Gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-6950DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-6950DN. Wij hopen dat dit KYOCERA FS-6950DN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-6950DN te teleladen.


KYOCERA FS-6950DN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1789 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KYOCERA FS-6950DN DATASHEET (287 ko)
   KYOCERA FS-6950DN (1767 ko)
   KYOCERA FS-6950DN BROCHURE (288 ko)
   KYOCERA FS-6950DN QUICK GUIDE (646 ko)
   KYOCERA FS-6950DN KMNET VIEWER (855 ko)
   KYOCERA FS-6950DN INSTALLATION (584 ko)
   KYOCERA FS-6950DN PRESCRIBE COMMANDS (5165 ko)
   KYOCERA FS-6950DN TECHNICAL REFERENCE (9320 ko)
   KYOCERA FS-6950DN FILE MANAGEMENT UTILITY (224 ko)
   KYOCERA FS-6950DN PRESCRIBE COMMANDS REFERENCE (REV.4.9) (4876 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KYOCERA FS-6950DN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FS-6950DN Gebruikershandleiding Inhoud 1 Onderdelen van het apparaat Onderdelen aan de voorkant van de printer . 1-2 Onderdelen aan de linkerkant van de printer en interne onderdelen . 4-12 Specificaties 2 3 4 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING i Inhoud ii GEBRUIKERSHANDLEIDING Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften VOORZICHTIG: ER WORDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARD VOOR SCHADE DIE IS VEROORZAAKT DOOR ONJUISTE INSTALLATIE. Kennisgeving met betrekking tot software DE SOFTWARE DIE MET DEZE PRINTER WORDT GEBRUIKT, MOET DE EMULATIEMODUS VAN DE PRINTER ONDERSTEUNEN. De emulatiemodues kan gewijzigd worden. Kennisgeving De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] Vervang de tonerafvalbak wanneer het bericht Controleer tonerafvalbak wordt weergegeven. Druk op [MENU]. Courier-lettertype Vet lettertype Opmerkingen OPMERKING: Zie stap 10 voor informatie over het opslaan van de pin. BELANGRIJK: Zorg dat het papier niet gevouwen, gekruld of beschadigd is. Belangrijk Voorzichtig VOORZICHTIG: Trek de cassette niet naar buiten terwijl u de voorkant van het apparaat vasthoudt. Waarschuwing WAARSCHUWING: Het ladergedeelte staat onder hoogspanning. xx GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 Onderdelen van het apparaat In dit gedeelte vindt u uitleg en afbeeldingen, zodat u de onderdelen en de functies van die onderdelen kunt vaststellen. Probeer voor het juiste gebruik en optimale prestaties thuis te raken in de namen en functies van deze onderdelen. Dit hoofdstuk bevat uitleg over de volgende onderwerpen: · · · Onderdelen aan de voorkant van de printer. . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Onderdelen aan de linkerkant van de printer en interne onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 GEBRUIKERSHANDLEIDING 1-1 Onderdelen van het apparaat Onderdelen aan de voorkant van de printer 3 2 1 4 7 5 6 1 2 3 4 5 6 7 Bovenklep Papierstopper Bovenlade Rechterklep Bedieningspaneel Papiercassette MP-lade (Multi-Purpose) Onderdelen aan de linkerkant van de printer en interne onderdelen 1 2 4 3 1 2 3 4 Linkerklep Tonercontainer Aan/uit-schakelaar Tonerafvalbak 1-2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Onderdelen van het apparaat Onderdelen aan de achterkant van de printer 1 2 3 4 6 5 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 USB-geheugenaansluiting USB-aansluiting Netwerklampjes Parallelle aansluiting Optionele aansluitingssleuf (netwerk/serieel/CF-kaart/ Microdrive) Netsnoeraansluiting Netwerkaansluiting Achtereenheid GEBRUIKERSHANDLEIDING 1-3 Onderdelen van het apparaat 1-4 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 Afdrukken Dit hoofdstuk bevat uitleg over de volgende onderwerpen: · · Printerdriver laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Afdrukken vanuit applicaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-1 Afdrukken Printerdriver laden Zorg ervoor dat de printer aan staat en is aangesloten op de pc voordat u de printerdriver vanaf de cd-rom installeert. 1 Schakel de pc in en start Windows. OPMERKING: Als het dialoogvenster Wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt, selecteert u Annuleren. 2 3 Plaats de cd-rom die met de printer is meegeleverd in het optische station van de pc. Het installatieprogramma wordt gestart. OPMERKING: Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, gebruikt u Windows Verkenner om de cd-rom te openen en selecteert u Setup. exe. 4 Voer de in het installatieprogramma weergegeven procedures uit om de KX DRIVER te installeren. 2-2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Afdrukken Afdrukken vanuit applicaties Hieronder worden de stappen beschreven die nodig zijn voor het afdrukken van een document dat in een applicatie is gemaakt. U kunt het papierformaat en de afleveringsbestemming voor de afdrukken selecteren. 1 2 3 4 Plaats het gewenste papier in de papiercassette. Selecteer vanuit de applicatie in het menu Bestand de optie Afdrukken. Voor Microsoft Word wordt aanbevolen dat u op Opties klikt en Printerinstellingen gebruiken als Standaardpapierlade specificeert. 3 4 5 Klik op OK om te beginnen met afdrukken. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-3 Afdrukken 2-4 GEBRUIKERSHANDLEIDING 3 Onderhoud Dit hoofdstuk bevat uitleg over de volgende onderwerpen: · · · Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 Vervanging tonercontainer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 De printer reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-1 Onderhoud Algemene informatie In dit hoofdstuk worden basisonderhoudstaken beschreven die u op de printer kunt uitvoeren. U kunt de volgende onderdelen vervangen naar aanleiding van een bericht op het printerscherm: · · Tonerpakketten Tonerafvalbak De interne onderdelen dienen tevens regelmatig gereinigd te worden. 3-2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Onderhoud Vervanging tonercontainer Hoe vaak de tonercontainer moet worden vervangen De levensduur van de tonercontainers hangt af van de hoeveelheid toner die nodig is om uw afdruktaken uit te voeren. Uitgaande van A4-papier, een gemiddelde tonerdekking van circa 5% en een uitgeschakelde modus Ecoprint, dient de tonercontainer ongeveer om de 15. 000 pagina's te worden vervangen. U kunt een statuspagina afdrukken om te controleren hoeveel toner zich nog in de tonercontainer bevindt. Het gedeelte Toner niveau op de statuspagina voor verbruiksartikelen toont een voortgangsbalk, die ongeveer aangeeft hoeveel toner er nog in de tonercontainer zit. Starttonercontainer De tonercontainer die bij de nieuwe printer is verpakt, is een starttonercontainer. De starttonercontainer gaat gemiddeld 7. 500 zwart/wit-pagina's mee. [. . . ] Onvoldoende printergeheugen om het CompactFlash-kaartsysteem te ondersteunen. Breid het printergeheugen uit. 05 06 4-10 GEBRUIKERSHANDLEIDING Problemen oplossen Fouten met betrekking tot de RAM-schijf Code 01 02 04 05 06 Betekenis Formatteringfout. Breid het printergeheugen uit. GEBRUIKERSHANDLEIDING 4-11 Problemen oplossen Papierstoringen oplossen Als het papier in het papiertransportsysteem is vastgelopen, of als er helemaal geen papier is doorgevoerd, verschijnt het bericht Papierstoring met de locatie van de papierstoring (het onderdeel waar de papierstoring zich heeft voorgedaan). De printer schakelt automatisch offline wanneer dit bericht wordt weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KYOCERA FS-6950DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KYOCERA FS-6950DN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag