Gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-1030D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-1030D. Wij hopen dat dit KYOCERA FS-1030D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KYOCERA FS-1030D te teleladen.


KYOCERA FS-1030D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2795 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KYOCERA FS-1030D DATASHEET (317 ko)
   KYOCERA FS-1030D (2463 ko)
   KYOCERA FS-1030D MANUAL 2 (2463 ko)
   KYOCERA FS-1030D DATASHEET (116 ko)
   KYOCERA FS-1030D QUICK GUIDE (847 ko)
   KYOCERA FS-1030D INSTALLATION (597 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KYOCERA FS-1030D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FS-1030D Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Onderdelen van de machine . 35 GEBRUIKERSHANDLEIDING i ii GEBRUIKERSHANDLEIDING Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften VOORZICHTIG: Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die het gevolg is van het verkeerd installeren van de machine. Kennisgeving met betrekking tot software De software die met deze printer wordt gebruikt, moet de emulatiemodus van de printer ondersteunen. De printer is in de fabriek ingesteld om PCL te emuleren. Kennisgeving De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De huidige editie kan technische onvolkomenheden of drukfouten bevatten. [. . . ] Als u aan het netsnoer trekt, kunnen de draden breken en bestaat er gevaar van brand of elektrische schokken. (Altijd de stekker vastpakken wanneer u het netsnoer wilt loskoppelen van het stopcontact. ) Altijd de stekker uit het stopcontact halen, wanneer u de machine verplaatst. Als het netsnoer beschadigd raakt, bestaat er gevaar van brand of elektrische schokken. Als de machine korte tijd (bijvoorbeeld 's nachts) niet wordt gebruikt, moet u de stroomschakelaar uitzetten (O). Als de machine langere tijd niet wordt gebruikt (tijdens vakanties, enz. ), neemt u voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact. Bij het optillen of verplaatsen de machine altijd vasthouden op de daarvoor bestemde plaatsen. Bij het reinigen van de machine, de stekker om veiligheidsredenen altijd uit het stopcontact verwijderen. Als zich in de machine stof ophoopt, bestaat er gevaar van brand of andere problemen. Het wordt daarom aanbevolen uw onderhoudstechnicus om advies te vragen met betrekking tot het reinigen van interne onderdelen. Dit is met name effectief als u dit laat doen voorafgaande aan een periode van hoge luchtvochtigheid. Uw onderhoudstechnicus om advies vragen over de kosten van het reinigen van de interne onderdelen van de machine. Overige voorzorgsmaatregelen Geen zware voorwerpen op de machine plaatsen en ervoor zorgen dat de machine niet beschadigd raakt. Tijdens het kopiëren de bovenste voorklep niet openen, de AAN/UITschakelaar niet uitschakelen en de stekker niet uit het stopcontact trekken. Contact opnemen met de onderhoudstechnicus wanneer u de machine wilt optillen of verplaatsen. Geen elektrische onderdelen, zoals connectoren of printplaten, aanraken. Geen handelingen proberen te verrichten die niet in deze handleiding zijn beschreven. xvi GEBRUIKERSHANDLEIDING VOORZICHTIG: Het gebruik van andere instellingen of aanpassingen of de uitvoering van andere procedures dan hierin vermeld, kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling. Waarschuwingen voor de omgang met verbruiksartikelen VOORZICHTIG: De tonercontainer mag niet worden verbrand. De tonercontainer buiten het bereik van kinderen houden. Als er onverhoopt toner uit de tonercontainer wordt gemorst, moet u inademing of inname daarvan voorkomen, evenals contact met ogen en de huid. · · · · Als u onverhoeds toner inademt, gaat u naar een plaats met frisse lucht en gorgelt u met veel water. Als u toner binnenkrijgt, spoelt u uw mond met water en drinkt u 1 of 2 glazen water om de inhoud van uw maag te verdunnen. Als u toner op de huid krijgt, wast u deze met water en zeep. De tonercontainer mag niet open worden gebroken of worden vernietigd. Overige voorzorgsmaatregelen De tonercontainer na gebruik altijd overeenkomstig de plaatselijke milieuwetgeving weggooien. Als de machine langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u het papier uit de cassette, legt u dit terug in de oorspronkelijke verpakking en verzegelt u deze weer. GEBRUIKERSHANDLEIDING xvii Over de Gebruikershandleiding Deze Gebruikershandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 1 - Onderdelen van de machine In dit hoofdstuk worden de namen van de onderdelen toegelicht. Hoofdstuk 2 - Papier plaatsen In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over het plaatsen van papier. Hoofdstuk 3 - Aansluiten en afdrukken In dit hoofdstuk staat uitleg over het instellen van de printer, zodat deze gereed is voor gebruik, en over afdrukken vanaf uw werkstation. [. . . ] De printer wordt dan automatisch opgewarmd en gaat door met afdrukken. Printer 1 De boven- en voorklep openen. GEBRUIKERSHANDLEIDING 27 Problemen oplossen 2 De verwerkingseenheid en de tonercontainer uit de printer halen. OPMERKING: De drum in de verwerkingseenheid is gevoelig voor licht. De verwerkingseenheid nooit langer dan vijf minuten aan licht blootstellen. 3 Als het papier tussen de rollen is vastgelopen, trekt u het papier in de normale papierrichting. Als het papier nog niet in de metalen registratierol is ingevoerd, verwijdert u het papier vanaf de kant van de multifunctionele cassette. 4 De verwerkingseenheid en de tonercontainer terug in de machine plaatsen. De printer wordt opgewarmd en gaat door met afdrukken. 28 GEBRUIKERSHANDLEIDING 6 Opties De volgende opties zijn beschikbaar voor de FS-1030D-printer om aan uw afdrukwensen te kunnen voldoen. Voor instructies over het installeren van individuele opties, de documentatie raadplegen die met de optie is meegeleverd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KYOCERA FS-1030D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KYOCERA FS-1030D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag