Gebruiksaanwijzing KENWOOD TS-990S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD TS-990S. Wij hopen dat dit KENWOOD TS-990S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD TS-990S te teleladen.


KENWOOD TS-990S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (64660 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD TS-990S (64741 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD TS-990S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Menu 7-16: “USB: Audio Output Configuration” Menu 7-18: “Optical: Audio Output Configuration” Ontvangen audio van de hoofdband Ontvangen audio van de Reversed subband Gemengde audio van de Mixed ontvangen signalen van de hoofdband en subband Normal Keuzes Audio van de Linkerkanaal Ontvangen audio van de hoofdband Ontvangen audio van de subband Gemengde audio van de ontvangen signalen van de hoofdband en subband Audio van de Rechterkanaal Menu 7-17: “ACC 2: Audio Output Configuration” Ontvangen audio van de Normal hoofdband Ontvangen audio van de Reversed subband Gemengde audio van de Mixed ontvangen signalen van de hoofdband en subband Keuzes Audio van MANO Ontvangen audio van de hoofdband Ontvangen audio van de subband Gemengde audio van de ontvangen signalen van de hoofdband en subband Audio van SANO Wij danken u voor uw aanschaf van deze TS-990S zendontvanger. Dit hoofdstuk, Voor uw eerste QSO, geeft een overzicht van het product, de voorwaarden waaronder het gebruikt dient te worden, in deze handleiding gebruikte notaties en veiligheidsvoorzorgen. Lees voor uw eerste QSO, eerst de volgende voorzorgsmaatregelen zodat u bekend raakt met de veiligheidsvoorzorgen die van toepassing zijn op deze zendontvanger. Bewaar deze gebruiksaanwijzing nadat u deze gelezen heeft bij de garantiekaart en de verpakking. [. . . ] [F1] [F7] [MULTI/CH] [NB1/SEL] [NB2/SEL] ◆◆ Het audiofilter voor gebruik in de FSK-modus verwerkt het signaal dat intern gedemoduleerd moet worden niet. —◆ Als de verschuivingsbreedte voor de RTTY-modus groter is dan 170 Hz, kan het audiopiekfilter voor de geselecteerde band niet ingeschakeld worden ■  ctiveren of deactiveren van de ruisblankers voor A de hoofdband 1 Druk op [NB1] of [NB2]. Wanneer zowel Noise Blanker 1 en Noise Blanker 2 zijn ingeschakeld, verschijnt "NB1 2" in de linkerbovenhoek van het hoofdscherm. € Noise Blanker 1 of Noise Blanker 2 voor de sub-band wordt actief of inactief. • Als Noise Blanker 1 of Noise Blanker 2 ingeschakeld is , verschijnt "NB1" of "NB2" in de linkerbovenhoek van het hoofdscherm. Wanneer zowel Noise Blanker 1 en Noise Blanker 2 zijn ingeschakeld, verschijnt "NB1 2" in de linkerbovenhoek van het hoofdscherm. € Druk nogmaals op de toets om Noise Blanker 1 of Noise Blanker 2 te deactiveren voor de subband. € Draaien aan de NB1- of NB2-instellingen met de klok mee onderdrukt ruis. HANDMATIGE BAND-STOP FILTER (SSB, CW, FSK en PSK) ◆◆ Als de zendontvanger het CW-signaal ontvangt, terwijl Noise Blanker 2 ingeschakeld is, kan de ontvangen audio vervormd zijn. Het handmatige band-stop filter is een IF-fase band-stop filter dat de beatinterferentie onderdrukt. U kunt het handmatige band-stopfilter gebruiken om beatruis te elimineren en zwakke signalen op te vangen of de zendontvanger te bedienen tijdens het controleren van de ruisstatus. € De letter "Y" verschijnt om de band-stop frequentie aan te geven als het filtertype is aangegeven in het subscherm. € De toets opnieuw indrukken om het handmatige band-stop filter te deactiveren voor de geselecteerde band. Ingedrukt houden van [NB1/SEL] of [NB2/SEL] sluit ook het Noise Blanker 1 (Sub)-scherm of Noise Blanker 2 (Sub)-scherm. band-stop (Notch) frequentie 2 Draai aan de NOTCH (M)- of NOTCH (S)-instellingen. Pas de band-stop frequentie aan naar het punt waar de beat of interferentie wordt onderdrukt. De letter "Y" die de band-stop frequentie aangeeft beweegt naar links en rechts als het filtertype op het subscherm verschijnt. ◆◆ Het handmatige band-stop filter wordt gedeactiveerd als het automatische band-stop filter van het bandeliminatiefilter is geactiveerd. Opmerking: ◆◆ Het band-stop punt tegen beat kan niet worden gewijzigd, zelfs niet als een toonhoogte en verschuiving is gewijzigd nadat het band-stop punt is bepaald in de CW-modus. 6-10 Index Inhoud INTERFERENTIE VERWERPEN 6 ■  e bandbreedte van het handmatige band-stop D filter wijzigen ■ Activeren van het automatische band-stop filter Configureer Wide of Normal voor de stopbandbreedte van het handmatige band-stop filter. Als Wide is geconfigureerd voor de bandbreedte, zal de stopbandbreedte van het handmatige bandstop filter tweemaal zo breed worden uitgebreid. 1 Houd [NCH/SEL] (M) of [NCH/SEL] (S) ingedrukt om het handmatige band-stop filter voor de geselecteerde band in te schakelen. [. . . ] 18-12 Index Inhoud PROBLEMEN OPLOSSEN 18 ■ SYMPTOMEN DIE OPTREDEN TIJDENS OPNEMEN EN AFSPELEN Symptoom Het bericht verschijnt wanneer [ tijdens een timeropname. Wat te doen Houd [(BREAK)] (F4) ingedrukt om de timeropname af te breken zonder de zendontvanger uit te zetten. Als het dempen is ingeschakeld kan de ontvangen audio niet worden opgenomen. Zorg ervoor dat de audiobron juist is en het ontvangen signaalniveau correct. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD TS-990S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD TS-990S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag