Gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-C2126MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-C2126MFP. Wij hopen dat dit KYOCERA FS-C2126MFP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-C2126MFP te teleladen.


KYOCERA FS-C2126MFP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3304 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KYOCERA FS-C2126MFP DATASHEET (1224 ko)
   KYOCERA FS-C2126MFP (3395 ko)
   KYOCERA FS-C2126MFP COMMAND (667 ko)
   KYOCERA FS-C2126MFP BROCHURE (973 ko)
   KYOCERA FS-C2126MFP DATASHEET (381 ko)
   KYOCERA FS-C2126MFP KMNET VIEWER (855 ko)
   KYOCERA FS-C2126MFP PRINTER DRIVER (878 ko)
   KYOCERA FS-C2126MFP QUICK INSTALLATION (3100 ko)
   KYOCERA FS-C2126MFP PRESCRIBE COMMANDS (8610 ko)
   KYOCERA FS-C2126MFP FAX OPERATION GUIDE (3511 ko)
   KYOCERA FS-C2126MFP FILE MANAGEMENT UTILITY (224 ko)
   KYOCERA FS-C2126MFP PRESCRIBE COMMANDS REFERENCE (REV.4.9) (4876 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KYOCERA FS-C2126MFP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruikershaNdleidiNg voor de fax fs-C2126MfP Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding Lees deze gebruikershandleiding voordat u het faxapparaat in gebruik neemt. De delen van deze handleiding en onderdelen van het faxapparaat die zijn aangeduid met symbolen, bevatten veiligheidswaarschuwingen ter bescherming van de gebruiker, andere personen en voorwerpen in de buurt. Ze zijn ook bedoeld voor een correct en veilig gebruik van het faxapparaat. De symbolen met hun betekenis worden hieronder beschreven. WAARSCHUWING: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot ernstig letsel of zelfs levensgevaar. [. . . ] 29 Herhaal de stappen 21 tot 28 om nog meer bestemmingen toe te voegen. 30 Druk op de Terug-toets. 31 Gebruik de toets of om te controleren of de groep correct ingesteld is. 3 32 Druk op de toets OK. De groep wordt toegevoegd aan het Adresboek. 3-21 Faxbediening (basis) Bestemming selecteren uit het Adresboek Selecteer een bestemming die in het Adresboek is geregistreerd. Gereed voor verzenden. 2010/01/01 12:30 Tekst+Foto 200x100dpi [Or. beeld] [Faxres. ] 1 Druk in het basisscherm voor verzenden op de toets Adresboek. Selec. adresboek: a b t Adresboek ********************* t Extern adresboek [ Einde ] 2 Druk op de toets of om [Adresboek] te selecteren. 3 Adresboek: ab k Design ********************* l Fiala l Maury [ Menu ] Druk op de toets OK. Druk op de toets of om de gewenste bestemming te selecteren. 4 5 Druk op de toets OK. De geselecteerde bestemming verschijnt in de lijst met bestemmingen. Bestemming opzoeken U kunt een bestemming opzoeken die in het Adresboek geregistreerd is. 1 2 3 4 Menu: ab 1 Selecteren 2 Details 3 Zoeken(naam) ********************* Druk in het basisscherm voor verzenden op de toets Adresboek. Druk op de toets of om [Zoeken(naam)] te selecteren. 5 6 3-22 Druk op de toets OK. Faxbediening (basis) Zoeken(naam): ma* S [ Ab 7 Gebruik de cijfertoetsen om de naam van de bestemming die u wilt opzoeken in te voeren. ABC Tekst OPMERKING: Voor informatie over het invoeren van ] karakters, raadpleeg Specificaties (fax) in Appendix-3. 8 Druk op de toets OK. Het zoekresultaat verschijnt. 3 Geregistreerde gegevens wijzigen/verwijderen U kunt de gegevens van de bestemmingen (contactpersonen) of groepen wijzigen of verwijderen. 1 2 3 4 5 Adresboek: ab k Design ********************* l Fiala l Maury [ Menu ] Druk op de toets Systeemmenu/Tellers. Druk op de toets of om de te bewerken bestemming of groep te selecteren. 6 7 8 Druk op [Menu] (de rechterkeuzetoets). Om een geregistreerde contactpersoon te bewerken 1 2 3 Druk op de toets of om [Details/wijzig. ] te selecteren. Raadpleeg voor meer informatie de stappen 11 tot 39 van Groepsregistratie (fax). Om een groep te bewerken 1 2 Druk op de toets of om [Details/wijzig. ] te selecteren. Druk op de toets OK. 3-23 Faxbediening (basis) 3 Wijzig de gegevens van de groep. Raadpleeg voor meer informatie de stappen 11 tot 18 van Groepsregistratie. Wilt u bestemmingen toevoegen aan de groep, raadpleeg dan de stappen 19 tot 28 van Groepsregistratie. Om een geregistreerde contactpersoon of groep te verwijderen 1 2 3 Druk op de toets of om [Verwijderen] te selecteren. Hiermee wordt de geselecteerde bestemming of groep verwijderd. 9 Druk op de toets OK. of verwijderingen van de geregistreerde gegevens worden doorgevoerd in het Adresboek. 10 Druk op [Ja] (de linkerkeuzetoets). De wijzigingen Adressenlijst afdrukken U kunt de lijst met bestemmingen die geregistreerd zijn in het Adresboek afdrukken. U kunt de lijst sorteren op naam of nummer van de bestemming. 1 2 3 4 5 6 7 8 Druk op de toets Systeemmenu/Tellers. Druk op de toets of om [FAX-lijst(index)] of [FAX-lijst(Nr. )] te selecteren. De lijst wordt afgedrukt. 3-24 Faxbediening (basis) Gebruik van de snelkiestoetsen Met de snelkiestoetsen op het bedieningspaneel kunt u het Adresboek oproepen. Gedeelten die gebruikt worden 3 Nieuwe snelkiestoets registreren U kunt de bestemming (contactpersoon of groep) registreren in het Adresboek onder een snelkiestoets. Er kunnen maximaal 22 bestemmingen geregistreerd worden. 1 Druk op de snelkiestoets die u wilt registreren en houd deze ingedrukt (2 seconden). Toetsnr. 12 [ Einde ] 2 Druk op de toets of om het nummer te selecteren waaronder u de bestemming wilt registreren. [. . . ] Communicatie is beïndigd omdat het wachtwoord onjuist was. 2 Appendix-8 Foutcode U03400 Mogelijke oorzaak/oplossing Polling-ontvangst is beëindigd omdat het wachtwoord ingevoerd door de andere partij niet overeenkwam met de lokale fax-ID op het ontvangende apparaat. Subadres-bulletinboard-ontvangst werd geprobeerd en het apparaat van de andere partij is van ons merk, maar de opgegeven subadresbox was niet geregistreerd op het apparaat van de andere partij. Het apparaat van de andere partij is van ons merk en subadres-bulletinboard-ontvangst is beëindigd omdat het opgegeven subadreswachtwoord onjuist was. Subadres-bulletinboard-ontvangst werd geprobeerd maar het apparaat van de andere partij is niet voorzien van een subadresbulletinboard-communicatiefunctie of er waren geen originelen aanwezig in één van de transferboxen (subadres-boxen). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KYOCERA FS-C2126MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KYOCERA FS-C2126MFP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag