Gebruiksaanwijzing KENWOOD KFC-XS1720P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KFC-XS1720P. Wij hopen dat dit KENWOOD KFC-XS1720P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KFC-XS1720P te teleladen.


KENWOOD KFC-XS1720P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1617 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KFC-XS1720P KDV-7241 (2350 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KFC-XS1720P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ FLACHMONTAGE-KOMPONENTEN-LAUTSPRECHERSYSTEM ALTOPARLANTI PER COMPONENTI AD INSTALLAZIONE SUPERFICIALE BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Let op: Lees voor uw veiligheid deze bladzijde zorgvuldig door. Opmerking : Installeer de luidsprekers niet op de volgende plaatsen ■ Portierpanelen • Op plaatsen waar de luidsprekers mogelijk worden beschadigd wanneer het raam wordt geopend (het raam “zakt” omlaag). € Op plaatsen waar de luidsprekers mogelijk worden beschadigd door het draaien van de raamhendel voor het openen en sluiten van het raam. [. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Verstikking — Nadat u de luidsprekers uit de polyethyleen zak heeft verwijderd, moet u deze zak weggooien. Kinderen zouden met de zak kunnen gaan spelen en de zak bijvoorbeeld over hun hoofd trekken met verstikking tot gevolg. Water en vocht — Installeer de luidsprekers niet op plaatsen waar ze mogelijk aan water of vocht bloot worden gesteld. acqua ed umidità — Non installate i diffusori in posizioni esposte ad acqua ed umidità. Stoffige en instabiele plaatsen — Installeer de luidsprekers niet op stoffige plaatsen of instabiele plaatsen onderhevig aan trillingen. Aanpassingen — Voorkom brand of beschadiging en open derhalve de luidsprekers niet en breng er geen veranderingen in aan. Storing — Wanneer er rook of een vreemde geur uit de luidsprekers komt of deze in het geheel geen geluid produceren, moet u direct de stroom uit (OFF) schakelen. Opmerking : Kenwood technische gegevens zijn ter produktverbetering zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar. Die mitgelieferte Schablone auf die Hutablage legen und die Positionen für die Löcher markieren. Opmerking : • Raak onderdeel A niet aan tijdens gebruik, want dit kan heet worden en brandwonden veroorzaken indien aangeraakt. € Installeer de woofer zo dat onderdeel A de afwerking van het voertuig zelf niet kan raken (laat minstens een ruimte van 5 mm vrij). [. . . ] Het verdient aanbeveling de tweeter aan te sluiten in tegengestelde fase. Afhankelijk van de plek waar de luidspreker is opgesteld zullen echter de algehele weergave en het geluidsbeeld veranderen. Kiest u daarom de aansluitmethode die de beste geluidsweergave oplevert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KFC-XS1720P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KFC-XS1720P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag