJK: Het gebied waar de cilinder zich bevindt is gevoelig voor krassen en verontreinigende stoffen. Zorg er bij het verwijderen van papier voor dat u de cilinder niet aanraakt of bekrast met uw horloge, juwelen, enz. 1 Als er vastgelopen papier bij de papieruitvoersleuf naar buiten steekt, trekt u dit naar buiten en verwijdert u het. OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen. 2 Trek de hendel van de linkerklep omhoog en open de linkerklep. 3 Verwijder het vastgelopen papier. OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen. BASISHANDLEIDING VOOR DE BEDIENING 6-17 Problemen oplossen 4 Sluit de linkerklep. Optionele AOD Als er zich een papierstoring voordoet in de optionele AOD, moet u de volgende procedure uitvoeren om de vastgelopen originelen te verwijderen. Verkrde inv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KYOCERA KM-1650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KYOCERA KM-1650 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag