Gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-C1020MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-C1020MFP. Wij hopen dat dit KYOCERA FS-C1020MFP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-C1020MFP te teleladen.


KYOCERA FS-C1020MFP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11080 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KYOCERA FS-C1020MFP DATASHEET (1101 ko)
   KYOCERA FS-C1020MFP QUICK INSTALLATION (2411 ko)
   KYOCERA FS-C1020MFP SCANNING AND FAXING GUIDE (4798 ko)
   KYOCERA FS-C1020MFP (11892 ko)
   KYOCERA FS-C1020MFP BROCHURE (341 ko)
   KYOCERA FS-C1020MFP DATASHEET (291 ko)
   KYOCERA FS-C1020MFP QUICK GUIDE (1412 ko)
   KYOCERA FS-C1020MFP KMNET VIEWER (855 ko)
   KYOCERA FS-C1020MFP QUICK INSTALLATION (2411 ko)
   KYOCERA FS-C1020MFP FILE MANAGEMENT UTILITY (224 ko)
   KYOCERA FS-C1020MFP SCANNING AND FAXING GUIDE (4798 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KYOCERA FS-C1020MFP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Alle titels Instellingen Bovenste pagina Gebruikershandleiding Handleiding voor het apparaat In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over het product en deze handleiding. Aan de slag In dit hoofdstuk worden de procedures beschreven voor de installatie en configuratie van het apparaat, de mogelijkheden om het apparaat met andere apparatuur te verbinden en de manier waarop het papier wordt verwerkt. De printerfunctie gebruiken In dit hoofdstuk worden de printerfuncties beschreven. De kopieerfunctie gebruiken In dit hoofdstuk worden de kopieerfuncties beschreven. De scannerfunctie gebruiken In dit hoofdstuk worden de scanfuncties beschreven. Er zijn twee methoden om te scannen: scannen vanaf het bedieningspaneel en scannen vanuit de computer (TWAIN-scannen). De faxfunctie gebruiken In dit hoofdstuk worden de faxfuncties beschreven. Het apparaat via het bedieningspaneel configureren In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe de operationele instellingen van het apparaat via het bedieningspaneel kunnen worden geconfigureerd en aangepast. Het apparaat kan via de standaardinstellingen worden bediend, maar de configuratie kan worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker. Wijzigingen in de instellingen worden ook opgeslagen als het apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat configureren met de webbrowser U kunt de status van het apparaat controleren of de instellingen van het apparaat wijzigen door het apparaat rechtstreeks via de webbrowser te benaderen. Probleemoplossing Dit hoofdstuk vormt een richtlijn voor het oplossen van problemen met de bediening van het apparaat. Onderhoud In dit hoofdstuk komt het onderhoud van het apparaat aan de orde. Bijlage Copyright © 2009 Inhoud Instellingen Bovenste pagina > Handleiding voor het apparaat Handleiding voor het apparaat Inleiding Handelsmerken Afwijzing van aansprakelijkheid Handleidingen voor dit apparaat Machinetypes Hoe leest u deze handleiding Symbolen Aantekeningen Webbrowser Belangrijke functies Het apparaat gebruiken als printer Aansluiten via USB Aansluiten via een netwerk Vertrouwelijke documenten afdrukken Het apparaat gebruiken als kopieerapparaat Vergrote of verkleinde kopieën maken Meerdere pagina's op één vel papier kopiëren. Beide zijden van een identiteitsbewijs op één zijde kopiëren. Dubbelzijdige kopieën maken De papieruitvoer sorteren Het apparaat gebruiken als scanner Scannen vanaf een computer Gescande bestanden per e-mail verzenden Gescande bestanden naar een FTP-server verzenden Gescande bestanden verzenden naar de gedeelde map van een computer Het apparaat gebruiken als faxapparaat Gebruiken als faxapparaat Het apparaat gebruiken in combinatie met een externe telefoon Fax verzenden vanaf een computer (LAN-Fax) Overzicht van de onderdelen Buitenzijde: Voorzijde Buitenzijde: Achterzijde Binnenzijde Bedieningspaneel Boven Copyright © 2009 Inhoud Instellingen Bovenste pagina > Aan de slag Aan de slag Het apparaat installeren Het apparaat plaatsen Verpakking verwijderen Het apparaat inschakelen Eerste installatie Werkingsmodus wijzigen Energie besparen Meervoudige toegang Het apparaat aansluiten Verbinden met een USB-kabel Verbinden met een netwerkkabel Betekenis van de LED-lampjes Aansluiten op een telefoonlijn Het apparaat configureren Instellingen IP-adres configureren Het apparaat instellen voor automatische ontvangst van een IP-adres Het IP-adres van het apparaat handmatig toewijzen Instellingen voor het telefoonnetwerk configureren Het type telefoonlijn selecteren Het type verbinding met het telefoonnetwerk selecteren Het toegangsnummer voor de buitenlijn instellen De printer delen via een netwerk Optie voor installatie De papierinvoereenheid (Lade 2) installeren De geheugeneenheid installeren (DDR-SDRAM-module) Papier en andere media Geschikt papier voor elke lade Specificaties van de papiertypen Ongeschikte papiertypen Voorzorgsmaatregelen bij het bewaren van papier Afdrukgebied Papier plaatsen Papier plaatsen in lade 1 Papier van het formaat Legal plaatsen Enveloppen plaatsen Papier plaatsen in de optionele papierinvoereenheid Papier plaatsen in de handinvoer Papiertype en papierformaat opgeven Het papiertype opgeven Het standaardpapierformaat opgeven Een aangepast papierformaat opgeven Originelen plaatsen Originelen Aanbevolen formaat van originelen Soorten originelen die niet geschikt zijn voor de automatische documentinvoer (ADF) Beeldgebied dat niet wordt gescand Originelen plaatsen Originelen op de glasplaat plaatsen Originelen in de automatische documentinvoer plaatsen Tekens invoeren Invoermodus voor waarden Invoermodus voor faxnummers Invoermodus voor tekst De apparaatfuncties gebruikerafhankelijk beperken De beperking voor gebruikers inschakelen Gebruikersvermeldingen wijzigen Gebruikersvermeldingen verwijderen Wanneer er een gebruiker-ID ingevoerd moet worden Boven Copyright © 2009 Inhoud Instellingen Bovenste pagina > De printerfunctie gebruiken De printerfunctie gebruiken Optie-instellingen voor de printer configureren Voorwaarden voor bidirectionele communicatie Als bidirectionele communicatie is uitgeschakeld Windows Mac OS X Printereigenschappen openen Printereigenschappen openen vanuit het venster [Printers en faxapparaten] Printereigenschappen openen vanuit een toepassing Windows Mac OS X Basisinstructies voor het werken in de printermodus Verkeerd papier Doorgaan met afdrukken op verkeerd papier De afdruktaak opnieuw instellen Een afdruktaak annuleren Een afdruktaak annuleren voordat het afdrukken is gestart Een afdruktaak tijdens het afdrukken annuleren Vertrouwelijke documenten afdrukken Een beveiligd afdrukbestand opslaan Een beveiligd afdrukbestand afdrukken Een beveiligd afdrukbestand verwijderen Nagaan welke beveiligde afdrukbestanden werden geannuleerd Werken met de verschillende afdrukfuncties Functies voor afdrukkwaliteit Uitvoerfuncties Boven Copyright © 2009 Inhoud Instellingen Bovenste pagina > De kopieerfunctie gebruiken De kopieerfunctie gebruiken Het scherm in de kopieermodus Belangrijkste functies in de kopieermodus Een kopieertaak annuleren Vergrote of verkleinde kopieën maken Meerdere pagina's combineren Twee of vier pagina's op één vel kopiëren Beide zijden van een identiteitsbewijs op één zijde kopiëren. [. . . ] In dat geval ziet u een melding op het scherm en wordt u gevraagd de verzending te annuleren of alleen de pagina's te verzenden die zijn gescand. q Als het papier vastloopt in de ADF, is de vastgelopen pagina niet goed gescand. Als u de faxen direct verzendt, begin dan vanaf de vastgelopen pagina opnieuw met het verzenden. Scan alle originelen volledig opnieuw als u vanuit het geheugen wilt verzenden. q Zie Tekens invoeren Zie Originelen plaatsen voor meer informatie over het invoeren van tekens. voor informatie over het configureren van geavanceerde scaninstellingen. voor meer informatie over andere methoden voor het opgeven van bestemmingen. voor meer informatie over [Automatisch herkiezen] of [Tijd pauzetoets]. voor meer informatie over hoe u vastgelopen papier uit de ADF kunt verwijderen. q q Zie Scaninstellingen opgeven q Zie De bestemming van de fax opgeven Zie Verzendinstellingen voor het faxen q q Zie Papierstoringen bij het scannen verhelpen Verwante onderwerpen Een faxtaak annuleren Boven Vorige Volgende Copyright © 2009 Inhoud Vorige Volgende Instellingen Bovenste pagina > De faxfunctie gebruiken > Een fax verzenden > Belangrijkste functies voor het verzenden van een fax > Een faxtaak annuleren Een faxtaak annuleren Volg de aanwijzingen hieronder om een faxtaak te annuleren. In de modus Direct verzenden Als u het versturen van een fax annuleert terwijl het apparaat bezig is met scannen van het origineel, wordt het verzendproces onmiddellijk geannuleerd. In dat geval wordt op het apparaat van de ontvangende partij een foutmelding weergegeven'. In de modus Verzenden vanuit het geheugen Als u het versturen van een fax annuleert terwijl het apparaat bezig is met scannen van het origineel, wordt het document niet verstuurd. Als u tijdens het verzenden van een fax de verzending annuleert, wordt het verzendproces onmiddellijk geannuleerd. In dat geval wordt op het apparaat van de ontvangende partij een foutmelding weergegeven'. Druk op [Facsimile]. Druk op [Wissen/Stop]. q Als u tijdens het verzenden van een fax aan meerdere bestemmingen tegelijk de verzending annuleert, wordt alleen de fax naar de huidige bestemming geannuleerd. De fax wordt verder normaal naar de volgende bestemmingen verzonden. q Zie De bestemming opgeven met de broadcastfunctie bestemmingen tegelijk. voor meer informatie over het verzenden van faxen naar meerdere Boven Vorige Volgende Copyright © 2009 Inhoud Vorige Volgende Instellingen Bovenste pagina > De faxfunctie gebruiken > Een fax verzenden > De bestemming van de fax opgeven De bestemming van de fax opgeven In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de bestemming opgeeft bij het verzenden van een fax. U kunt de faxbestemming opgeven met de cijfertoetsen, maar ook met de volgende functies: q q q q De Eéntoetsknoppen gebruiken Verkort kiezen Verzenden naar meerdere adressen tegelijk (Broadcast) Herhalen Verwante onderwerpen De bestemming opgeven met de ééntoetsknoppen De bestemming opgeven met Verkort kiezen De bestemming opgeven met de broadcastfunctie De bestemming opgeven met de functie Herhalen Boven Vorige Volgende Copyright © 2009 Inhoud Vorige Volgende Instellingen Bovenste pagina > De faxfunctie gebruiken > Een fax verzenden > De bestemming van de fax opgeven > De bestemming opgeven met de ééntoetsknoppen De bestemming opgeven met de ééntoetsknoppen In dit gedeelte wordt beschreven hoe u met de ééntoetsknoppen een bestemming selecteert die als vermelding voor snelkiezen is geregistreerd. Druk op de ééntoetsknop waaraan de vermelding voor snelkiezen is gekoppeld. Druk op [Shift] voordat u op een ééntoetsknop drukt als u de snelkiesvermeldingen 11 tot en met 20 wilt gebruiken. q U kunt de geregistreerde namen en faxnummers controleren door een rapport af te drukken. q Zie Faxbestemmingen registreren Zie Rapporten afdrukken voor meer informatie over het registreren van snelkiesnummers. q voor informatie over het afdrukken van de lijst met vermeldingen voor snelkiezen. Boven Vorige Volgende Copyright © 2009 Inhoud Vorige Volgende Instellingen Bovenste pagina > De faxfunctie gebruiken > Een fax verzenden > De bestemming van de fax opgeven > De bestemming opgeven met Verkort kiezen De bestemming opgeven met Verkort kiezen In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een bestemming selecteert die is geregistreerd als een vermelding voor verkort kiezen. U kunt op twee manieren een bestemming selecteren: q q Een vermelding voor verkort kiezen opgeven Zoeken op naam van de vermelding voor verkort kiezen Een vermelding voor verkort kiezen opgeven Druk tweemaal op [Adresboek]. Geef met de cijfertoetsen het geregistreerde nummer op (1-50) van de vermelding voor verkort kiezen en druk op [OK]. Zoeken op naam van de vermelding voor verkort kiezen Druk op [Adresboek]. Met [ ][ ] kunt u door het Adresboek bladeren. Geef met de cijfertoetsen de eerste letters op van de naam van de vermelding voor verkort kiezen. Telkens wanneer u een teken invoert, verandert het display en worden de overeenkomende namen weergegeven. Bevestig dat de gewenste vermelding op het display wordt weergegeven en druk op [OK]. q Wanneer u in het Adresboek zoekt, vindt u alleen de vermelding voor verkort kiezen, geen vermeldingen voor snelkiezen. U kunt de geregistreerde namen en faxnummers controleren door een rapport af te drukken. q q Zie Tekens invoeren voor meer informatie over het invoeren van tekens. voor meer informatie over het registreren van vermeldingen voor verkort kiezen. q Zie Faxbestemmingen registreren Zie Rapporten afdrukken q voor meer informatie over het afdrukken van de lijst Verkort kiezen. Boven Vorige Volgende Copyright © 2009 Inhoud Vorige Volgende Instellingen Bovenste pagina > De faxfunctie gebruiken > Een fax verzenden > De bestemming van de fax opgeven > De bestemming opgeven met de broadcastfunctie De bestemming opgeven met de broadcastfunctie U kunt een fax naar verschillende bestemmingen tegelijk verzenden. [. . . ] Raak onderdelen met de markering " " (heet oppervlak) niet aan. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst. Let er bij het verplaatsen van het apparaat op dat het netsnoer niet bekneld komt te zitten onder het apparaat en daardoor beschadigd raakt. Verwante onderwerpen Het apparaat voorbereiden voor een langdurige periode waarin het niet wordt gebruikt Het apparaat weer gebruiken nadat dit langdurig niet is gebruikt Boven Vorige Volgende Copyright © 2009 Inhoud Vorige Volgende Instellingen Bovenste pagina > Onderhoud > Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt > Het apparaat voorbereiden voor een langdurige periode waarin het niet wordt gebruikt Het apparaat voorbereiden voor een langdurige periode waarin het niet wordt gebruikt Voer de onderstaande procedure uit wanneer het apparaat langdurig niet wordt gebruikt terwijl de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld. Als de onderstaande procedure niet wordt opgevolgd, kunnen ongebruikelijke geluiden hoorbaar zijn wanneer het apparaat weer in gebruik wordt genomen. q Schakel het apparaat niet uit tijdens het afdrukken. Schakel de stroomtoevoer uit. Trek aan de ontgrendelingshendel van de klep aan de voorzijde van het apparaat en open de klep voorzichtig met beide handen. Duw de blauwe hendels van de fusereenheid omlaag. Draai met behulp van een munt de twee grijze knoppen op de fusereenheid 90 graden tegen de wijzers van de klok in (totdat de sleuven horizontaal zijn uitgelijnd met de -markering in de onderstaande illustratie). Sluit de klep aan de voorzijde van het apparaat voorzichtig met beide handen. q Deze stap hoeft niet te worden uitgevoerd als de aan/uit-schakelaar van het apparaat is ingeschakeld, maar het apparaat langdurig niet is gebruikt. Boven Vorige Volgende Copyright © 2009 Inhoud Vorige Volgende Instellingen Bovenste pagina > Onderhoud > Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt > Het apparaat weer gebruiken nadat dit langdurig niet is gebruikt Het apparaat weer gebruiken nadat dit langdurig niet is gebruikt Voer de onderstaande procedure uit om het apparaat weer te gebruiken nadat dit langdurig niet is gebruikt. q Om beschadiging van de knoppen van de fusereenheid te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat beide knoppen weer in de oorspronkelijke stand worden gezet, aan de hand van de onderstaande procedure. Sluit het netsnoer aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KYOCERA FS-C1020MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KYOCERA FS-C1020MFP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag