Gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-3900DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-3900DN. Wij hopen dat dit KYOCERA FS-3900DN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-3900DN te teleladen.


KYOCERA FS-3900DN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1519 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KYOCERA FS-3900DN DATASHEET (325 ko)
   KYOCERA FS-3900DN (1912 ko)
   KYOCERA FS-3900DN BROCHURE (288 ko)
   KYOCERA FS-3900DN KX DRIVER (1318 ko)
   KYOCERA FS-3900DN QUICK GUIDE (646 ko)
   KYOCERA FS-3900DN KMNET VIEWER (855 ko)
   KYOCERA FS-3900DN COMMAND CENTER (1952 ko)
   KYOCERA FS-3900DN PRESCRIBE COMMANDS (5165 ko)
   KYOCERA FS-3900DN Advanced Operation (2118 ko)
   KYOCERA FS-3900DN Installation Guide (4774 ko)
   KYOCERA FS-3900DN TECHNICAL REFERENCE (9320 ko)
   KYOCERA FS-3900DN FILE MANAGEMENT UTILITY (224 ko)
   KYOCERA FS-3900DN PRESCRIBE COMMANDS REFERENCE (REV.4.9) (4876 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KYOCERA FS-3900DN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FS-2000D FS-3900DN FS-4000DN Gebruikershandleiding Inhoud Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften 1 Onderdelen van het apparaat Onderdelen aan de voorkant van de printer . 1-2 Onderdelen aan de linkerkant van de printer en interne onderdelen . 4-12 Specificaties 2 3 4 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING i Inhoud ii GEBRUIKERSHANDLEIDING Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften VOORZICHTIG: ER WORDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARD VOOR SCHADE DIE IS VEROORZAAKT DOOR ONJUISTE INSTALLATIE. Kennisgeving met betrekking tot software DE SOFTWARE DIE MET DEZE PRINTER WORDT GEBRUIKT, MOET DE EMULATIEMODUS VAN DE PRINTER ONDERSTEUNEN. De emulatiemodues kan gewijzigd worden. Kennisgeving De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] Dit hoofdstuk bevat uitleg over de volgende onderwerpen: · · · Onderdelen aan de voorkant van de printer. . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Onderdelen aan de linkerkant van de printer en interne onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 GEBRUIKERSHANDLEIDING 1-1 Onderdelen van het apparaat Onderdelen aan de voorkant van de printer 2 1 3 1 2 3 4 7 5 6 FS-2000D 4 7 6 FS-3900DN/FS-4000DN 5 1 2 3 4 5 6 7 Bovenklep Papierstopper Bovenlade Rechterklep Bedieningspaneel Papiercassette MP-lade (multifunctionele cassette) Onderdelen aan de linkerkant van de printer en interne onderdelen 2 1 4 3 1 2 3 4 Linkerklep Tonercontainer AAN/UIT-schakelaar Tonerafvalbak 1-2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Onderdelen van het apparaat Onderdelen aan de achterkant van de printer 1 2 3 4 5 6 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 USB-geheugenslot USB-aansluiting Netwerklampjes (alleen FS-3900DN/FS-4000DN) Netwerkaansluiting (alleen FS-3900DN/FS-4000DN) Parallelle aansluiting Netsnoeraansluiting Achtereenheid Optionele aansluitingsslot (netwerk/serieel/CF-kaart/Microdrive) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1-3 Onderdelen van het apparaat 1-4 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 Afdrukken Dit hoofdstuk bevat uitleg over de volgende onderwerpen: · · Printerdriver laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Afdrukken vanuit applicaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-1 Afdrukken Printerdriver laden Zorg ervoor dat de printer aan staat en op de pc is aangesloten voordat u de printerdriver vanaf de cd-rom installeert. 1 Schakel de pc in en start Windows. OPMERKING: Als het dialoogvenster Wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt, selecteert u Annuleren. 2 3 Plaats de cd-rom die met de printer is meegeleverd in het optische station van de pc. Het installatieprogramma wordt gestart. OPMERKING: Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, gebruikt u Windows Verkenner om de cd-rom te openen en selecteert u Setup. exe. 4 Voer de in het installatieprogramma weergegeven procedures uit om de KX DRIVER te installeren. 2-2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Afdrukken Afdrukken vanuit applicaties Hieronder worden de stappen beschreven die nodig zijn voor het afdrukken van een document dat in een applicatie is gemaakt. U kunt het papierformaat en de bestemming voor de uitvoer selecteren. 1 2 3 4 Plaats het gewenste papier in de papiercassette. Selecteer vanuit de applicatie in het menu Bestand de optie Afdrukken. Voor Microsoft Word wordt aanbevolen dat u op Opties klikt en Printerinstellingen gebruiken als Standaardpapierlade specificeert. 3 4 5 Klik op OK om te beginnen met afdrukken. GEBRUIKERSHANDLEIDING 2-3 Afdrukken 2-4 GEBRUIKERSHANDLEIDING 3 Onderhoud Dit hoofdstuk bevat uitleg over de volgende onderwerpen: · · · Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 Tonercontainer vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 De printer reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-1 Onderhoud Algemene informatie In dit hoofdstuk worden basisonderhoudstaken beschreven die u op de printer kunt uitvoeren. U kunt de volgende onderdelen vervangen naar aanleiding van een bericht op het printerscherm: · · Tonerpakketten Tonerafvalbak De interne onderdelen dienen ook regelmatig te worden gereinigd. 3-2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Onderhoud Tonercontainer vervangen Hoe vaak de tonercontainer moet worden vervangen De levensduur van de tonercontainers hangt af van de hoeveelheid toner die nodig is om uw afdruktaken uit te voeren. Uitgaande van A4-papier, een gemiddelde tonerdekking van circa 5% en een uitgeschakelde Ecoprint-modus, dient de tonercontainer ongeveer om de 20. 000 pagina's (FS-4000DN), 15. 000 pagina's (FS-3900DN), 12. 000 pagina's (FS-2000D) te worden vervangen. U kunt een statuspagina afdrukken om te controleren hoeveel toner zich nog in de tonercontainer bevindt. Het gedeelte Toner Gauge (tonerniveau) op de statuspagina voor verbruiksartikelen toont een voortgangsbalk, die ongeveer aangeeft hoeveel toner er nog in de tonercontainer zit. Starttonercontainer De tonercontainer die bij de nieuwe printer is verpakt, is een starttonercontainer. De starttonercontainer gaat ongeveer 10. 000 pagina's (FS-4000DN), 7. 500 pagina's (FS-3900DN) en 6. 000 pagina's (FS-2000D) mee. Tonerpakketten Het wordt sterk aanbevolen dat u het nieuwe tonerpakket gebruikt dat door de fabrikant is meegeleverd, om printerproblemen te voorkomen en om voor een langere levensduur van de printer te zorgen. Een nieuw tonerpakket bevat de volgende onderdelen: · · · · · Tonercontainer Reinigingsdoek Plastic afvalzakken voor de oude tonercontainer en de oude tonerafvalbak Tonerafvalbak Installatiehandleiding OPMERKING: Haal de tonercontainer pas uit de doos als u klaar bent om de container in de printer te plaatsen. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-3 Onderhoud Uitleg over berichten waarin u wordt verzocht de tonercontainer te vervangen De printer geeft op twee verschillende momenten berichten weer tijdens het gebruik van toner. Dit bericht wordt automatisch afgewisseld met het andere printerbericht (zoals Klaar): · Wanneer de toner in de printer bijna op is, toont de printer het bericht Toner laag als eerste waarschuwing. Als u het bovenstaande bericht negeert en doorgaat met afdrukken, toont de printer vlak voordat de toner op is, het bericht Vervang toner. [. . . ] De locaties waar de papierstoringen zich kunnen voordoen, worden hier tevens weergegeven, waarbij elke locatie in de onderstaande tabel wordt uitgelegd. Papierstoringen kunnen zich in meer dan één onderdeel langs de papierpaden voordoen. Opvangbak Beeldzijde omhoog PT-310 Papierinvoer PF-310 Papierstorings-bericht Locatie papierstoring Beschrijving Pagina Papierstoring MP lade Papierstoring EI Papierstoring Bulktoevoer A Papier is vastgelopen in de MP-lade, in de optionele envelopinvoer of in de bulktoevoer (indien geïnstalleerd [alleen FS-3900DN en FS-4000DN]). pagina 4-14 pagina 4-17 pagina 4-17 4-12 GEBRUIKERSHANDLEIDING Problemen oplossen Papierstorings-bericht Locatie papierstoring Beschrijving Pagina Papierstoring Cassette 1 (tot 4) B Het papier is in de papiercassette vastgelopen. Het cassettenummer kan 1 (bovenste) tot en met 4 (onderste) zijn [FS-2000D: 1 en 2]. Papier is in de printer vastgelopen. pagina 4-14 Papierstoring Duplex-eenheid C pagina 4-15 Papierstoring Printer unit D pagina 4-16 Papierstoring Achtereenheid E Het papier is in de achtereenheid vastgelopen. pagina 4-17 Algemene aandachtspunten bij het oplossen van storingen Houd rekening met de volgende aandachtspunten wanneer u probeert papier te verwijderen: VOORZICHTIG: Trek niet te hard aan het papier, anders scheurt het. Gescheurde stukjes papier zijn lastig te verwijderen en kunnen gemakkelijk over het hoofd worden gezien, waardoor de papierstoring niet kan worden opgelost. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KYOCERA FS-3900DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KYOCERA FS-3900DN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag