Gebruiksaanwijzing KENWOOD KVT-M700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KVT-M700. Wij hopen dat dit KENWOOD KVT-M700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KVT-M700 te teleladen.


KENWOOD KVT-M700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1999 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KVT-M700 (2437 ko)
   KENWOOD KVT-M700 Instruction Manual (2560 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KVT-M700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7 inch BREEDBEELDMONITOR-RECEIVER KVT-M700 GEBRUIKSAANWIJZING © PRINTED IN JAPAN B64-2211-00 (E/DT) Inhould Alvoreus gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 • Veiligheidsvoorschriften • Informatie over RDS • Navigatieaanwijzingen [NAV INTERRUPTION] • Geluidsdemping [NAV GUIDE] • Verlaat het systeemconfiguratiescherm Monitor-bedieningsfunctie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 • Openen van het beeldscherm • Sluiten van het beeldscherm • Aan-en uitzetten • Veranderen van het beeld op het scherm • Kiezen van de TV-/videobeeldstand • Veranderen van de AV-uitvoer • Overschakelen naar het Hoek/ Scherm-bedieningsscherm • Uitschakelen van het schermbeeld Hoek-bedieningsscherm • De positie van de hoek [ANGLE] instellen • De schuifpositie instellen [SLIDE] • Automatisch openen/sluiten [AUTO OPEN-CLOSE] • Overschakelen naar het schermbedieningsscherm • Verlaat het hoekinstellingsscherm Scherm-bedieningsscherm • Instellen van de beeldkwaliteit • Automatische dimmer [DIM] • Overschakelen naar het hoekbedieningsscherm • Verlaat het scherminstellingsscherm Tuner instelfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tunerinstellingen menuscherm • Kiezen van het RDS-tuner instellingsscherm • Kiezen van het TV-gebied instellingsscherm • Kiezen van het DAB-tuner instellingsscherm RDS instellingsscherm • Nieuwsbulletinfunctie met uitschakeling voor een bepaalde periode • Alternative Frequency [AF] • Regionale functie [REG] • Automatische TP afstemfunctie [ATPS] • Verlaat het RDS instellingsscherm Instelscherm voor TV-bereik • Instellen van het TV-gebied • Verlaat het TV-gebied instellingsscherm Geluidsbedieningssfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Geluidsbediening menuscherm • Kiezen van het audio-instellingsscherm • Kiezen van het System Es instellingsscherm • Kiezen van het luidspreker keuzescherm • Kiezen van het klankkleur bedieningsscherm Audio-instellingsscherm • Balans en fader [BAL/FAD] • Toonversterking [LOUD] • Bass Management System (B. M. S. ) [AMP BASS] • B. M. S. frequentieverschuiving [AMP FREQ] • Volumecompensatie [V OFFSET] • Overschakelen tussen de audio-instellingsschermen 1 en 2 • System Q [SYSTEM Q] • System Q Ex [SYSTEM QEx] • Dubbele zonesysteem [2 ZONE] • Verlaat het audio-instellingsscherm Luidsprekerkeuzescherm • Luidspreker & woofer instelling • Verlaat het luidspreker keuzescherm Klankkleur bedieningsscherm (Ex:Off) • Klankkleurbediening (System QEx uitgeschakeld) • Klankkleurbediening ((System QEx ingeschakeld) • Overschakelen tussen de klankkleur bedieningsschermen 1 en 2 • Verlaat het klankkleur bedieningsscherm System Es instellingsscherm • System Es • Verlaat het System Es scherm Menufunctie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Menuscherm • Kiezen van het menuscherm • Kiezen van het configuratiemenuscherm • Kiezen van het geluidsbediening menuscherm • Kiezen van het tunerinstellingen menuscherm • Kiezen van het externe display bedieningsscherm • Kiezen van het Sensor Box bedieningsscherm • Verlaat het menuscherm Configuratiefunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Configuratiemenuscherm • Kiezen van het instelscherm van het aanraakpaneel • Kiezen van het AV-instelscherm • Kiezen van het klokinstelscherm • Kiezen van het systeeminstelscherm • Kiezen van het beveiligingscodescherm Instelscherm voor de klok • Synchroonklok [SYNC] • Handmatig instellen van de klok [CLOCK] • Verlaat het klokinstellingsscherm Code-veiligheidsscherm • Mask Key • Afsluiten van het beveiligingscodescherm Raak instelscherm voor paneel • Het uitlijnen van het aanraakscherm AV-configuratiescherm • Instellen van de AV IN-1 functie [AV-IN1] • Instellen van de AV IN-2 functie [AV-IN2] • Instellen van de RGB functie [RGB-IN] • Instellen van de AV-uitvoer [AV-OUT] • Verlaat het AV-configuratiescherm Bronbedieningsfunctie (Gemeenschappelijke bediening) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 • Het tonen van de On Screen-bediening • Veranderen van de geluidsbronfunctie • Volume • Demping • Toonversterking • Niet-fader gestuurde uitgang • Overgaan naar het menuscherm • Veranderen van de functietoetsen • Veranderen van de achtergrond van de bedieningsschermen • Telefoondemping Instelfunctie van het systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Instelscherm van het systeem • Signaal van de aanraaksensor [BEEP] • On Screen Display [AUTO ON SCREEN] • Disabled System Indicator [DSI] • Overschakkelen tussen configuratiescherm -1 en 2 • Kiezen van de kleur van de verlichting [KEY ILLUMI] • Toetsindicatorkleur [KEY INDICATOR] 2 FM/AM-tunerbedieningsfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 • Kiezen van de FM-golfband • Kiezen van de AM-golfband • Afstemmen • Voorkeurzendergeheugen • Afstemmen op voorkeurzenders • Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen • Zoekfunctie • Mono-ontvangst • Lokaal zoeken • Verkeersinformatie • Programmeren van het volume voor de verkeersinformatie • Veranderen van display • Oproepen van het FM/AM-lijstscherm • Overschakelen naar het PTY-zoekscherm • FM/AM-lijstscherm • PTY-zoekscherm Bedieningsfunctie overige opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 DAB-tuner bediening DAB-tuner instellingsscherm • Automatisch overschakelen DAB-prioriteit [DAB PRIORITY] • Dynamisch bereik-bediening [DRC] • Regionale functie [REG INTRUPT] • Overschakkelen tussen DAB-tuner instellingsscherm -1 en 2 • Berichtenkeuzefunctie • Verlaat het DAB-tuner instellingsscherm Bedieningsscherm • Kiezen van de voorkeuzebanden • DAB-ontvangst • Service voorkeurgeheugen • Verkeersinformatiefunctie • Automatische ensemble geheugeninvoer • Overschakelen tussen servicecomponenten • Zoekfunctie • Instellen van het volume voor berichten • Veranderen van de display • Overschakelen naar het DAB PTY-zoekscherm • Overschakelen naar het taalfilterscherm • DAB PTY-zoekscherm • Taalfilterscherm Bediening van externe display • Veranderen van de display • Verlaat het externe display bedieningsscherm Sensor Box bediening • Instellen van het menu • Verlaat het Sensor Box bedieningsscherm AV-bedieningsfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 • Kiezen van de On Screen-bediening • Kiezen van de voorkeuzebanden • Kiezen van de video-ingangen • Zoekfunctie • Kiezen van de kanalen • Voorkeurzendergeheugen • Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen • Een voorkeuzezender kiezen • Overschakelen naar het TV-lijstscherm • Oproepen van het naaminstelscherm • TV-lijstscherm CD-speler bedieningsfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 • Tijdelijk onderbreken en hervatten van de weergave • Versnelde weergave in voor- of achterwaartse richting • Fragmentzoeken • Herhalen van een fragment • Aftasten van fragment • Weergave in willekeurige volgorde • Oproepen van het naaminstelscherm Afstandsbedieningsfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Oplossen van problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Diskwisselaar bedieningsfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 • Tijdelijk onderbreken en hervatten van de weergave • Versnelde weergave in voor- of achterwaartse richting • Fragmentzoeken • Albumzoeken • Herhalen van een fragment • Herhalen van een album • Aftasten van fragment • Weergave in willekeurige volgorde • Weergave van een magazijn in willekeurige volgorde • Veranderen van display • Overschakelen naar het Disk-lijstscherm • Oproepen van het naaminstelscherm • Disc-lijstscherm Naaminstelfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 • De zendernaam programmeren (SNPS) / De discnaam programmeren (DNPS) De afbeeldingen van de display en het voorpaneel in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts voorbeelden en zijn bedoeld om het gebruik van de bedieningsorganen te verduidelijken. Derhalve kan het voorkomen dat datgene wat op de afgebeelde display afwijkt van wat in werkelijkheid op de display kan verschijnen. 3 Alvoreus gebruik Veiligheidsvoorschriften 2 WAARSCHUWING 2 LET OP Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en let derhalve op de volgende voorzorgen: • Zorg dat het toestel stevig wordt bevestigd met behulp van de bijgeleverde onderdelen. • Bij het verlengen van de kabels voor het kontakt, de accu of aarde moet u kabels gebruiken die voor gebruik in auto’s zijn ontworpen of andere kabels met een doorsnede van tenminste 0, 75 mm2 (AWG18) zodat de kabels niet worden aangetast of de isolatie van de kabels wordt beschadigd. [. . . ] Elke keer dat de toets wordt aangeraakt, wordt overgeschakeld tussen achtereenvolgens de FM1, FM2 en FM3 golfbanden. 31. Luisteraarparticipatie Reizen Recreatie Jazz Country Nationale muziek Oldies muziek Folkmuziek Documentaire "Phone In" "Travel & Touring" "Leisure & Hobby" "Jazz Music" "Country Music" "National Music" "Oldies Music" "Folk Music" "Documentary" Lezingen en muziek omvatten tevens onderstaande programmatypes. Muziek: Nr. 12 — 17, 26 — 30 Lezingen: Nr. 3 — 11, 18 — 25, 31 PTY-zoekscherm Kiezen van een programmatype en zoeken naar een zender. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verandert het programmatype als volgt. Programmatype Lezingen Muziek Nieuws Actualiteiten Informatie Sport Educatief Drama Cultuur Wetenschap Gevarieerd Pop Rock Easy listening Lichtklassiek Zwaar klassiek Overige muziek Weer Financiën Kinderprogramma's Sociale zaken Religie Display "All Speech" "All Music" "News" "Current Affairs" "Information" "Sport" "Education" "Drama" "Cultures" "Science" "Varied Speech" "Pop Music" "Rock Music" "Easy Listening M" "Light Classic M" "Serious Classics" "Other Music" "Weather & Metr" "Finance" "Children's Prog" "Social Affairs" "Religion" Kies de taal [LANG] Raak de [2] of [3] toets aan. Taal Display Engels "ENGLISH" Frans "FRENCH" Duits "GERMAN" Zoek naar een zender van het gewenste programmatype Raak de [SEARCH] toets aan. Raak nogmaals op de [SEARCH] toets wanneer u naar een andere zender wilt zoeken. Wanneer het gekozen programmatype niet gevonden wordt, wordt "NO PTY" getoond. Kies een ander programmatype. Verlaat het PTY-zoekscherm Raak de [RTN] toets aan. Keer terug naar het bronbedieningsscherm. 24 AV-bedieningsfunctie (TV-bedienings: Wanneer de KTC-V500E is aangesloten) On Screen-bediening AU T O 2 TV1 1 0 c h Bedieningsscherm -1 T I ME NU A V 1 2 c h 1 2:0 0 W I DE C I N E MA SRC TV 1 A 1 P 1 NO N AME P 1 P 2 P 3 P 4 AV OU T V I DE O1 TV 1 2 c h P 5 P 6 TV 1 A 1 P 1 NO N AME MANU AV TV P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 Bedieningsscherm -2 T I ME NU A V 1 2 c h 1 2:0 0 AM 4 ¢ FM MANU TV 1 A 1 P 1 NO N AME Kiezen van de On Screen-bediening Raak het middelste gedeelte aan. De On Screen-bediening wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het toestel gedurende 10 seconden niet wordt bediend. AV TV AME LIST SEEK NAME P 7 P 8 Kiezen van de voorkeuzebanden <Met de toets van de monitor> Druk op de [FM] toets. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de overgeschakeld tussen de voorkeuzegolfbanden TV1 en TV2. Kiezen van de kanalen <Met de toets van de monitor> Druk op de [4] of [¢] toets aan. <Met de toets van de scherm> Raak de [4] of [¢] toets aan. <Met de toets van de scherm> Raak de [TV] toets aan. Elke keer dat de toets wordt aangeraakt, wordt de overgeschakeld tussen de voorkeuzegolfbanden TV1 en TV2 . <Over het TV-beeld> Raak het linker of het rechter gedeelte aan. Kiezen van de video-ingangen <Met de toets van de monitor> Druk op de [AM] toets. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt overgeschakeld tussen de video-ingangen AV IN1, AV IN2 en RGB. Voorkeurzendergeheugen Vastleggen van zenders in het geheugen. 2 Kies de in het geheugen vast te leggen kanalen Druk op de [4] of [¢] toets (raak de [4] of [¢] toets aan). 3 Leg de kanalen vast in het geheugen Houd de [P1] — [P8] toets tenminste 2 seconden ingedrukt. Er kan onder elk van de [P1] — [P8] toetsen 1 zender van elke golfband in het geheugen worden vastgelegd. <Met de toets van de scherm> Raak de [AV] toets aan. Elke keer dat de toets wordt aangeraakt, wordt overgeschakeld tussen de video-ingangen AV IN1, AV IN2 en RGB. AV IN1 en 2: Bij "AV IN1" en "AV IN2" instellen op "VD". Zoekfunctie Stelt de zoekfunctie in. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verandert de zoekfunctie als volgt. Zoekfunctie (display) Werking Automatisch zoeken ("AUTO1") Automatisch zoeken naar een zender Voorkeurzender zoeken ("AUTO2") Op volgorde zoeken langs de voorkeurgeheugen opgeslagen zenders Handmatig ("MANU") Handmatig op een zender afstemmen 25 AV-bedieningsfunctie Bedieningsscherm -1 T I ME NU A V 1 2 c h 1 2:0 0 TV 1 TV-lijstscherm P 1 1 2 c h 1 I NFO - TV 2 TV - J APAN 3 TV 3 c h TV TV 1 A 1 P 1 NO N AME MANU AV 4 1 0 c h 5 1 1 c h P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 6 1 2 c h RTN Bedieningsscherm -2 TV-lijstscherm T I ME NU A V 1 2 c h 1 2:0 0 TV 1 A 1 P 1 NO N AME MANU AV Kiezen van de voorkeuzegolfband voor TV Raak de [TV] toets aan. Elke keer dat de toets wordt aangeraakt, wordt overgeschakeld tussen TV1, en TV2 golfband. Elke keer dat de toets wordt aangeraakt, wordt overgeschakeld tussen [P1] - [P6] en [P7] - [P8]. Keer terug naar het bronbedieningsscherm. TV AME LIST SEEK NAME P 7 P 8 Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen Automatisch vastleggen van zenders die goed ontvangen worden. 1 Kies de golfband waarvan de zenders automatisch moeten worden vastgelegd Raak de [TV] toets aan. [. . . ] ✔ De willekeurige weergavefunctie voor een disk of magazijn is geaktiveerd. De herhaling van een passage of een disk, het aftasten van een passage, de weergave in willekeurige volgorde en de weergave van het magazijn in willekeurige volgorde starten automatisch. ☞ De instellingen voor deze functies blijven bewaard totdat de instellingen worden uitgeschakeld of de disk wordt uitgeworpen, zelfs wanneer het toestel wordt uitgeschakeld of naar een andere geluidsbron wordt overgeschakeld. Herhalen van een fragment, herhalen van een album, aftasten van een fragtment en weergeven in willekeurige volgorde, starten automatisch. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KVT-M700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KVT-M700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag