Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-X5200BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-X5200BT. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-X5200BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-X5200BT te teleladen.


KENWOOD KDC-X5200BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1827 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-X5200BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. [. . . ] 2 Draai de volumeknop om [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] of [NUMBER DIAL] te kiezen en druk vervolgens op de knop. 3 Draai de volumeknop om een contact te kiezen of een telefoonnummer in te voeren. Druk nadat een contact is gekozen op de volumeknop om het telefoonnummer te tonen. Kies voor het wissen van een contact uit het geheugen [NUMBER DIAL] in stap 2 en sla een blanco nummer op. NUMBER DIAL 1 Draai de volumeknop om een nummer (0 tot 9) of teken ( , #, +) te kiezen. VOICE Zeg de naam van een persoon die u wilt bellen of gebruik telefoonfuncties door een stemcommando te geven. €NO MEMORY” verschijnt indien er geen contacten zijn opgeslagen. 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen (zie de volgende tabel), en druk vervolgens op de knop. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen/geactiveerd of volg de aanwijzingen voor het geselecteerde onderdeel. Basisinstelling: XX Bluetooth testfunctie U kunt de verbinding van het ondersteunde profiel tussen het Bluetooth apparaat en het toestel controleren. Even ingedrukt om het toestel uit te schakelen en de testfunctie te BT MODE PHONE SELECT AUDIO SELECT DEVICE DELETE Kiezen van de telefoon of het audiotoestel die/dat u wilt verbinden of ontkoppelen. € Tegelijkertijd kunnen er maximaal twee Bluetooth telefoons en één Bluetooth audioapparaat worden verbonden. 1 Draai de volumeknop om het te wissen apparaat te kiezen en druk vervolgens op de knop. 2 Draai de volumeknop om [YES] of [NO] te kiezen en druk vervolgens op de knop. RECONNECT AUTO PAIRING ON: Het toestel maakt automatisch weer een verbinding met het laatst verbonden Bluetooth apparaat wanneer het binnen bereik is.  Afhankelijk van het besturingssysteem van het aangesloten apparaat werkt deze functie mogelijk niet. Indd 15 Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 15 18/8/2017 3:49:52 PM BLUETOOTH® BLUETOOTH — Audio Tijdens de BT AUDIO bron, kunt u vijf Bluetooth audioapparaten verbinden en tussen deze vijf apparaten schakelen. Instellingen voor gebruik van de KENWOOD Remote app De KENWOOD Remote app is ontworpen voor bediening van functies van KENWOOD autoreceivers via een iPhone/iPod (via Bluetooth of via de USBingangsaansluiting) of Android smartphone (via Bluetooth). voorbereiding: Installeer de laatste versie van de KENWOOD Remote app op uw apparaat alvorens de verbinding te maken. 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen (zie de volgende tabel), en druk vervolgens op de knop. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen of geactiveerd. Voor het Weergave/pauze Kiezen van een groep of map Achterwaarts/voorwaarts verspringen Snel achterwaarts/Snel voorwaarts Afspelen herhalen Willekeurig afspelen Kies een bestand uit een map/ lijst Schakelen tussen verbonden Bluetooth audio-apparaten Op het voorpaneel Druk op Druk op J / K. [. . . ] Bronnaam STANDBY RADIO Bronnaam (Datum)* Frequentie (Datum)* Displaygegevens INSTALLEREN/VERBINDEN Waarschuwing • Dit toestel kan uitsluitend worden gebruikt in een auto met 12 Volt gelijkstroom, negatieve aarding. • Ontkoppel de negatieve pool van de accu alvorens te verbinden en monteren. € Voorkom kortsluiting en sluit derhalve het accudraad (geel) en ontstekingsdraad (rood) niet op het autochassis of de aardedraad (zwart) aan. € Zet de draden vast met draadklemmen en wikkel isolatietape om de draden die in contact komen met metalen onderdelen, om de draden te beschermen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-X5200BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-X5200BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag