Gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-V5080D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-V5080D. Wij hopen dat dit KENWOOD KRF-V5080D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRF-V5080D te teleladen.


KENWOOD KRF-V5080D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1507 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KRF-V5080D (1435 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KRF-V5080D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER KRF-V5080D GEBRUIKSAANWIJZING KENWOOD CORPORATION Meer over de bijgeleverde afstandsbediening Deze afstandsbediening heeft in vergelijking met andere standaard afstandsbedieningen meerdere verschillende bedieningsfuncties. U kunt met deze afstandsbediening andere audio- en videocomponenten bedienen. Lees voor een optimaal gebruik van deze afstandsbediening de aanwijzingen even door zodat u de werking van de afstandsbediening en bijvoorbeeld het omschakelen van de bedieningsfuncties goed begrijpt. Gebruik van de afstandsbediening zonder de juiste kennis omtrent de werking resulteert mogelijk in verkeerde bediening van de diverse toestellen. NEDERLANDS *5451/01-06/NE 1 04. 1. 27, 10:10 AM Alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten De spanningsvereiste van het toestel zijn zoals hieronder aangegeven. [. . . ] 3 Regel het volume met de VOLUME CONTROL knop of de toetsen VOLUME. 18 NE *5451/14-22/NE 18 04. 1. 27, 11:56 AM Opname Geluid opnemen (analoge bronnen) 3 Hou de DIMMER toets langer dan 2 seconden ingedrukt om de A REC-modi of M REC-modi te kiezen. 2 A REC-modi : De digitale ingangssignalen (DTS, Dolby Digital of PCM) worden automatisch herkend en omgevormd tot stereo signalen die klaar zijn voor opname. 3 M REC-modi : Het ingangssignaaltype op het mo ment dat deze stand wordt gekozen, blijft in deze stand behouden. • Wanneer de modus M-REC wordt geselecteerd, wordt het digitale ingangssignaal omgezet naar stereosignalen (het aantal kanalen wordt gereduceerd naar 2). Wanneer echter het digitale signaal verandert naar een ander signaal, is er geen uitgangssignaal. Wanneer de modus A-REC wordt geselecteerd, wordt het digitale ingangssignaal ook omgezet naar stereosignalen als het digitale signaal verandert. Voor de A REC-modi : INPUT SELECTOR Een muziekbron opnemen 1 Kies de bron (niet “MD/TAPE”) die u wilt opnemen met behulp van de INPUT SELECTOR knop. 3 Start de weergave en vervolgens de opname. Video-opname 1 Kies de videobron (niet “VIDEO1”) die u wilt opnemen met behulp van de INPUT SELECTOR knop. º Voor de M REC-modi NEDERLANDS Geluid opnemen (digitale bronnen) Kies de REC-modi om op te nemen van een digitale bron. Wanneer de digitale stand tijdens het opnemen overschakelt naar A REC-modi, kan het geluid tijdelijk worden onderbroken. • Als de geluidsweergave halverwege stopt door een wijziging in de ingangssignalen, enz. , druk dan op de DIMMER toets. Muziek opnemen in de A REC-modi REC of M REC-modi DIMMER INPUT SELECTOR 1 Kies de bron (CD/DVD, DVD/6CH of VIDEO2) die u wilt opnemen met behulp van de ingangsselectie toetsen. 2 Zet de MD- of TAPE-recorder in de opnamestand. 19 NE *5451/14-22/NE 19 04. 1. 27, 11:56 AM Beluisteren van radio-uitzendingen De ontvanger kan tot 40 zenders in het geheugen opslaan die met één druk op een toets oproepen kunnen worden. Radiozenders kunnen worden onderverdeeld in RDS (Radio Data System) zenders en andere zenders. Zie “Gebruik van RDS” voor het vastleggen en beluisteren van RDS zenders. Gebruik van RDS (Radio Data System) RDS is een systeem dat nuttige informatie (in digitale vorm) samen met het signaal van FM-uitzendingen meestuurt. Tuners en receivers die compatibel zijn met RDS ontvangst kunnen deze informatie dan gebruiken voor diverse functies, zoals bijvoorbeeld de automatische weergave van de zendernaam. Afstemmen op (niet-RDS) zenders MULTI CONTROL RDS functies: PTY (Program TYpe Identification) zoeken ™ Het toestel stemt automatisch af op zenders die op dat moment uitzendingen van het gekozen type (genre) verzorgen. PS (Program Service Name) weergave Het toestel toont automatisch de zendernaam die door de RDS zender wordt meegestuurd. BAND AUTO INPUT SELECTOR MULTI CONTROL TUNING 1 / ¡ AUTO BAND TUNER RDS AUTO MEMORY functie ™ Maximaal 40 RDS zenders worden automatisch gekozen en opgeslagen in het voorinstelgeheugen. Wanneer er minder dan 40 RDS zenders in het voorinstelgeheugen zijn opgeslagen, worden gewone FM zenders opgeslagen onder de vrije posities. Radio Text functie Toont de radio text-gegevens die door sommige RDS zenders worden meegestuurd wanneer u op RDS Disp. “NO RT” verschijnt in het display wanneer geen tekstgegevens werden meegestuurd. De “RDS” indicator licht op bij ontvangst van een RDS uitzending (signaal). 1 Kies de tuner met de INPUT SELECTOR knop of TUNER toets. 2 Kies de gewenste golfband met de BAND toets. NEDERLANDS Bij elke druk op de toets verandert de band als volgt: 1 FM 2 AM “AM“ of “FM“ indicatoren verschijnt in het display. Opmerking Bepaalde functies zijn afhankelijk van het model of het land mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam. 3 Kies de gewenste afstemmethode met de AUTO toets. Bij elke druk op de toets verandert de afstemmethode als volgt: 1 AUTO lit opgelicht 2 AUTO not lit niet opgelicht De “AUTO“ indicator licht op in het display. Alvorens gebruik te maken van RDS moeten RDS zenders worden vastgelegd zoals beschreven onder “Voorinstellen van RDS zenders (RDS AUTO MEMORY)”. [. . . ] ±10 dB (bij 10 kHz) Let op : Om veilige bediening te waarborgen, dient deze bladzijde zorgvuldig te worden doorgelezen. VIDEO gedeelte VIDEO ingangen / uitgangen VIDEO (composiet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Vp-p / 75 Ω FM tunergedeelte Afstembereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 5 MHz ~ 108, 0 MHz Bruikbare gevoeligheid (DIN bij 75 Ω) MONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3 µV / 13, 2 dBf (40 kHz DEV. , S/N 26 dB) STEREO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KRF-V5080D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KRF-V5080D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag