Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDV-5244U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDV-5244U. Wij hopen dat dit KENWOOD KDV-5244U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDV-5244U te teleladen.


KENWOOD KDV-5244U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (907 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KDV-5244U KAC-X1R (922 ko)
   KENWOOD KDV-5244U BROCHURE (922 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDV-5244U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DVD-ONTVANGER KDV-5244U KDV-5544U KDV-4244 KDV-4544 GEBRUIKSAANWIJZING © B64-4435-00/00 (EW) B64-4435-00_00_E_Dutch. indd 1 09. 2. 10 10:09:51 AM Inhoud Voor de ingebruikneming Voor eerste gebruik Wanneer u dit toestel voor het eerst gebruikt Taalinstelling DSP-instelling 3 7 Andere functies Activeren van de beveiligingscode Deactiveren van de beveiligingscode 26 Audio-aanpassingen Audioregeling Audio-instelling Voorkeuze-equalizer kiezen Handmatige equalizerregeling Positieregeling Selectie van het type auto Luidsprekerinstelling X’Over-instelling DTA-instelling (Digital Time Alignment) Audiovoorkeurgeheugen Audiovoorkeuroproep 27 Basisbediening via bedieningspaneel 8 Algemene functies Tunerfuncties Afspeelfuncties van dvd/USB/iPod Menu Functieregeling/Setup Klok- / Displayinstellingen Handmatig instellen van de klok Keuze van tekstdisplay Display-instelling voor AV-ingang Voorpaneel met diefstalbeveiliging 10 14 Basisbedieningen met de afstandsbediening 16 Appendix Toebehoren/Installatieprocedure Verbinden van kabels met aansluitingen 32 33 36 37 Disk-/USB-bewerkingen via afstandsbediening Voor ingebruikname Een disk afspelen Een USB-apparaat afspelen Basisbediening Status en besturing op het scherm weergeven Diskmenu van dvd-video Dvd-vr-menu PBC-menu voor video-cd In-/uitzoomen Tijd zoeken Direct zoeken Bestand selecteren Installatie/Verwijderen van het toestel 39 Oplossen van problemen Technische gegevens 40 42 iPod-besturing via afstandsbediening 20 Voor ingebruikname De iPod afspelen Zoekmodus Gebruik van muziekdisks/ audiobestanden/iPod via bedieningspaneel Muziek/Video zoeken Muziek/video zoeken voor iPod Handmatig iPod-bediening Basisbediening van diskwisselaar (Optioneel) 21 Informatie over de functies per weergavebron In deze handleiding worden functies die met verschillende weergavebronnen kunnen worden gebruikt als volgt aangegeven: DVD-VIDEO Functie voor afspelen van dvd-video. iPod Tunerbediening Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen PTY (Program Type) Vastleggen van voorkeurprogrammatypes Veranderen van de taal voor de PTY-functie 24 2 | KDV-5244U/ KDV-5544U/ KDV-4244/ KDV-4544 B64-4435-00_00_E_Dutch. indd 2 09. 2. 10 10:09:51 AM Voor de ingebruikneming 2WAARSCHUWING Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en neem derhalve de volgende voorzorgsmaatregelen: • Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel. • Raadpleeg uw Kenwood-dealer indien u problemen of vragen hebt tijdens de installatie. • Vraag bij aankoop van optionele accessoires aan uw Kenwood-dealer of deze functioneren met uw model en in uw gebied. [. . . ] ✍ De mappenstructuur wordt niet weergegeven en alleen mappen met bestanden worden op volgorde weergegeven. Zie <Afspeelvolgorde van audiobestanden> (pagina 4). CD De functie Muziek/video zoeken annuleren Druk op de toets [ ]. Muziek zoeken op beginletter U kunt een alfabetisch teken selecteren uit de lijst in het item (artiest, album etc. ) dat nu is geselecteerd. 1 Start de modus alfabetisch zoeken Houd de toets [ ] minimaal 1 seconde lang ingedrukt. “A B C …” wordt weergegeven. • Als u niet naar een nummer op alfabetisch teken kunt zoeken in het geselecteerde item, worden de gegevens op het scherm niet gewijzigd. Type bewerking Verplaatsen tussen tracks Werking Draai aan de [AUD]-knop of druk op de toets [FM+]/[AM–]. Teruggaan naar eerste track Houd de toets [4] ten minste 1 seconde ingedrukt. 2 Selecteer de initiaal waarop u wilt zoeken Type bewerking Naar het volgende teken gaan. De modus alfabetisch zoeken annuleren Werking Draai aan de [AUD]-knop of druk op de toets [4]/[¢]. Druk op de toets [ ]. De functie Muziek/video zoeken annuleren Druk op de toets [ ]. ⁄ • Muziek/video zoeken kan niet worden uitgevoerd tijdens Willekeurig afspelen. 3 Bepaal de geselecteerde initiaal Druk op de [AUD]-knop. Zodra het zoeken is voltooid, wordt de functie Muziek/video zoeken opnieuw geselecteerd op de geselecteerde tekenpositie. Volgende pagina 3 Nederlands | 21 B64-4435-00_00_E_Dutch. indd 21 09. 2. 10 10:10:04 AM Gebruik van muziekdisks/audiobestanden/iPod via bedieningspaneel ⁄ • * Snel zoeken: Het aantal liedjes dat moet worden overgeslagen, wordt bepaald door de ratio van het totale aantal liedjes in de geselecteerde lijst. Stel de ratio in met "SKIP" in <Functieregeling> (pagina 11). Houd deze toets gedurende 3 seconden of langer ingedrukt om 10% van de nummers over te slaan, ongeacht de instelling. • De zoektijd op alfabet kan langer zijn naargelang het aantal liedjes op de iPod of de mapstructuur. • Wanneer u een beginletter selecteert in de zoekmodus op alfabet, zoekt u op symbolen wanneer u “*” ingeeft en zoekt u op cijfers wanneer u “1” ingeeft. • Wanneer de eerste tekenreeks begint met een lidwoord “a”, “an” of “the” in de zoekmodus op alfabet, wordt het lidwoord genegeerd. 1 Functie van KDV-5244U/ KDV-5544U Handmatig iPod-bediening Hiermee kunt u de iPod bedienen met de toetsen op de iPod. Display “HANDS ON” “MODE OFF” Instelling Handmatige iPod-besturing is ingeschakeld. Handmatige iPod-besturing is uitgeschakeld. 1 Activeer de handmatige iPod-bediening Houd [ ] 1 sec. Druk op de [AUD]-knop. • Raadpleeg <Functieregeling> (pagina 10) voor informatie over hoe u items in de functieregeling instelt. 2 Stel de modus voor handmatige iPodbesturing in Draai aan de [AUD]-knop. 3 Sluit de modus voor handmatige iPodbesturing af Druk op de toets [ ]. ⁄ • Als handmatige besturing van de iPod is ingeschakeld, kan de iPod niet worden bediend met dit toestel. • Deze modus is niet compatibel met de weergave van muziekinformatie. (alleen KCA-iP101 (optioneel accessoire) aangesloten. ) • Als handmatige besturing van de iPod is ingeschakeld, wordt video uitgevoerd via de AV-ingang van dit toestel. • Als u de handmatige modus uitschakelt tijdens het afspelen van een videobestand, wordt het videobestand gestopt en wordt een muziekbestand gestart. 22 | KDV-5244U/ KDV-5544U/ KDV-4244/ KDV-4544 B64-4435-00_00_E_Dutch. indd 22 09. 2. 10 10:10:05 AM Basisbediening van diskwisselaar (Optioneel) Diskwisselaarbron selecteren Druk op de toets [SRC]. Het huidige nummer of de huidige disk herhaaldelijk afspelen (Herhaaldelijk afspelen) Druk op de toets [4]. Door herhaaldelijk op de knop te drukken, selecteert u achtereenvolgens herhaalde weergave van track (“TRAC REP”), herhaalde weergave van disk (“DISC REP”) en herhaalde weergave uit (“REP OFF”). Het eerste deel van elk muzieknummer op de disk afspelen (Intro afspelen) Druk op de toets [2]. [. . . ] Zie <Audiobestanden> (pagina 4) voor informatie over de ondersteunde iPods. • Het aangesloten USB-toestel bevat geen afspeelbaar audiobestand. • Er wordt een geluidsdrager afgespeeld waarop gegevens staan die niet door het toestel weergegeven kunnen worden. NO DVICE: E-99: NA DVICE: MEC ERR: NO MUSIC/E-15: USB ERR: IN (knipperend): Er zijn mogelijk problemen opgetreden op het aangesloten USB-toestel. ➪ Verwijder het USB-apparaat, zet het toestel uit, wacht ongeveer 10 seconden en zet vervolgens het toestel opnieuw aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDV-5244U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDV-5244U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag