Gebruiksaanwijzing KOENIG WR515

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KOENIG WR515. Wij hopen dat dit KOENIG WR515 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KOENIG WR515 te teleladen.


KOENIG WR515 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4087 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KOENIG WR515

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De RW515 isvoornamelijkvoorhetgebruik in uw huis, kantoor, portaal of hotelkamers. U kunt de robot gebruiken om tapijten, linoleum, tegelvloeren en houtevloerenschoon te maken. [. . . ] Plaats de lader niet in eenvochtigeplaatszoalsbijvoorbeeld de badkamer, dit zou gevaarlijkkunnenzijn. U vindt op de afstandsbedieningdriemanieren om schoon te maken : Spot, Clean en Max. U kunt de borstels met hulp van de kleineborstel die in de verpakkingzitschoonmaken. Plaats de borstelterug in zijnplaats en draai de schroefgoedaan om schade te vermijden. Dankzij de virtuelemuur en de infraroodsensoren, kan hijhindernissen en zelfs de trapvermijden. - 10 - WR515 GEBRUIKSAANWIJZING Attention Zieeroptoedat u onderwerpen die hetapparaatkunnenbelemmeren of beschadigen van de vloerverwijdert. De WR515 wordtgemaakt met eenschoonmaaktoestel die hetmogelijkmaakt om hetstof te visualiseren. Trek alleonderwerpenterug die zich in de borstelsklemkunnenzetten (kleding, touw kabels, etc). Wanneerhetapparaatgedurendeeen lange periode niet wordtgebruikt, ishetnoodzakelijk om 8-9 uur op te ladenals u hetvoorheteerstweergaatgebruiken. De batterijlaadtzich niet op_ controleerdat de batterijjuistisgeplaatst of de batterij en verband met de lader niet oplaadt. [. . . ] Elektrisch en elektronische producten kunnen gevaarlijke stoffen inhouden die schadelijk zijn voor mensen en het milieu en moet recycled worden. Het symbool aan de kant geeft aan dat het een elektrisch en elektronisch toestel is en zijn dus artikelen van een selectieve collectie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KOENIG WR515

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KOENIG WR515 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag