Gebruiksaanwijzing KENWOOD KMM-BT302

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KMM-BT302. Wij hopen dat dit KENWOOD KMM-BT302 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KMM-BT302 te teleladen.


KENWOOD KMM-BT302 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1429 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KMM-BT302

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. [. . . ] NUMBER DIAL 1 Draai de volumeknop om een nummer (0 tot 9) of teken ( , #, +) te kiezen. Bellen U kunt bellen met gebruik van de geschiedenis van gesprekken, het telefoonboek of gewoon het intoetsen van het nummer. Het bellen met een stemcommando is tevens mogelijk indien uw mobiele telefoon daarvoor geschikt is. 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen/ geactiveerd of volg de aanwijzingen voor het geselecteerde onderdeel. VOICE Zeg de naam van een persoon die u wilt bellen of gebruik telefoonfuncties door een stemcommando te geven. Indd 11 Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 11 26-Oct-15 3:48:57 PM BLUETOOTH® Bellen met gebruik van stemherkenning even ingedrukt om de stemherkenning van de 1 Houd aangesloten telefoon te activeren. 2 Zeg de naam van een persoon die u wilt bellen of gebruik telefoonfuncties door een stemcommando te geven. • De ondersteunde stemherkenningsfuncties verschillen per telefoon. 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen/geactiveerd of volg 4 Houd de aanwijzingen voor het geselecteerde onderdeel. Basisinstelling: XX Geheugeninstellingen Opslaan van een contact in het geheugen U kunt maximaal 6 nummers onder de cijfertoetsen (1 tot 6) vastleggen. 2 Draai de volumeknop om [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] of [NUMBER DIAL] te kiezen en druk vervolgens op de knop. 3 Draai de volumeknop om een contact te kiezen of een telefoonnummer in te voeren. Druk nadat een contact is gekozen op de volumeknop om het telefoonnummer te tonen. Kies voor het wissen van een contact uit het geheugen [NUMBER DIAL] in stap 2 en sla een blanco nummer op. BT MODE PHONE SELECT AUDIO SELECT DEVICE DELETE PIN CODE EDIT (0000) Kiezen van de telefoon of het audiotoestel die/dat u wilt verbinden of ontkoppelen. € Tegelijkertijd kunnen er maximaal twee Bluetooth telefoons en één Bluetooth audio-apparaat worden verbonden. * 1 Draai de volumeknop om het te wissen apparaat te kiezen en druk vervolgens op de knop. 2 Draai de volumeknop om [YES] of [NO] te kiezen en druk vervolgens op de knop. €NO MEMORY” verschijnt indien er geen contacten zijn opgeslagen. ON: Het toestel maakt automatisch weer een verbinding met het laatst verbonden Bluetooth apparaat wanneer het binnen bereik is. [. . . ] Voorkom kortsluiting en sluit derhalve het accudraad (geel) en ontstekingsdraad (rood) niet op het autochassis of de aardedraad (zwart) aan. (  23) • Laat het monteren en verbinden voor de veiligheid door een vakman uitvoeren. Raak de metalen onderdelen • • • van dit toestel niet aan tijdens en kort na het gebruik. Verbind de [ draden van de luidspreker niet met het autochassis, aardedraad (zwart) en sluit niet in serie aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KMM-BT302

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KMM-BT302 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag