Gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-X9080D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-X9080D. Wij hopen dat dit KENWOOD KRF-X9080D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-X9080D te teleladen.


KENWOOD KRF-X9080D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4856 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KRF-X9080D (1931 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KRF-X9080D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER KRF-X9080D GEBRUIKSAANWIJZING KENWOOD CORPORATION Meer over de bijgeleverde afstandsbediening Deze afstandsbediening heeft in vergelijking met andere standaard afstandsbedieningen meerdere verschillende bedieningsfuncties. U kunt met deze afstandsbediening andere audio- en videocomponenten bedienen. Lees voor een optimaal gebruik van deze afstandsbediening de aanwijzingen even door zodat u de werking van de afstandsbediening en bijvoorbeeld het omschakelen van de bedieningsfuncties goed begrijpt. Gebruik van de afstandsbediening zonder de juiste kennis omtrent de werking resulteert mogelijk in verkeerde bediening van de diverse toestellen. NEDERLANDS 5454/01-09/NE 1 6/11/04, 4:54 PM Alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten De spanningsvereiste van het toestel zijn zoals hieronder aangegeven. [. . . ] Handmatig afstemmen : Draai aan de knop of druk op de toets Multi (% / fi) om de gewenste zender te kiezen. 27 NE 5454/19-30/NE 27 6/11/04, 4:53 PM Beluisteren van radio-uitzendingen Handmatig voorinstellen van radiozenders Met de functie voor het automatisch memoriseren van RDS zenders, worden aan RDS zenders voorinstelnummers toegekend vanaf “1”. Memoriseer dan ook eerst automatisch RDS zenders alvorens de volgende procedure te volgen om AM zenders en andere FM zenders manueel vast te leggen. ª 2 Oer het nummer van de voorinstelzender in die u wilt ontvangen (maximum “40”). Voor “15”, drukt u op Voor “20”, drukt u op Druk de cijfertoetsen in als volgt: 0, 5 0, 0, ) MULTI CONTROL • Indien u een fout maakt bij het invoeren van een tweecijferig nummer, drukt u herhaaldelijk op de +10 toets om terug te keren naar de oorspronkelijke display en opnieuw te beginnen. SP L C LFE R A B MUTE CLIP COAXIAL DTS. MATRIX DSP MODE DISCRETE PRO LOGIC LOUDNESS ANALOG 96kHzfs NEO:6 CSII THX Surround EX RDS RTY AUTO MEMO STEREO TUNED SL S SB SR TUNER MEMORY Voorinstelzenders ontvangen in volgorde (P. CALL) 1 Stem af op de zender die u wilt vastleggen. 2 Druk op de MEMORY toets wanneer de zender wordt ontvangen. Knippert gedurende 20 seconden SP L C LFE R A B MUTE CLIP TUNER Licht op gedurende 20 seconden NEO:6 CSII THX Surround EX RDS RTY AUTO MEMORY STEREO TUNED (P. Call @/#) DTS. MATRIX DSP MODE DISCRETE PRO LOGIC LOUDNESS COAXIAL ANALOG 96kHzfs SL S SB SR Ga binnen de 20 seconden naar stap 3. (Druk weer op de MEMORY toets wanneer er meer dan 20 seconden verstrijken. ) NEDERLANDS 3 Kies een voorkeuzezender (1 – 40) met de MULTI CONTROL knop of de Multi (%/ fi) toetsen. 4 Druk nogmaals op de toets MEMORY om de instelling te bevestigen. • Herhaal stap 1, 2, 3, en 4 voor het vastleggen van de overige zenders. • Indien u een zender vastlegt onder een nummer waaronder al een zender is vastgelegd, wordt de “oude” zender vervangen door de “nieuwe”. 1 Druk op de TUNER toets om de tuner als bron te kiezen. 2 Gebruik om de P. Call @/ # toetsen richting aan te passen en het gewenste station te selection. • Elke keer dat u op de toets drukt, wordt een andere preset zender ontvangen, in de opgegeven volgorde. Wanneer u de naar P. Call # drukt, gebeurt er het volgende: Voorinstelzenders ontvangen TUNER Wanneer u de naar P. Call @ drukt, gebeurt er het volgende: Door in de richting # of @ te houden, gaat u door de vooraf ingestelde zenders met tussenpozen van telkens 0, 5 seconden. Cijfertoetsen 1 Druk op de TUNER toets om de tuner als bron te kiezen. 28 NE 5454/19-30/NE 28 6/11/04, 4:53 PM Beluisteren van radio-uitzendingen Met de RDS DISP (Uitleesvenster) toets TUNER Voorinstellen van RDS zenders (RDS AUTO MEMORY) Deze functie slaat automatisch tot 40 RDS-zenders op in het geheugen met voorinstellingen. Voor gebruik van de PTY-functie moeten de RDSzenders in dit geheugen zijn opgeslagen met behulp van de RDS AUTO MEMORY-functie. TUNER RDS Disp. MULTI CONTROL BAND MEMORY Het display heeft diverse aanduidingsfuncties die kunnen worden gekozen door op RDS Disp. te drukken. Bij elke druk op de toets verandert de displayfunctie als volgt: 1 PS (Program Service name) weergave 2 RT (Radio Text) weergave 3 Frequency weergave 1 PS (Program Service Name) weergave: De naam van de ontvangen zender wordt automatisch getoond bij ontvangst van een RDS uitzending. Indien er geen PS gegevens worden meegestuurd, verschijnt “NO PS”. SP L C LFE R A B MUTE CLIP COAXIAL DTS. MATRIX DSP MODE DISCRETE PRO LOGIC LOUDNESS ANALOG 96kHzfs NEO:6 CSII THX Surround EX RDS RTY AUTO MEMO STEREO TUNED 1 Kies de tuner met de TUNER knop. 3 Hou de MEMORY-toets langer dan 2 seconden ingedrukt AUTO MEMORY. SP L C LFE R A B MUTE CLIP COAXIAL DTS. MATRIX DSP MODE DISCRETE PRO LOGIC LOUDNESS ANALOG 96kHzfs NEO:6 CSII THX Surround EX RDS RTY AUTO MEMO STEREO TUNED SL S SB SR SL S SB SR 2 RT (Radio Text) weergave : Tekstgegevens die samen met de RDS uitzending worden verstuurd, rollen over het display. “NO RT” verschijnt als de huidige RDS zender geen RT gegevens meestuurt. SP L C LFE R A B MUTE CLIP COAXIAL DTS. MATRIX DSP MODE DISCRETE PRO LOGIC LOUDNESS ANALOG 96kHzfs NEO:6 CSII THX Surround EX RDS RTY AUTO MEMO STEREO TUNED • Binnen een paar minuten worden maximaal 40 RDS zenders vooringesteld in volgorde vanaf “01”. • Zenders die reeds waren vooringesteld, kunnen door deze handeling mogelijk door nieuwe RDS zenders worden vervangen. (Indien bijvoorbeeld de AUTO MEMORY-RDS-functie van Tuner RDS 15 RDS zenders detecteert, zullen de zenders die momenteel zijn opgeslagen onder 01~15 worden vervangen door de RDS zenders. ) NEDERLANDS SL S SB SR 3 Frequency weergave : Toont de frequentie van de huidige zender. SP L C LFE R A B MUTE CLIP COAXIAL DTS. MATRIX DSP MODE DISCRETE PRO LOGIC LOUDNESS ANALOG 96kHzfs NEO:6 CSII THX Surround EX RDS RTY AUTO MEMO STEREO TUNED SL S SB SR 29 NE 5454/19-30/NE 29 6/11/04, 4:53 PM Beluisteren van radio-uitzendingen Afstemmen volgens programmatype (PTY zoeken) Met deze functie kan de tuner automatisch zenders zoeken die momenteel programma’s van een bepaald type uitzenden die u wenst te beluisteren. In bepaalde omstandigheden duurt het zoeken mogelijk langer dan 1 minuut. 3 Druk op de PTY toets om het zoeken te starten. VOORBEELD: een zender met Pop zoeken. [. . . ] ±10 dB (bij 10 kHz) Let op : Om veilige bediening te waarborgen, dient deze bladzijde zorgvuldig te worden doorgelezen. DIGITAL AUDIO gedeelte Bemonsteringsfrequentie . . . . . . . . . . . . . 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz, 96 kHz Ingangsniveau / impedantie / golflengte Optisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –15 dBm ~ –24 dBm, 660 nm ±30 nm Coaxiaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 5 Vp-p / 75 Ω Uitgangsniveau/impedantie/golflengte Optisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KRF-X9080D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KRF-X9080D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag