Gebruiksaanwijzing KENWOOD KVC5000T CHEF SENSE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KVC5000T CHEF SENSE. Wij hopen dat dit KENWOOD KVC5000T CHEF SENSE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KVC5000T CHEF SENSE te teleladen.


KENWOOD KVC5000T CHEF SENSE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4130 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KVC5000T CHEF SENSE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verplaats de machine niet en haal de kop niet omhoog als een hulpstuk aangebracht is, omdat de keukenmachine dan instabiel kan worden. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken risico's begrijpen. Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd. [. . . ] 6 Start de machine door de snelheidsregeling 7 naar de gewenste snelheid te draaien. 7 Na het gebruik zet u de snelheidsregeling op 'O' (uit) en haalt u de stekker uit het stopcontact. Tips • Om te verzekeren dat u alle ingrediënten mengt, stopt u de machine en schraapt u de kom regelmatig met de spatel af. € Zorg ervoor dat er geen boter of eigeel op de garde of in de kom aanwezig is, voordat u eiwit gaat opkloppen. € Gebruik koude ingrediënten als u deeg gaat maken, tenzij het recept iets anders voorschrijft. De menghulpstukken gebruiken Zorg ervoor dat u het hele snoer uit het opbergvak bm hebt gehaald, voordat u de keukenmachine gebruikt. Opmerking: Het lichtje van de Standbyknop 8 gaat knipperen en de keukenmachine functioneert niet als de kop omhoog gehaald is of de snelheidsregeling niet op 'O' staat. Voorafgaand aan het gebruik controleert u of de kop goed omlaag is vergrendeld en of de snelheidsregeling op 'O' staat. Als het lichtje blijft knipperen, raadpleegt u het deel 'Problemen oplossen. 2 Duw de vrijzethendel 1 naar beneden en haal de kop omhoog, totdat hij vast zit 2. 3 Plaats de kom op het onderstel en draai hem naar rechts 3 om hem op zijn plaats vast te zetten. het beste is als de garde en K-klopper de bodem van de kom bk bijna raken. 4 Gebruik een geschikte sleutel om de moer voldoende los te halen om de as af te kunnen stellen bl. Als u het hulpstuk dichter bij de bodem van de kom wilt laten zakken, draait u de as naar links. Als u het hulpstuk van de bodem van de kom af wilt halen, draait u de as naar rechts. 7 Herhaal deze stappen zo nodig, totdat het hulpstuk goed is afgesteld. 2 Met de adapter in de weergegeven positie (K-logo bovenaan), plaatst u hem op het lagesnelheidscontact en draait u hem vast 2. € Opmerking: Voordat u een hulpstuk gaat plaatsen, controleert u de binnenkant van de adapter om te zien of de borgschroef ver genoeg is uitgedraaid, zodat het hulpstuk geplaatst kan worden. 3 Plaats het hulpstuk (naar weerszijden draaien, totdat hij vast zit), en draai de bogschroef 3 naar links om het geheel vast te zetten. 1 2 3 Schoonmaken • Haal het hulpstuk altijd van de adapter af, voordat u de onderdelen gaat reinigen. € De adapter moet alleen met een vochtige doek worden schoongeveegd en mag niet in water worden ondergedompeld. 19 Onderhoud en reiniging • Zet de machine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact. [. . . ] Als u hulpstukken met een stangverbinding hebt, dan moet u de meegeleverde KAT002ME-adapter gebruiken om deze hulpstukken op de draaiverbinding van uw keukenmachine aan te sluiten. De mixerkop staat omhoog Controleer of de kop van de of is niet goed vergrendeld. De keukenmachine schakelt Overbelastingsbeveiliging of Haal de stekker uit het stopcontact ineens uit. Als de machine niet functioneert, verwijdert u enkele ingrediënten om de belasting te reduceren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KVC5000T CHEF SENSE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KVC5000T CHEF SENSE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag