Gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-C5025N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-C5025N. Wij hopen dat dit KYOCERA FS-C5025N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-C5025N te teleladen.


KYOCERA FS-C5025N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1725 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KYOCERA FS-C5025N DATASHEET (516 ko)
   KYOCERA FS-C5025N (2002 ko)
   KYOCERA FS-C5025N BROCHURE (528 ko)
   KYOCERA FS-C5025N KX DRIVER (1318 ko)
   KYOCERA FS-C5025N QUICK GUIDE (1020 ko)
   KYOCERA FS-C5025N KMNET VIEWER (855 ko)
   KYOCERA FS-C5025N Advanced Operation (2070 ko)
   KYOCERA FS-C5025N PRESCRIBE COMMANDS (5165 ko)
   KYOCERA FS-C5025N TECHNICAL REFERENCE (9320 ko)
   KYOCERA FS-C5025N FILE MANAGEMENT UTILITY (224 ko)
   KYOCERA FS-C5025N PRESCRIBE COMMANDS REFERENCE (REV.4.9) (4876 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KYOCERA FS-C5025N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FS-C5015N FS-C5025N FS-C5030N Gebruikershandleiding Inhoud 1 Onderdelen van het apparaat Onderdelen aan de voorkant van de printer . 4-15 Specificaties 2 3 4 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING i Inhoud ii GEBRUIKERSHANDLEIDING Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften VOORZICHTIG: ER WORDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARD VOOR SCHADE DIE IS VEROORZAAKT DOOR ONJUISTE INSTALLATIE. Kennisgeving met betrekking tot software DE SOFTWARE DIE MET DEZE PRINTER WORDT GEBRUIKT, MOET DE EMULATIEMODUS VAN DE PRINTER ONDERSTEUNEN. De printer is in de fabriek ingesteld om PCL te emuleren. Kennisgeving De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De huidige editie kan technische onvolkomenheden of drukfouten bevatten. [. . . ] Sluit de bovenklep. Ga verder naar het volgende gedeelte. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-7 Onderhoud De printer reinigen De volgende onderdelen moeten telkens wanneer de tonercontainer en tonerafvalbak worden vervangen, worden gereinigd: · · · · Draad van de hoofdoplader Rooster van de hoofdoplader Geavanceerde stralenbundellens Registratierol Daarnaast raden wij u aan de draad van de hoofdoplader en de registratierol regelmatig, tenminste eens per maand, te reinigen. op afdrukken verschijnen, als de afdrukken vuil zijn of als er zwakke of vage afdrukken worden gemaakt, reinigt u de geavanceerde stralenbundellenzen. De hoofdoplader reinigen De hoofdopladers moeten regelmatig worden schoongemaakt, aangezien ze na lang gebruik vervuild raken. Deze delen moeten volgens de onderstaande beschrijving apart worden schoongemaakt. Wanneer u de reinigingsprocedure uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u de hoofdoplader reinigt die hoort bij de kleur van de tonercontainer die is vervangen. In het volgende voorbeeld wordt de procedure uitgelegd voor het reinigen van de hoofdoplader die bij de zwarte tonercontainer hoort. Hoofdopladers M C Y K 3-8 GEBRUIKERSHANDLEIDING Onderhoud 1 Open de linkerklep. Linkerklep 2 Reinig eerst de draad van de hoofdoplader. Zorg er na het reinigen voor dat u de draadreiniger weer in de oorspronkelijke positie plaatst. Knop draadreiniger OPMERKING: Als de draadreiniger niet in de oorspronkelijke positie wordt teruggeplaatst, wordt er over de lengte van de pagina een streep afgedrukt. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-9 Onderhoud 3 Reinig nu het rooster van de hoofdoplader. Haal de roosterreiniger uit de beschermende plastic zak en haal de dop eraf. Dop Roosterreiniger OPMERKING: Het drukkussen van de roosterreiniger bevat water. Reinig het rooster snel, zodat het drukkussen niet uitdroogt. 4 Til de hoofdoplader enigszins omhoog en trek hem er een klein stukje uit (zie onderstaande afbeelding). Hoofdoplader 5 Bevestig de roosterreiniger op de printer met het drukkussen omhoog. Roosterreiniger 3-10 GEBRUIKERSHANDLEIDING Onderhoud 6 Trek de hendel van de hoofdoplader naar buiten en duw hem weer naar binnen. Zorg er na het reinigen voor dat u de hoofdoplader weer in de oorspronkelijke positie plaatst. Hoofdoplader OPMERKING: Als de hoofdoplader niet in de oorspronkelijke positie wordt teruggeplaatst, wordt de bijbehorende kleur op de hele pagina afgedrukt. 7 Haal de roosterreiniger uit de printer en gooi hem weg. De roosterreiniger kan niet opnieuw worden gebruikt. Gebruik dezelfde procedure voor het reinigen van de hoofdopladers die bij de andere tonercontainers horen. Ga verder met het volgende hoofdstuk en reinig de geavanceerde stralenbundellenzen. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-11 Onderhoud De geavanceerde stralenbundellenzen reinigen Als er lijnen, etc. op afdrukken verschijnen, als de afdrukken vuil zijn of als er zwakke of vage afdrukken worden gemaakt, reinigt u de geavanceerde stralenbundellenzen. Op de hoofdoplader van elke tonercontainer bevindt zich één lens. In het volgende voorbeeld wordt de procedure uitgelegd voor het reinigen van de lens op de hoofdoplader die bij de zwarte tonercontainer hoort. 1 Pak het lipje van de groene lensreiniger vast. Herhaal dit 2 keer. Lipje lensreiniger 2 Duw de lensreiniger weer helemaal naar binnen. Zorg er na het reinigen voor dat u de lensreiniger weer in de oorspronkelijke positie plaatst. OPMERKING: Als de lensreiniger niet in de oorspronkelijke positie wordt teruggeplaatst, wordt de bijbehorende kleur op de hele pagina afgedrukt. Gebruik dezelfde procedure voor het reinigen van de lenzen op de hoofdopladers die bij de andere tonercontainers horen. 3-12 GEBRUIKERSHANDLEIDING Onderhoud 3 Als u allevier de lenzen heeft schoongemaakt, sluit u de linkerklep. De papiertransfereenheid reinigen Als de papiertransfereenheid vuil wordt, kunnen er afdrukproblemen, zoals vieze achterkanten van afgedrukte pagina's, optreden. Gebruik de reinigingsdoek die bij het tonerpakket is inbegrepen om de papiertransfereenheid te reinigen. 1 Duw op de groene ontgrendelingshendel van de papiertransfereenheid terwijl u de papiertransfereenheid naar buiten trekt. Ontgrendelingshendel papiertransfereenheid Papiertransfereenheid GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-13 Onderhoud 2 Veeg met behulp van het doekje in het tonerpakket het (papier)stof van de registratierol en de papierrichel. Papierrichel Transfer-rol (zwart) Registratierol (metaal) OPMERKING: Zorg er tijdens het reinigen voor dat u de zwarte transferrol niet aanraakt, aangezien dit een negatief effect op de afdrukkwaliteit kan hebben. 3 Duw de papiertransfereenheid weer helemaal naar binnen. 3-14 GEBRUIKERSHANDLEIDING Onderhoud De tonerafvalbak vervangen Vervang de tonerafvalbak wanneer het bericht Controleer tonerafvalbak wordt weergegeven. De printer werkt pas weer wanneer de tonerafvalbak is vervangen. 1 Open de linkerklep. Linkerklep 2 Houd de tonerafvalbak vast en druk op de vergrendelingshendel. Verwijder de tonerafvalbak nu voorzichtig. Vergrendelingshendel OPMERKING: Verwijder de tonerafvalbak zo voorzichtig mogelijk, zodat de toner niet wordt verstrooid. Zorg ervoor dat de opening van de tonerafvalbak omhoog wijst. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-15 Onderhoud 3 Sluit, nadat u de bak uit de printer heeft gehaald, de dop van de oude tonerafvalbak. Dop Oude tonerafvalbak 4 Plaats, om te voorkomen dat er toner wordt gemorst, de oude tonerafvalbak in de plastic zak (bij het tonerpakket inbegrepen) en gooi de zak later weg volgens de plaatselijke regels of bepalingen voor het weggooien van afval. Plastic zak 5 Open de dop van de nieuwe tonerafvalbak. Dop Nieuwe tonerafvalbak 3-16 GEBRUIKERSHANDLEIDING Onderhoud 6 Plaats de nieuwe tonerafvalbak volgens de onderstaande afbeelding. Wanneer de bak goed is geplaatst, wordt de bak vastgeklikt. Nieuwe tonerafvalbak 7 Zorg ervoor dat de tonerafvalbak goed is geplaatst en sluit de linkerklep. Als de tonercontainers en de tonerafvalbak zijn vervangen, dient u de hoofdopladers en de papiertransfereenheid te reinigen. Raadpleeg De printer reinigen op pagina 3-8 voor instructies. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-17 Onderhoud 3-18 GEBRUIKERSHANDLEIDING 4 Problemen oplossen Dit hoofdstuk bevat uitleg over de volgende onderwerpen: · · · · Algemene richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4 Foutberichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] of verhoog de limiet. 02 04 05 06 10 85 97 GEBRUIKERSHANDLEIDING 4-13 Problemen oplossen Code 98 99 Betekenis Er is een onleesbare pagina in een taak gevonden (de taak is beschadigd). Er bestaat geen afdruktaak voor de opgegeven ID op de harde schijf. Fouten met betrekking tot de geheugenkaart Code 01 02 04 05 06 Betekenis De printer ondersteunt de geplaatste geheugenkaart niet. Onvoldoende printergeheugen om het geheugenkaartsysteem te ondersteunen. Breid het printergeheugen uit. Fouten met betrekking tot de RAM-schijf Code 01 02 04 05 06 Betekenis Formatteringfout. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KYOCERA FS-C5025N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KYOCERA FS-C5025N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag