Gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-9530DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-9530DN. Wij hopen dat dit KYOCERA FS-9530DN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-9530DN te teleladen.


KYOCERA FS-9530DN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1736 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KYOCERA FS-9530DN DATASHEET (293 ko)
   KYOCERA FS-9530DN (2310 ko)
   KYOCERA FS-9530DN KX DRIVER (1318 ko)
   KYOCERA FS-9530DN DATASHEET (940 ko)
   KYOCERA FS-9530DN KMNET VIEWER (855 ko)
   KYOCERA FS-9530DN COMMAND CENTER (1952 ko)
   KYOCERA FS-9530DN Advanced Operation (4246 ko)
   KYOCERA FS-9530DN PRESCRIBE COMMANDS (5165 ko)
   KYOCERA FS-9530DN TECHNICAL REFERENCE (9320 ko)
   KYOCERA FS-9530DN FILE MANAGEMENT UTILITY (224 ko)
   KYOCERA FS-9530DN PRESCRIBE COMMANDS REFERENCE (REV.4.9) (4876 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KYOCERA FS-9530DN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FS-9130DN FS-9530DN Gebruikershandleiding Inhoud 1 Onderdelen van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Onderdelen aan de voorkant van de printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Onderdelen aan de linker- en achterkant van de printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Onderdelen aan de rechterkant van de printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Printerdriver laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Afdrukken vanuit applicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 Onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 Tonercontainer vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 De printer reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 Algemene richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Problemen met de afdrukkwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4 Lampjes en berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Een papierstoring oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16 Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 2 3 4 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING i ii GEBRUIKERSHANDLEIDING Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften VOORZICHTIG: ER WORDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARD VOOR SCHADE DIE IS VEROORZAAKT DOOR ONJUISTE INSTALLATIE. Kennisgeving met betrekking tot software DE SOFTWARE DIE MET DEZE PRINTER WORDT GEBRUIKT, MOET DE EMULATIEMODUS VAN DE PRINTER ONDERSTEUNEN. De emulatiemodus kan gewijzigd worden. Kennisgeving De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De huidige editie kan technische onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor ongevallen die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding. [. . . ] De printer houdt dan op met afdrukken en het bericht Vervang toner Reinig printer verschijnt, met instructies over het installeren van een nieuw tonerpakket. Hoe vaak de tonercontainer moet worden vervangen Uitgaande van een gemiddelde tonerdekking van 5% en een uitgeschakelde EcoPrint-modus, moet de tonercontainer ongeveer om de 40. 000 pagina's worden vervangen. Starttonercontainer De tonercontainer die bij de nieuwe printer is verpakt, is een starttonercontainer. De starttonercontainer gaat gemiddeld 20. 000 zwart/ wit-pagina's mee. Tonerpakketten Voor de beste resultaten raden wij u aan alleen echte Kyocera-onderdelen en verbruiksartikelen te gebruiken. Een nieuw tonerpakket bevat de volgende onderdelen: · · · · Tonercontainer Reinigingsdoek Plastic afvalzakken voor de oude tonercontainer en de oude tonerafvalbak Tonerafvalbak OPMERKING: Zorg er bij het vervangen van de tonercontainer voor dat u de binnenkant van de printer reinigt. Uitleg over berichten waarin u wordt verzocht de tonercontainer te vervangen De printer geeft tijdens het gebruik van toner op twee verschillende momenten berichten weer. Dit bericht wordt automatisch afgewisseld met het andere printerbericht (zoals Gereed): · Wanneer de toner in de printer bijna op is, toont de printer het bericht Toner laag als eerste waarschuwing. Als u het bovenstaande bericht negeert en doorgaat met afdrukken, toont de printer vlak voordat de toner op is, het bericht Vervang toner. Nadat de tonercontainer is vervangen, verandert het bericht echter niet automatisch in Gereed. Als u weer met afdrukken wilt beginnen, drukt u op [GO], zodat de printer klaar is. · GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-3 Onderhoud Toner vervangen In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de tonercontainer vervangt. Wanneer u de tonercontainer vervangt, dient u altijd tegelijkertijd de tonerafvalbak te vervangen. Als deze bak vol is, kan de printer beschadigd raken of worden vervuild door het tonerafval dat uit de bak kan lekken. OPMERKING: Houd tijdens het vervangen van de tonercontainer opslagmedia en computerbenodigdheden (zoals diskettes) uit de buurt van de tonercontainer. Zo wordt schade aan de media vermeden als gevolg van de magnetische lading van de toner. U hoeft de printer niet uit te zetten voordat u met vervanging begint. Gegevens die zich al in het afdrukproces van de printer bevinden, worden verwijderd als u de printer uit zet. 1 Open de voorklep van de printer helemaal. 2 Duw de vergrendelingshendel omhoog en haal de tonercontainer er voorzichtig uit totdat de hendel ervan verschijnt. OPMERKING: Trek de tonercontainer er niet helemaal uit, aangezien de container kan vallen en er toner op de vloer terecht kan komen. 3-4 GEBRUIKERSHANDLEIDING Onderhoud 3 Houd de hendel op de tonercontainer vast, duw de vergrendelingshendel nogmaals omhoog en til de tonercontainer voorzichtig op. 4 Plaats de oude tonercontainer in de meegeleverde plastic zak, sluit de zak af en gooi hem weg. 5 Tik zachtjes 5 of 6 keer op de bovenkant van de nieuwe tonercontainer. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-5 Onderhoud 6 Schud de tonercontainer tien keer of vaker hard heen en weer (in de richting van de pijlen) om de toner los te maken en goed te vermengen. 7 Houd de hendel op de tonercontainer vast en plaats de tonercontainer op de rails van de printer. Zorg ervoor dat het mechanisme naar de printer toe wordt geplaatst. Laat de voorklep open om de tonerafvalbak te kunnen plaatsen. Mechanisme Naar de printer toe 3-6 GEBRUIKERSHANDLEIDING Onderhoud 8 Houd de tonercontainer met beide handen vast en duw hem helemaal in de printer. 9 Sluit de voorklep. De tonerafvalbak vervangen Wanneer u de tonercontainer vervangt, moet de gebruikte tonerafvalbak in de printer eveneens door een nieuwe afvalbak uit het nieuwe tonerpakket worden vervangen. De printer werkt pas weer wanneer de tonerafvalbak is vervangen. 1 Open de voorklep van de printer helemaal. 2 Haal de oude tonerafvalbak eruit (zie afbeelding). GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-7 Onderhoud 3 Haal de verzegeling van de achterkant van de oude tonerafvalbak en sluit de opening van de bak met de verzegeling. Plaats de oude tonerafvalbak in de meegeleverde plastic zak, sluit de zak af en gooi hem weg. 4 Installeer de nieuwe tonerafvalbak in de printer. 5 Sluit de voorklep. 3-8 GEBRUIKERSHANDLEIDING Onderhoud De printer reinigen De filters reinigen Reinig bij het vervangen van de tonercontainer ook de filters. 1 Open de MP-lade. 2 Haal de filters uit de printer. Duw tijdens het verwijderen op de lipjes van het bovenste filter. 3 Duw tijdens het verwijderen op de lipjes van het rechterfilter. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-9 Onderhoud 4 Reinig de filters met een stofzuiger. De filters mogen niet worden gewassen of met de bij het apparaat meegeleverde reinigingsborstel worden schoongemaakt. 5 Plaats de filters na reiniging op de oorspronkelijke posities terug. Ga na het reinigen van de filters verder naar het volgende gedeelte. 3-10 GEBRUIKERSHANDLEIDING Onderhoud De binnenkant van de printer Om problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen, moet de binnenkant van de printer worden gereinigd. 1 Open de voorklep helemaal. 2 Haal de blauwe reinigingsborstel eruit. 3 Trek de vergrendelingshendel aan de linkerkant van de printer omhoog en open linkerklep 1. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-11 Onderhoud 4 Reinig de takenscheider door de reinigingsborstel van links naar rechts over de takenscheider te bewegen. OPMERKING: Zorg er bij het verwijderen van vastgelopen papier voor, dat u de drum van de printer niet aanraakt. Dit kan storingen in de printer veroorzaken. 5 Beweeg de reinigingsborstel op de transferrol heen en weer terwijl u de rol tegelijkertijd via het wieltje aan de linkerkant draait om vuil te verwijderen (zie afbeelding). Berg de reinigingsborstel na het reinigen weer in de daarvoor bestemde ruimte op en sluit linkerklep 1 en de voorklep. 3-12 GEBRUIKERSHANDLEIDING 4 Problemen oplossen In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u eventueel optredende printerproblemen oplost. Als een probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met uw servicevertegenwoordiger. In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld: · · · · Algemene richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (PF-700 bovenste cassette, PF-750) Pagina 4-19 4-19 4-19 4-16 GEBRUIKERSHANDLEIDING Problemen oplossen Papierstoringsbericht Papierstoring Cassette 4 Papierstoring Afw. eenheid Papierstoring Vouweenheid Papierstoring Cassette Papierstoring MP-lade Papierstoring MP trans. eenh. Papierstoring Linkerklep 1 Papierstoring Linkerklep 2 Papierstoring Linkerklep 3 Papierstoring Mailbox Locatie papierstoring 4 Beschrijving Het papier is in een optionele papierinvoercassette vastgelopen. (PF-700 onderste cassette) Het papier is vastgelopen in de papierstapelaar van de optionele afwerkeenheid (F). (PF-700, PF750) Het papier is in de mailbox vastgelopen. Pagina 4-19 F DF-710 of DF-730 Gebruikershandleiding DF-710 Gebruikershandleiding 4-19 4-20 4-20 4-24 4-25 4-26 P 1, 2, 3, 4 B H M N C Q DF-710 Gebruikershandleiding Wanneer het vastgelopen papier is verwijderd, opent en sluit u de voorklep van de printer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KYOCERA FS-9530DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KYOCERA FS-9530DN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag