Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDV-S250P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDV-S250P. Wij hopen dat dit KENWOOD KDV-S250P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDV-S250P te teleladen.


KENWOOD KDV-S250P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2166 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KDV-S250P (476 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDV-S250P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest to you. Le code d'enregistrement change à chaque fois qu'un fichier avec le code d'enregistrement affiché est lu, afin de le protéger contre les copies non autorisées. Nehmen Sie in solch einer Situation die CD aus dem Gerät und warten Sie eine Zeit lang, bis die Kondensation verdunstet ist. € Verwenden Sie zur Installation nur die mitgelieferten oder die angegebenen Schrauben. [. . . ] ¤ • Leg de afstandsbediening niet op hete plaatsen, bijvoorbeeld op het dashboard.  • De meegeleverde batterij is bestemd om de werking te controleren en heeft mogelijk een korte levensduur. € Wanneer het bereik van de afstandsbediening korter wordt, vervangt u de batterij door een nieuwe. ¤ • Trek de stekker van de sigarettenaansteker uit wanneer u het contact uitschakelt om te voorkomen dat de batterij leegloopt. Als u de spanning uitschakelt terwijl een disk wordt afgespeeld, wordt bij het opnieuw inschakelen van de spanning de weergave van de disk hervat op het punt waar deze was gestopt.  • Als u een disk plaatst, wordt de weergave gestart vanaf het begin van de disk. 16 4:49:01 PM 3 Selecteer het bestand dat u wilt beluisteren Druk op de toets [2]/[5]/[3]/[∞]. Als u wilt terugkeren naar stap 1 om opnieuw een map te selecteren, drukt u op de toets [RETURN]. De snelheid wisselt tussen 5 niveaus elke keer dat u op de toets drukt. Elke keer dat u op de toets drukt, verandert de functie voor herhaalde weergave zoals hieronder wordt getoond.  • Als u tijdens de weergave van een DVD tweemaal op de toets [7] drukt, begint de weergave vanaf het begin van de disk wanneer u deze een volgende keer afspeelt. Met een DVD als bron Display "CHAPTER REPEAT" "TITLE REPEAT" "REPEAT CANCELED" Instelling Het hoofdstuk wordt herhaaldelijk weergegeven.  • Als de disk is uitgeworpen en u de weergave opnieuw wilt starten, drukt u opnieuw op de toets [EJECT]. € Als u de spanning uitschakelt of de motor start terwijl een audiobestand wordt afgespeeld, wordt de weergave mogelijk niet hervat (opnieuw gestart vanaf het punt waar de weergave was gestopt). Met een videobestand als bron Display "FILE REPEAT" "FOLDER REPEAT" "ALL REPEAT" "REPEAT CANCELED" Instelling Het bestand wordt herhaaldelijk weergegeven. Met een CD/VCD als bron Display "TRACK REPEAT" "ALL REPEAT" "REPEAT CANCELED" Instelling De track wordt herhaaldelijk weergegeven. Met een audiobestand als bron Display "FILE REPEAT" "FOLDER REPEAT" "ALL REPEAT" "REPEAT CANCELED" Instelling Het liedje wordt herhaaldelijk weergegeven.  • Voor het overslaan op een VCD schakelt u de PBC-functie uit door op de toets [PBC] te drukken. 16 4:49:01 PM Basisfuncties Met een beeldbestand als bron Display "FILE REPEAT" "FOLDER REPEAT" "ALL REPEAT" "REPEAT CANCELED" Instelling Het beeldbestand wordt herhaaldelijk weergegeven.  • Voor herhaalde weergave van een VCD schakelt u de PBC-functie uit door op de toets [PBC] te drukken. Herhaalde weergave A-B [DVD] [VCD] [DivX] [CD] [AUDIO] Geef het begin- en eindpunt op om het gedeelte tussen de opgegeven punten herhaaldelijk weer te geven. 3 Selecteer de scène, het liedje of het bestand dat u wilt weergeven Druk op de toets [2]/[5]/[3]/[∞]. [. . . ] Zodra de temperatuur tot lager dan 60°C (140°F) daalt, wordt het afspelen van de disk hervat. U kunt de disk in dat geval uitwerpen, het toestel uit te zetten en het vervolgens weer in te schakelen. "THIS DISC MAY NOT BE PLAYED IN YOUR REGION" : Er is een DVD met een onjuiste regiocode in het toestel geplaatst. "Unknown DISC" : Er is een disk geplaatst die niet kan worden afgespeeld in het toestel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDV-S250P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDV-S250P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag