Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-W7534U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-W7534U. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-W7534U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-W7534U te teleladen.


KENWOOD KDC-W7534U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1422 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KDC-W7534U (1402 ko)
   KENWOOD KDC-W7534U KAC-X1R (1402 ko)
   KENWOOD KDC-W7534U BROCHURE (1402 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-W7534U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CD RECEIVER KDC-W7534U GEBRUIKSAANWIJZING © B64-3387-00/01 (EW) B64-3387-00_01_E_Dutch. indd 1 06. 2. 16 10:05:42 AM Inhoud Veiligheidsvoorschriften Opmerkingen Informatie over CD’s Over AAC, MP3 en WMA Over het USB-toestel 4 5 7 8 10 Functies van de tuner Afstemmen Voorkeurzendergeheugen Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen Afstemmen op voorkeurzenders 23 RDS-functies Verkeersinformatie Rollen van radiotekst PTY (Program Type) Vastleggen van voorkeurprogrammatypes Veranderen van de taal voor de PTY-functie 25 Opmerkingen over de multifunctionele toetsbediening 11 Algemene functies 12 Spanning Kiezen van de geluidsbron Volume Demping System Q Audioregeling Gedetailleerd instellen van de audioregeling Audio-instelling Luidsprekerinstelling Subwooferuitvoer Telefoondemping Afstellen van de hoek van het voorpaneel Anti-diefstalvoorpaneel Keuze van het displaytype Omschakelen van het grafisch displaygedeelte Keuze van achtergrond Tekstkeuze voor display Omschakelen van tekstdisplay Keuze van lettertypekleur Omschakelen van het externe display Bedieningsfuncties van CD/ USB-toestel/audiobestand/ externe disk 28 Weergave van CD & audiobestand Weergeven van USB-toestel Weergave van externe disks Versnelde weergave in voor- of achterwaartse richting Fragment/bestand zoeken Disk zoeken/map zoeken Herhalen van een fragment/bestand/disk/map Aftastweergave Weergave in willekeurige volgorde Weergave van een magazijn in willekeurige volgorde Alle bestanden weergeven in willekeurige volgorde Omschakelen van weergavemodus Keuzefunctie Bestandkeuzefunctie Mapkeuze 1-functie Mapkeuze 2-functie Letterzoekfunctie Vastleggen van disknamen (DNPS) Laten rollen van tekst/titel 2 | Nederlands B64-3387-00_00_E_Dutch. indd 2 06. 1. 27 3:03:21 PM Menusysteem 36 Menusysteem Beveiligingscode Geluidssignaal van aanraaksensor Handmatig instellen van de klok Instellen van de datum Datumfunctie Synchroonklok DSI (Disabled System Indicator) Kiezen van de verlichtingskleur Regeling van de displayverlichting Dimmer Instelling van de ingebouwde versterker Instellen van dubbele-zonesysteem B. M. S. -frequentieverschuiving AMP-regeling Nieuwsuitzendingsfunctie met uitschakeling voor een bepaalde periode Lokaal zoeken Afstemfunctie AF (Alternative Frequency) Beperken van de RDS-regio (regionale functie) Automatische TP-afstemfunctie Mono-ontvangst Instellen van het display van de hulpingangsbron & vastleggen van disknamen Kiezen van Russische lettertekens Laten rollen van tekst Instelling van de ingebouwde hulpingangsfunctie Spanning uitschakelen na een bepaalde periode Instelling van CD Read Spraakindex Tonen van de ACDrive-firmwareversie Tonen van de unieke ID Audiovoorkeurgeheugen Audiovoorkeuroproep Instelling van de demonstratiemodus Toebehoren/ Installatieprocedure Verbinden van kabels met aansluitingen Installatie Verwijderen van het toestel Oplossen van problemen Technische gegevens 46 47 49 50 51 55 The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories. Nederlands | 3 B64-3387-00_00_E_Dutch. indd 3 06. 1. 27 3:03:22 PM Veiligheidsvoorschriften 2WAARSCHUWING Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en neem derhalve de volgende voorzorgsmaatregelen: • Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel. • Vermijd het langdurig kijken naar of fixeren van uw ogen op het display van het toestel tijdens het rijden. [. . . ] Wanneer de weergave in willekeurige volgorde is ingeschakeld, wordt "Random ON"/ "Disc Random ON"/ "Folder RDM ON" getoond. • Wanneer u de regelknop naar [¢] drukt, start de weergave van het volgende liedje in willekeurige volgorde. 1 Kies het toetsfunctiegedeelte Druk op de toets [NEXT]. Druk herhaaldelijk op de toets totdat "RDM" boven toets [3] wordt getoond. 11). 2 Schakel de weergave van alle bestanden in willekeurige volgorde in Houd de toets [3] ("RDM") ten minste 1 seconde ingedrukt. Wanneer de weergave in willekeurige volgorde is ingeschakeld, wordt "All Random ON" getoond. Functie van diskwisselaar Weergave van een magazijn in willekeurige volgorde Weergeven van alle liedjes op alle disks in de diskwisselaar in willekeurige volgorde. Annuleren van de weergave van alle bestanden in willekeurige volgorde Druk op de toets [3] ("RDM"). • Wanneer u de regelknop naar [¢] drukt, start de weergave van het volgende liedje in willekeurige 1 Kies het toetsfunctiegedeelte Druk op de toets [NEXT]. Druk herhaaldelijk op de toets totdat "M. RDM" boven toets [6] wordt getoond. 11). 2 Schakel de willekeurige weergave van een magazijn in/uit Druk op de toets [6] ("M. RDM"). Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de functie voor willekeurige weergave van het magazijn in- of uitgeschakeld. Wanneer de willekeurige weergave van een magazijn is ingeschakeld, wordt "Magazine RDM ON" getoond. Nederlands | 31 B64-3387-00_00_E_Dutch. indd 31 06. 1. 27 3:03:39 PM Bedieningsfuncties van CD/USB-toestel/audiobestand/externe disk Functie van ACDrive-geluidsdrager Functie van audiobestand Omschakelen van weergavemodus Bepalen van de weergavevolgorde van de nummers per categorie. Keuzefunctie Snel kiezen van het bestand of de map die u wilt beluisteren. 1 Kies het toetsfunctiegedeelte Druk op de toets [NEXT]. Druk herhaaldelijk op de toets totdat "S. MODE" boven toets [1] wordt getoond. Druk herhaaldelijk op de toets totdat "FSEL" boven toets [5] wordt getoond. 11). 2 Kies de weergavemodus Druk op de toets [1] ("S. MODE"). Elke keer dat u op de toets drukt, wisselt de weergavemodus tussen de modi getoond in de onderstaande tabel. Weergavemodus "PlayList Mode" "Genre Mode" "Artist Mode" "Album Mode" "Folder Mode" Sorteervolgorde Volgorde van weergavelijst. Op map opgenomen op geluidsdrager. 2 Kies de keuzefunctie Druk op de toets [5] ("FSEL"/ "EXIT"). Display Keuzefunctie "FILE SELECT"*1 Zie <Bestandkeuzefunctie> (blz. "FOLDER SELECT" "FOLDER SELECT2"*2 Zie <Mapkeuze 2-functie> (blz. Afsluiten van keuzefunctie • De categorie-informatie van elk liedje bestaat uit de gegevens die in Media Manager werden geregistreerd wanneer de ACDrive-geluidsdrager werd gecreëerd. • De melding bij het veranderen van de functie kan worden geannuleerd met <Spraakindex> (blz. • Met de [AM]- en [FM]-knop kunt u verdergaan naar de weergavemodus-informatie. • De keuzefunctie werkt niet wanneer <Alle bestanden weergeven in willekeurige volgorde> (blz. • *1 Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer <Weergave in willekeurige volgorde> (blz. • *2 Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer <Omschakelen van weergavemodus> (blz. [. . . ] ✔ --☞ Deze wordt soms niet goed weergegeven, afhankelijk van de opnameomstandigheden van het audiobestand. De onderstaande berichten geven de toestand van uw systeem weer. Eject: Geen diskmagazijn in de diskwisselaar geplaatst. • Het aantal bestanden of mappen dat is opgeslagen op het aangesloten USBtoestel is hoger dan de limiet. • Er is een probleem met het bestandssysteem van het aangesloten USB-toestel. ➪ Kopieer de bestanden en mappen voor het USB-toestel opnieuw zoals wordt beschreven op http://www. kenwood. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-W7534U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-W7534U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag