Gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-X9090D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-X9090D. Wij hopen dat dit KENWOOD KRF-X9090D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-X9090D te teleladen.


KENWOOD KRF-X9090D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2575 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KRF-X9090D (2880 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KRF-X9090D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KRF-X9090D GEBRUIKSAANWIJZING Meer over de bijgeleverde afstandsbediening Deze afstandsbediening heeft in vergelijking met andere standaard afstandsbedieningen meerdere verschillende bedieningsfuncties. U kunt met deze afstandsbediening andere audio- en videocomponenten bedienen. Lees voor een optimaal gebruik van deze afstandsbediening de aanwijzingen even door zodat u de werking van de afstandsbediening en bijvoorbeeld het omschakelen van de bedieningsfuncties goed begrijpt. Gebruik van de afstandsbediening zonder de juiste kennis omtrent de werking resulteert mogelijk in verkeerde bediening van de diverse toestellen. AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER NEDERLANDS *5559/01-09/NE 1 05. 7. 16, 0:16 AM Alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten De spanningsvereiste van het toestel zijn zoals hieronder aangegeven. [. . . ] 3 Hou de DIMMER toets langer dan 2 seconden ingedrukt om de volgende selecties te maken; INPUT SELECTOR Ingangsselectietoetsen 1 REC-modi uit 2 REC MODE AUTO 3 REC MODE MANUAL : De digitale ingangssignalen (DTS, Dolby Digital of PCM) worden automatisch herkend en omgevormd tot stereo signalen (analoge) die klaar zijn voor opname. : De digitale ingangssignalen (DTS, Dolby Digital of PCM) worden herkend en omgevormd tot stereo signalen (analoge) die klaar zijn voor opname. Wanneer echter het digitale signaal verandert naar een ander signaal, is er geen uitgangssignaal. Voor de REC MODE AUTO : Een muziekbron opnemen 1 Kies de bron (niet “MD/TAPE”) die u wilt opnemen met behulp van de INPUT SELECTOR toets of de ingangsselectietoetsen. 3 Start de weergave en vervolgens de opname. SP L C LFE R A B MUTE CLIP AUTO DETECT DIGITAL STEREO SL S SB SR NEDERLANDS SP L C LFE R A B MUTE CLIP AUTO DETECT DIGITAL STEREO SL S SB SR Geluid opnemen (digitale bronnen) Voor de REC MODE MANUAL : SP L C LFE R A B MUTE CLIP DIGITAL STEREO SL S SB SR SP L C LFE R A B MUTE CLIP DIGITAL STEREO DIMMER INPUT SELECTOR SL S SB SR 4 Start de weergave en vervolgens de opname. Ingangsselectietoetsen • Als de geluidsweergave halverwege stopt door een wijziging in de ingangssignalen, enz. , druk dan op de DIMMER toets. Video-opname 1 Kies de videobron (niet “VIDEO 1”) die u wilt opnemen met behulp van de ingangsselectietoetsen. 2 Maak het videorecorder dat is aangesloten op VIDEO 1 klaar voor opname. „ 29 NE *5559/26-33/NE 29 05. 7. 16, 2:37 AM Beluisteren van radio-uitzendingen De ontvanger kan tot 40 zenders in het geheugen opslaan die met één druk op een toets oproepen kunnen worden. Radiozenders kunnen worden onderverdeeld in RDS (Radio Data System) zenders en andere zenders. Zie “Gebruik van RDS (Radio Data System)” voor het vastleggen en beluisteren van RDS zenders. Gebruik van RDS (Radio Data System) RDS is een systeem dat nuttige informatie (in digitale vorm) samen met het signaal van FM-uitzendingen meestuurt. Tuners en receivers die compatibel zijn met RDS ontvangst kunnen deze informatie dan gebruiken voor diverse functies, zoals bijvoorbeeld de automatische weergave van de zendernaam. Afstemmen op (niet-RDS) zenders RDS functies: PTY (Program TYpe Identification) zoeken ‹ Het toestel stemt automatisch af op zenders die op dat moment uitzendingen van het gekozen type (genre) verzorgen. PS (Program Service Name) weergave Het toestel toont automatisch de zendernaam die door de RDS zender wordt meegestuurd. RDS AUTO MEMORY functie ¤ Maximaal 40 RDS zenders worden automatisch gekozen en opgeslagen in het voorinstelgeheugen. Wanneer er minder dan 40 RDS zenders in het voorinstelgeheugen zijn opgeslagen, worden gewone FM zenders opgeslagen onder de vrije posities. Radio Text functie Toont de radio text-gegevens die door sommige RDS zenders worden meegestuurd wanneer u op RDS DISP (Uitleesvenster) drukt. “NO RT” verschijnt in het display wanneer geen tekstgegevens werden meegestuurd. De “RDS” indicator licht op bij ontvangst van een RDS uitzending (signaal). SP MUTE CLIP A B COAXIAL DTS. MATRIX DSP MODE DISCRETE PRO LOGIC LOUDNESS ANALOG 96kHzfs NEO:6 CSII THX Surround EX RDS RTY AUTO MEMO STEREO TUNED NEDERLANDS L C LFE R SL S SB SR 1 Kies de tuner met de INPUT SELECTOR toets of de TUNER toets. 2 Kies de gewenste golfband met de BAND toets. Telkens wanneer u hierop drukt, verandert de band. SP L C LFE R A B MUTE CLIP AUTO STEREO Opmerking Bepaalde functies zijn afhankelijk van het model of het land mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam. Alvorens gebruik te maken van RDS moeten RDS zenders worden vastgelegd zoals beschreven onder “Voorinstellen van RDS zenders (RDS AUTO MEMORY)”. ¤ SL S SB SR 3 Kies de gewenste afstemmethode met de AUTO/MONO toets. Bij elke druk op de toets verandert de afstemmethode als volgt: De “AUTO” indicator licht op in het display. STEREO RDS RTY AUTO • Normaal instellen op “AUTO” (automatisch afstemmen). (Bij handmatig afstemmen worden stereo uitzendingen in mono ontvangen. ) 4 Gerbruik de MULTI CONTROL knop of MULTI %/ fi toetsen, of TUNING 1 / ¡ toetsen om het station te selecteren. “STEREO” licht bij ontvangst van een uitzending in stereo. STEREO AUTO MEMO STEREO TUNED “TUNED” verschijnt wanneer een zender wordt ontvangen. Automatisch afstemmen : Er wordt automatisch op de volgende zender afgestemd. Handmatig afstemmen : Draai aan de knop of druk op de MULTI %/ fi toets om de gewenste zender te kiezen. 30 NE *5559/26-33/NE 30 05. 7. 16, 2:37 AM Beluisteren van radio-uitzendingen Handmatig voorinstellen van radiozenders Met de functie voor het automatisch memoriseren van RDS zenders, worden aan RDS zenders voorinstelnummers toegekend vanaf “1”. Memoriseer dan ook eerst automatisch RDS zenders alvorens de volgende procedure te volgen om AM zenders en andere FM zenders manueel vast te leggen. ¤ Voorinstelzenders ontvangen TUNER Cijfertoetsen MULTI CONTROL MEMORY/ENTER 1 Druk op de TUNER toets om de tuner als bron te kiezen. [. . . ] +6 dB (100 Hz) Let op : Om veilige bediening te waarborgen, dient deze bladzijde zorgvuldig te worden doorgelezen. DIGITAL AUDIO gedeelte Bemonsteringsfrequentie . . . . . . . . . . . . . 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz, 96 kHz Ingangsniveau/impedantie/golflengte Optisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –15 dBm ~ –24 dBm, 660 nm ±30 nm Coaxiaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 5 Vp-p / 75 Ω Uitgangsniveau/impedantie/golflengte Optisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KRF-X9090D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KRF-X9090D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag