Gebruiksaanwijzing KENWOOD KMM-361SD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KMM-361SD. Wij hopen dat dit KENWOOD KMM-361SD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KMM-361SD te teleladen.


KENWOOD KMM-361SD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (295 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KMM-361SD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie Conformiteitsverklaring met betrekking tot de RoHS richtlijn van de Europese Unie (2011/65/EU) Fabrikant: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan EU-vertegenwoordiger: JVCKENWOOD NEDERLAND B. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands Konformitätserklärung in Bezug auf die EMC-Vorschrift Konformitätserklärung in Bezug auf die RoHS-Vorschrift 2011/65/EU Hersteller: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan EU-Vertreter: JVCKENWOOD NEDERLAND B. 1 Wählen Sie die Anzeigesprache und brechen Sie die Demonstration ab 2 Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein 3 Festlegen der Anfangseinstellungen Warnung Bedienen Sie keine Funktion, die Ihre Aufmerksamkeit vom Straßenverkehr ablenkt. [. . . ] Com/cs/ce/ RADIO CLOCK CLOCK DISPLAY ENGLISH РУССКИЙ ESPANOL ON: De tijd wordt op het display getoond, ook wanneer de stroom is uitgeschakeld. Kies indien van toepassing de displaytaal voor het [FUNCTION] menu en muziekinformatie. € Veranderen van de zoekmethode voor S / T: Druk herhaaldelijk op AUTO1 : Automatisch opzoeken van een zender. € Opslaan van een zender: Houd een van de cijfertoetsen (1 tot 6) even ingedrukt. € Kiezen van een opgeslagen zender: Druk op een van de cijfertoetsen (1 tot 6). 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen (  6) en druk vervolgens op de knop. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen of geactiveerd. Indd 5 Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 5 18-Aug-15 2:01:14 PM RADIO Basisinstelling: XX CLOCK TIME SYNC ON: Gelijkstellen van de klok van het toestel op basis van de tijd van de Radio Data System zender. € De gemaakte instellingen zijn alleen van toepassing op de gekozen bron/zender. Nadat u van bron/zender verandert, moet u de instellingen opnieuw maken. ON: Overschakelen naar een andere zender in een bepaalde regio met gebruik van “AF”. Indd 8 18-Aug-15 2:01:15 PM USB / iPod / ANDROID Luisteren naar TuneIn Radio/ TuneIn Radio Pro/ Aupeo (voor ) Voor het luisteren naar TuneIn Radio, TuneIn Radio Pro of Aupeo moet u de iPod/ iPhone met de USB-ingangsaansluiting van het toestel verbinden. 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen of geactiveerd. USB MUSIC DRIVE DRIVE CHANGE: Het volgende station ([DRIVE 1] tot [DRIVE 5]) wordt automatisch gekozen en de weergave start. (Alleen kiesbaar indien een andere instelling dan [THROUGH] is gekozen voor [LPF SUBWOOFER]. Voor de AUX: –8 tot +8 (0) ; Voor overige bronnen: –8 tot 0: Leg het basisvolumeniveau voor iedere bron vast. ) FADER BALANCE VOLUME OFFSET ON: Er wordt een compensatie voor de hoge frequentiecomponenten gemaakt en de verhogingstijd van de golfvorming die met het comprimeren van audiodata verloren gaat wordt hersteld voor een realistisch geluid. € [SUB-W LEVEL]/ [SUBWOOFER SET]/ [LPF SUBWOOFER]/ [SUB-W PHASE] is alleen kiesbaar wanneer [SWITCH PREOUT] op [SUB-W] of [SUBWOOFER] is gesteld. (  4) • [SUB-W LEVEL]/ [LPF SUBWOOFER]/ [SUB-W PHASE] is alleen kiesbaar wanneer [SUBWOOFER SET] op [ON] is gesteld. VARIABLE SCAN/ CUSTOM R/G/B/ vooraf ingestelde kleuren* U kunt uw eigen kleur samenstellen door [CUSTOM R/G/B] te kiezen. € Nadat u [DIMMER TIME] heeft ingesteld, wordt de instelling geannuleerd wanneer u deze toets indrukt. [. . . ] “CALL” verdwijnt en de weergave van het audiosysteem wordt voortgezet. Indd 13 Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 13 18-Aug-15 2:01:15 PM TER REFERENTIE Veranderen van de displayinformatie Door iedere druk op DISP verandert de display-informatie. € Indien er geen informatie beschikbaar is of niet is opgenomen, verschijnt “NO TEXT”, “NO INFO” of een andere melding (bijvoorbeeld zendernaam, weergavetijd). Bronnaam STANDBY TUNER Bronnaam (Datum/Klok) Frequentie (Datum/Klok) Bronnaam Frequentie Titel (Artiest) Zendernaam Klok Klok / (terug naar het begin) (terug naar het begin) Radiotekst+ Titel/Artiest Frequentie Klok (terug naar het begin) / / (Alleen voor FM Radio Data Systeem-zenders) Zendernaam (Datum/Klok) Radiotekst (Datum/Klok) Radiotekst+ (R. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KMM-361SD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KMM-361SD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag