Gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-V791

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-V791. Wij hopen dat dit KENWOOD KRC-V791 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KRC-V791 te teleladen.


KENWOOD KRC-V791 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5445 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KRC-V791 (1645 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KRC-V791

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Cette fonction n'est disponible que si la station souhaitée envoie un code PTY pour le bulletin d'information ou appartient à un réseau <Enhanced Other Network> envoyant un code PTY pour le bulletin d'information. Die verwendbaren Funktionen und die Informationen, die angezeigt werden können, variieren je nach angeschlossenem Modell. Die RESET-Taste löscht alle individuellen Eingaben und stellt das Gerät auf die werkseitige Grundeinstellung zurück. € Falls sich Ihr Disc-Spieler/Wechsler von Anfang an nicht richtig steuern lässt, drücken Sie ebenfalls die Reset-Taste, um Steuergerät und angeschlossene Komponenten auf die werkseitige Grundeinstellung zurückzustellen. [. . . ] 108) is ingeschakeld , worden alleen RDS-zenders in het geheugen opgeslagen. € Wanneer het automatisch vastleggen van zenders wordt uitgevoerd met de golfband FM2, worden de RDS-zenders die als voorkeurzenders van de golfband FM1 zijn vastgelegd, niet in het geheugen vastgelegd. En wanneer het vastleggen wordt uitgevoerd met FM3, worden de RDS-zenders die als voorkeurzenders van de golfbanden FM1 en FM2 zijn vastgelegd, niet in het geheugen vastgelegd. 24 6:56 PM Page 94 RDS-functies Verkeersinformatie Automatisch overschakelen naar verkeersinformatie zodra de uitzending begint, zelfs wanneer u niet naar de radio luistert. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de verkeersinformatiefunctie aan- of uitgezet. Wanneer er geen verkeersinformatie ontvangen wordt, knippert de "TI" indicator. Wanneer een verkeersbulletin begint, wordt "Traffic Info" getoontd en wordt automatisch naar de verkeersinformatie overgeschakeld. PTY (Program Type) Kiezen van een programmatype en zoeken naar een zender. Deze functie is niet beschikbaar tijdens ontvangst van een verkeersbulletin of een AM-zender. Nederlands Wanneer de verkeersinformatiefunctie is ingeschakeld tijdens ontvangst van een AM-zender, wordt automatisch overgeschakeld op een FM-zender. afstemmen op een andere verkeersinformatiezender Druk op de [4] of [¢] toets. U kunt op een andere verkeersinformatiezender afstemmen wanneer u naar de radio luistert. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verandert het programmatype in onderstaande volgorde. Gevarieerd "Varied" — 94 — Programmeren van het volume voor de verkeersinformatie Instellen van het volume voor verkeersinformatie. 3 Sla het volume in het geheugen op Houd de [VOL ADJ] toets tenminste 2 seconden ingedrukt. Pop Rock Easy listening Lichtklassiek Zwaar klassiek Overige muziek Weer Financiën Kinderprogramma's Sociale zaken Religie Luisteraarparticipatie Reizen Recreatie Jazz Country Nationale muziek Oldies muziek Folkmuziek Documentaire "Pop M" "Rock M" "Easy M" "Light M" "Classics" "Other M" "Weather" "Finance" "Children" "Social" "Religion" "Phone In" "Travel" "Leisure" "Jazz" "Country" "Nation M" "Oldies" "Folk M" "Document" 4 Sluit de PTY-functie af Druk op de [PTY] toets. Vastleggen van voorkeurprogrammatypes Vastleggen van een programmatype in het voorkeurgeheugen om het type snel op te kunnen roepen. Vastleggen van het programmatype 1 Kies het vast te leggen programmatype Zie <PTY (Program Type)> (blz. 2 Leg het programmatype vast Houd de [#1] — [#6] toets tenminste 2 seconden ingedrukt. 12 — 17, 26 — 30 • Programmatypes kunnen onder de voorkeurgeheugentoetsen [#1] — [#6] worden opgeslagen en snel worden opgeroepen. Druk nogmaals op de [4] of [¢] toets wanneer u naar een andere zender wilt zoeken . Wanneer het gekozen programmatype niet gevonden wordt, wordt "NO PTY" getoond. [. . . ] ˜ Als de geluidssterkte van de Tuner hoger ingesteld wordt dan de ingestelde geluidssterkte, dan dient de geluidssterkte van de Tuner gebruikt te worden. 44 ✔ De reden is dat u het contactslot van de auto meer dan 10 minuten geleden op OFF hebt gezet. ˜ U kunt de cassette alleen verwijderen binnen de 10 minuten nadat u het contactslot op OFF hebt gezet. Als u langer dan 10 minuten hebt gewacht, moet u het contactslot opnieuw op ON zetten en dan op de Uitwerptoets drukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KRC-V791

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KRC-V791 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag