Gebruiksaanwijzing KENWOOD KVT-920DVD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KVT-920DVD. Wij hopen dat dit KENWOOD KVT-920DVD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KVT-920DVD te teleladen.


KENWOOD KVT-920DVD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3399 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KVT-920DVD (3488 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KVT-920DVD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TELEVISIE MET DVD-ONTVANGER KVT-920DVD GEBRUIKSAANWIJZING Deze speler is ontworpen voor weergave van DVD software dat voor specifieke regio’s is gecodeerd. Weergave is niet mogelijk met DVD software dat voor andere regio’s is gecodeerd. U kunt uitsluitend software gebruiken dat in overeenstemming met de vereiste codes is. COMPACT COMPACT  DIGITAL AUDIO DIGITAL VIDEO TEXT © PRINTED IN JAPAN B64-2029-20 (E) (DT) Inhould Alvoreus gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Monitor-bedieningsfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 •Openen/sluiten van het beeldscherm •Aan-en uitzetten •Veranderen van het beeld op het scherm •Kiezen van de TV-/videobeeldstand •Instellen van de beeldkwaliteit/schuifpositie •Uitschakelen van het schermbeeld •Veranderen van de AV-uitvoer •Regelen van het volume Bediening van de toetsen voor basisfuncties. . . . . . . . 24 •Regelen van het volume •In-/uitschakelen van de dempingsfunctie •Veranderen van de bronstand •Laden van discs •Afstemmen / Zoeken •Snel door- en terugspoelen van de discweergave •Uitwerpen van discs Basisbediening voor het bronregelscherm . . . . . . . . . . 25 •Verhogen van het volume •Verlagen van het volume •Overgaan naar de volgende bronstand •Overgaan naar de vorige bronstand •Overgaan naar het menuscherm •Weergeven van het sneleffect-regelscherm •Overgaan naar het grafische schermn Menufunctie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 •Overgaan naar het geluidseffect-instelmenu •Overgaan naar het bronregelscherm •Veranderen van de bronpictogrammen •Overgaan naar het instelscherm •Annuleren van het menuscherm Instelmenufunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 •Kiezen van het RDS-instelscherm •Kiezen van het instelscherm van de DAB-tuner •Kiezen van het klokinstelscherm •Kiezen van het systeeminstelscherm •Overschakelen naar het instelscherm voor TV-bereik •Kiezen van het beveiligingscodescherm •Kiezen van het instelscherm van het aanraakpaneel •Kiezen van het DVD-instelscherm •Overgaan naar een andere instelpagina •Annuleren van het systeeminstelscherm TV-regelfunctie op de TV-beelden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 •Kiezen van de voorkeuzebanden •Kiezen van de kanalen •Weergeven van de informatie Audiobedieningsfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 •Kiezen van de voorkeuzebanden •Kiezen van de video-ingangen •Kiezen van de zoekafstemstand •Kiezen van de kanalen •Voorkeuzezendergeheugen •Automatisch opslaan van zenders •Een voorkeuzezender kiezen •Overschakelen naar het TV-lijstscherm •Oproepen van het naaminstelscherm •Scrollen door de lijst •Een voorkeuzezender kiezen •Terugkeren naar het bronregelscherm Instelfunctie van het systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 •Instellen van AV-ingang 1 •Instellen van AV-ingang 2 •Instellen van de AV-uitvoer •Instellen van de Dual Zone-stand •Kiezen van de Dual Zone-luidspreker •Instellen van het geluid van de aanraaksensor •In-/uitschakelen van de TV-afstandsbediening •Instellen van de automatische scroll-functie •Instellen van het on-screen display •Kiezen van de informatie op het grafische scherm •Demonstratiefunctie •Kiezen van het aanwijzertype FM/AM-tunerbedieningsfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 •Kiezen van de FM-golfband •Kiezen van de MW/LM-golfband •Kiezen van de zoekafstemstand •Afstemmen •Vastleggen van zenders in het geheugen •Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen •Afstemmen op een voorkeurzender •Aktiveren en uitschakelen van de lokale afstemfunktie •Overschakelen naar het PTY-zoekscherm •Aktiveren en uitschakelen van mono-ontvangst •Veranderen van het display voor radiotekst •Scrollen van de radiotekst •Oproepen van het FM/AM-lijstscherm •Veranderen van de lijst •Afstemmen op een voorkeurzender •Teruggaan naar het bronbedieningsscherm •Verkeersinformatiefunktie •Schakelen naar een andere verkeersinformatiezender •Instellen van het volume voor verkeersinformatie/nieuws •Zoeken naar een zender met het gekozen programmatype •Kies het te ontvangen programmatype •Sluiten van het menu voor zoeken op programmatype RDS-instelfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 •Nieuwsfunktie met PTY nieuws uitschakeling voor een bepaalde periode •AF (Alternative Frequency) funktie •De taal van het PTY-display veranderen in Nederlands, Frans, Duits, Noors, Portugees, Spaans of Zweeds •Automatische TP afstemfunktie •Beperken van de RDS regio (“Regionale funktie”) DVD-, VCD-instelfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 •Instellen van de schermstand •Instellen van de voorkeurtaal voor het menu •Instellen van de voorkeurtaal voor de ondertitels •Instellen van de voorkeurtaal voor spraak •Instellen van de weergave van het gezichtshoeksymbool •Kiezen van het dynamisch bereik •Instellen van de optische uitvoerstand •Overgaan naar het beoordelingsniveau-instelscherm (kinderslot) •In-/uitschakelen van de functie PBC (Playback Control) voor VCD van versie 2. 0 Taalkeuzescherm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 •Invoeren van de taalcode •Terugkeren naar de oorspronkelijke taal •Terugkeren naar het DVD-instelscherm DVD-, VCD-instelfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 •Instellen van het wachtwoord •Instellen van het kinderslotniveau •Terugkeren naar het DVD-instelscherm DVD/VCD-regelfunctie op het beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 •Hoofdstuk zoeken •Weergeven van de informatie •Overgaan naar het DVD-menuscherm •Oproepen van het menuregelscherm •Wijzigen van de ondertitelingstaal •Wijzigen van de taal voor spraak •Wijzigen van de gezichtshoek •Zoombeeld •Afsluiten van het menuscherm VCD-regelfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 •Volgende weergave/ Vorige weergave •Track zoeken •Weergeven van de informatie Klokinstelfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 •Automatische tijdsinstelling in-/uitschakelen •Handmatig instellen van de tijd •De seconden op “00” zetten DVD/VCD/CD-regelfunctie DVD(/VCD)-regelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 •Voorwaarts/achterwaarts zoeken op een disc •Hoofdstuk/track zoeken •Vertraagde weergave •Onderbreken en hervatten van de discweergave •Weergave beeld per beeld •Beëindigen van de weergave Instelfunctie van het TV-bereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 •Kiezen van golfband •Kiezen van het ontvangstgebied Instelling van het aanraakscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Beveiligingscodefunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2 •Kiezen van de tijdweergave voor de disc CD-regelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 •Pauzeren en voortzetten van de diskweergave •Fragmentzoeken •Voorwaarts/achterwaarts zoeken op een disc •Beëindigen van de weergave •Aftasten van fragmenten •Willekeurige weergavefunktie •Handmatig bladeren •Tijdsdisplay voor disks kiezen •Oproepen van het naaminstelscherm Regeling van de 5. 1-kanaals surroundprocessor Digitaal-effectinstelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 •Kiezen van de digitale ingangsstand •Gebruik van DOLBY PRO LOGIC •Kiezen van het akoestisch beeld •In-/uitschakelen van het middenkanaal •In-/uitschakelen van het subwooferkanaal •Kiezen van het dynamisch bereik •Kiezen van het multikanaal •Defeat •Teruggaan naar het Geluidseffect-menuscherm Positie-instelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 •Kiezen van de positiestand •Instellen van de grootte van de ruimte •Teruggaan naar het Geluidseffect-menuscherm Kanaalniveau-instelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 •Testsignaal •Instellen van de linkervoorluidspreker •Instellen van de rechtervoorluidspreker •Instellen van de linkerachterluidspreker •Instellen van de middenluidspreker •Instellen van de middenluidspreker •Teruggaan naar het Geluidseffect-menuscherm Crossover-netwerkinstelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 •Instellen van het hoogdoorlaatfilter voor het achterkanaal •Instellen van het hoogdoorlaatfilter voor het voorkanaal •Stel de frequentie van het laagdoorlaatfilter voor het subwooferkanaal in •Instellen van het hoogdoorlaatfilter voor het middenkanaal •Instellen van de fase voor het subwooferkanaal •Opslaan van uw instellingen voor crossovernetwerk/vertragingstijd •Overgaan naar het crossovernetwerk-instelscherm •Teruggaan naar het Geluidseffect-menuscherm Vertragingstijd-instelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 •Instellen van de linkervoorluidspreker •Instellen van de rechtervoorluidspreker •Instellen van de linkerachterluidspreker •Instellen van de rechterachterluidspreker •Instellen van de middenluidspreker •Instellen van de subwoofer •Afsluiten van het vertragingstijd-instelscherm Parametrische-equalizerscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 •Kiezen van de instelband •Instellen van de middenfrequentie •Instellen van de kwaliteitsfactor •Instellen van de versterking •Instellen van het luidsprekertype •Oproepen van het Kenwood-voorkeuzegeluid •Opslaan van uw geluidsinstellingen •Teruggaan naar het Geluidseffect-menuscherm Externe diskbedieningsfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 •Pauzeren en voortzetten van de diskweergave •Fragmentzoeken •Versnelde diskweergave in voor- en achterwaartse richting •Herhalen van een fragment •Aftasten van fragmenten •Willekeurige weergavefunktie •Diskzoeken •Herhalen van een disk •Willekeurige weergavefunktie van een magazijn •Naam- of titeldisplay voor disks kiezen •Handmatig bladeren •Tijdsdisplay voor disks kiezen •Overschakelen naar het naaminstellingsscherm •Veranderen van de disclijst •Veranderen van het display voor discs •Kiezen van de disc •Teruggaan naar het bronbedieningsscherm Naaminstelfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Raak [ AUDIO ] aan om de taal te kiezen. D Oproepen van het menuregelscherm Raak [ MENU CONT. ] aan om het menuregelscherm weer te geven. E Wijzigen van de gezichtshoek Wanneer de afgespeelde DVD-disc scènes bevat die vanuit meerdere gezichtshoeken zijn opgenomen, kan de gezichtshoek worden gewijzigd terwijl het gezichtshoeksymbool wordt getoond. Telkens wanneer u [ Angle ] aanraakt, verandert de gezichtshoek. OPMERKING Menu Control Screen 34 Weergeven van het menu Raak [ MENU ] aan. Afhankelijk van de disc kan de gezichtshoek op twee manieren veranderen. • Niet-naadloos: Wanneer de gezichtshoek wordt veranderd, wordt eerst een stilstaand beeld getoond en pas daarna verandert de gezichtshoek. Deze functie maakt aanraakbediening op de DVD/VCD-beelden mogelijk. DVD-menuscherm VCD-beeld D E F G Scène-/tracknummer A Tijdweergave H I Informatie B H Zoombeeld U kunt op 1/4 van het beeld inzoomen en het vergrote beeld bekijken. Raak [ ZOOM ] aan om het zoomregelscherm weer te geven. Weergeven van het VCD-beeld Druk op de toets V. SEL (zie blz. 8). B Volgende weergave/ Vorige weergave (Wanneer de PBC-functie is ingeschakeld [ON]) Naar volgende weergave Raak de rechterkant aan. Naar vorige weergave Raak de linkerkant aan. B Track zoeken (Wanneer de PBC-functie is uitgeschakeld [OFF]) Doorzoek de tracks op de disc voorwaarts of achterwaarts totdat u de scène/track bereikt die u wilt bekijken. Zoom Control Screen Inzoomen op het beeld Telkens wanneer u [ zoom ] aanraakt, wordt afwisselend het zoombeeld ( ON ) en het normale beeld ( OFF ) getoond. Verschuiven van het beeld Wanneer u [ @ ], [ # ], [ % ] of [ fi ], aanraakt, verschuift het beeld in de richting van de aangeraakte pijl. Terugkeren naar het DVD-menuscherm Raak [ MAIN ] aan. OPMERKING Voorwaarts zoeken Raak de rechterkant eenmaal aan om door te spoelen naar de volgende track, tweemaal om door te spoelen naar de daaropvolgende scène/track, enzovoort. Achterwaarts zoeken Raak de linkerkant eenmaal aan om terug te gaan naar het begin van de huidige track, tweemaal om terug te gaan naar het begin van de vorige scène/track, enzovoort. A Weergeven van de informatie Raak het midden van het scherm aan om de informatie over de huidige status weer te geven. Afhankelijk van het punt waarop de weergave zich bevindt, is het mogelijk dat de zoomfunctie niet werkt. I Afsluiten van het menuscherm Raak [ OFF ] aan om het menuscherm af te sluiten. Verbodicoon Restricties vanwege verschillen in disks Bepaalde DVD’s en VCD’s kunnen uitsluitend met bepaalde weergavefuncties worden afgespeeld, in overeenstemming met de intenties van de fabrikant van de software. Deze speler geeft disks weer in overeenstemming met de intenties van de software-fabrikant en bepaalde functies kunnen derhalve niet voor bepaalde disks worden gebruikt. Indien een “verbodicoon” op het scherm van de aangesloten TV wordt getoond, betekent dit dat de geplaatste disk bepaalde restricties heeft. 35 DVD/VCD/CD-regelfunctie DVD(/VCD)-regelscherm Titelnummer Hoofdstuknummer(DVD)/ Hoofdstuknummer (VCD) Tijdweergave A B C D E F D Voorwaarts/achterwaarts zoeken op een disc C OPMERKING Voorwaarts zoeken Raak [ ¡ ]. Annuleren van de zoekfunctie Raak [ 38 ] aan om de normale weergave te hervatten. OPMERKING • Raak eenmaal aan om continu voorwaarts of achterwaarts te zoeken met hoge snelheid. Telkens wanneer u de toets aanraakt, verandert de zoeksnelheid in 1 maal ( x 1), 1/2 maal( x 2) en 1/3 maal ( x 3). • Vertraagde weergave achterwaarts is niet mogelijk met een VCD. C Onderbreken en hervatten van de discweergave Raak [ 38 ] aan om de weergave van de disc te onderbreken. Raak [ 38 ] nogmaals aan om de weergave te hervatten. OPMERKING • Raak eenmaal aan om continu voorwaarts of achterwaarts te zoeken met lage snelheid. Telkens wanneer u de toets aanraakt, verandert de zoeksnelheid in 1 maal ( x 1), 2 maal( x 2) en 3 maal ( x 3). • Tijdens het voorwaarts of achterwaarts zoeken wordt de geluidsweergave uitgeschakeld. (DVD, VCD) • Tijdens voorwaarts of achterwaarts zoeken kunnen storingen in het videobeeld optreden. • Wanneer [ 1 ] of [ ¡ ] wordt aangeraakt tijdens de menuweergave van een VCD, is het mogelijk dat het menuscherm opnieuw verschijnt. Het kan zijn dat de volgende bediening met bepaalde discs niet mogelijk is. C Weergave beeld per beeld B weergave één beeld verder. Annuleren van de weergave beeld per beeld Raak [ 38 ] aan om de normale weergave te hervatten. OPMERKING B Hoofdstuk/track zoeken Voorwaarts zoeken Raak [ ¢ ] eenmaal aan om door te spoelen naar het (de) volgende hoofdstuk/track, tweemaal om door te spoelen naar het (de) daaropvolgende hoofdstuk/scène/track, enzovoort. [. . . ] Niet de gekozen disk maar een andere wordt weergegeven. MOGELIJKE OORZAAK Geen kabel verbonden met de diskwisselaaringangsaansluiting van het toestel. De disk heeft krassen. OPLOSSING Verbind de kabel met de diskwisselaaringangsaansluiting van het toestel. Verwijder het diskmagazijn en kontroleer het nummer van de gekozen disk. Er is iets mis met de CD wanneer het geluid overslaat als de auto is gestopt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KVT-920DVD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KVT-920DVD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag