Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-PSW9531

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-PSW9531. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-PSW9531 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-PSW9531 te teleladen.


KENWOOD KDC-PSW9531 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1563 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KDC-PSW9531 (1578 ko)
   KENWOOD KDC-PSW9531 KAC-X1R (1578 ko)
   KENWOOD KDC-PSW9531 BROCHURE (1578 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-PSW9531

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CD RECEIVER KDC-PSW9531 GEBRUIKSAANWIJZING © B64-3093-00/01 (EW) B64-3093-00_E_Dutch. indd 1 05. 4. 26 5:33:54 PM Inhoud Veiligheidsvoorschriften Opmerkingen Informatie over CD’s Over AAC, MP3 en WMA Opmerkingen over het multifunctiesysteem Algemene functies Spanning Kiezen van de geluidsbron Volume Demping Audioregeling Audio-instelling Subwooferuitvoer Geluidsveldregeling Geluidsbeheersysteem Equalizerregeling WOW-regeling Bypass-regeling Geheugenfunctie Geheugenoproepfunctie Anti-diefstalvoorpaneel Afstellen van de hoek van het voorpaneel Keuze van het displaytype Omschakelen van grafisch gedeelte/ spectrumanalyzer-display Keuze van achtergrond Tekstkeuze voor display Omschakelen van tekstdisplay Omschakelen van het pictogramdisplay Keuze van lettertypekleur Omschakelen van het externe display Telefoondemping 4 5 7 8 9 10 RDS-functies Verkeersinformatie Rollen van radiotekst PTY (Program Type) Vastleggen van voorkeurprogrammatypes Veranderen van de taal voor de PTY-functie 30 Regelfuncties voor CD/audiobestand/ externe disk 33 Weergave van CD & audiobestand Weergave van externe disks Versnelde weergave in voor- of achterwaartse richting Fragment/bestand zoeken Disk zoeken/map zoeken Direct zoeken naar een fragment/bestand Direct zoeken naar disks Herhalen van een fragment/bestand/disk/map Aftastweergave Weergave in willekeurige volgorde Weergave van een magazijn in willekeurige volgorde Disk weergeven in willekeurige volgorde Mapkeuze Omschakelen van weergavemodus Letterzoekfunctie Vastleggen van disknamen (DNPS) Laten rollen van tekst/titel Regelfuncties van de DAB-tuner Over de bediening van de DAB-tuner Service-voorkeurgeheugen Oproepen van een voorkeurservice Programmatypefunctie (PTY) Vastleggen van voorkeurprogrammatypes 39 Functies van de tuner Afstemmen Direct afstemmen Voorkeurzendergeheugen Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen Afstemmen op voorkeurzenders 28 2 | Nederlands B64-3093-00_E_Dutch. indd 2 05. 4. 6 1:21:33 PM Menusysteem 42 Menusysteem Beveiligingscode Geluidssignaal van aanraaksensor Handmatig instellen van de klok Instellen van de datum Datumfunctie Synchroonklok DSI (Disabled System Indicator) Kiezen van de verlichtingskleur Dimmer Instellen van het contrast Instellen van display-omkering Instelling van de ingebouwde versterker Instellen van dubbele-zonesysteem B. M. S. -frequentieverschuiving AMP-regeling Nieuwsuitzendingsfunctie met uitschakeling voor een bepaalde periode Lokaal zoeken Afstemfunctie AF (Alternative Frequency) Beperken van de RDS-regio (regionale functie) Automatische TP-afstemfunctie Mono-ontvangst Instellen van het display van de hulpingangsbron & vastleggen van disknamen Laten rollen van tekst Instelling van de ingebouwde hulpingangsfunctie Spanning uitschakelen na een bepaalde periode Instelling van CD Read Downloaden van beelden Spraakindex Tonen van de ACDrive-firmwareversie Tonen van de unieke ID Instelling van de demonstratiemodus Extra menu voor DAB Basisbedieningen met de afstandsbediening 51 Toebehoren/Installatieprocedure 53 Verbinden van kabels met aansluitingen Installatie Verwijderen van het toestel Oplossen van problemen Technische gegevens 54 56 57 58 61 WOW, SRS en het symbool zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. Nederlands | 3 B64-3093-00_E_Dutch. indd 3 05. 4. 6 1:21:34 PM Veiligheidsvoorschriften 2WAARSCHUWING Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en neem derhalve de volgende voorzorgsmaatregelen: • Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel. Plaats geen 8-cm CD’s ("singles") in de CD-houder Indien u probeert een 8-cm CD met adapter in het toestel te steken, zal de adapter mogelijk van de CD losschieten en het toestel beschadigen. Aansluiting van CD-spelers/ diskwisselaars op dit toestel KENWOOD diskwisselaars/CD-spelers die dateren van 1998 of later kunnen op dit toestel worden aangesloten. Zie de catalogus of raadpleeg uw Kenwood-dealer voor aansluitbare modellen van diskwisselaars/CDspelers. [. . . ] Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, wordt de weergave onderbroken of hervat. De disk uitwerpen 1 Werp de disk uit Druk op de toets [0]. • Zie <Over AAC, MP3 en WMA> (blz. • U kunt de disk (ACDrive disc) gemaakt met Media Manager door dezelfde bediening weergeven. • Bij het weergeven van de ACDrive kan de melding bij het kiezen van de map worden geannuleerd met <Spraakindex> (blz. 50). 2 Breng het paneel terug in zijn oorspronkelijke stand Druk op de toets [0]. Nederlands | 33 B64-3093-00_E_Dutch. indd 33 05. 4. 6 1:21:49 PM Regelfuncties voor CD/audiobestand/externe disk Weergave van externe disks Weergeven van disks met een los verkrijgbare disk-speler die op dit toestel is aangesloten. Displayvoorbeelden: Display "CD Changer" "MD Changer" Disk-speler CD-wisselaar MD-wisselaar Functie van diskwisselaar/audiobestand Disk zoeken/map zoeken Kiezen van de disk in de diskwisselaar of de map die is opgeslagen op de geluidsdrager met audiobestanden. Druk de regelknop naar [FM] of [AM]. Functie van de afstandsbediening Tijdelijk onderbreken en hervatten van de weergave Druk de regelknop in. Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, wordt de weergave onderbroken of hervat. • De beschikbare functies en de getoonde informatie zijn afhankelijk van de externe disk-spelers die zijn aangesloten. Direct zoeken naar een fragment/ bestand Zoeken naar een fragment/bestand door invoeren van fragment-/bestandsnummer. 1 Voer het fragment-/bestandsnummer in Druk op de cijfertoetsen van de afstandsbediening. • Het direct zoeken naar bestanden kan worden gekozen met een maximum van 999. Versnelde weergave in voor- of achterwaartse richting Vooruitspoelen Houd [¢] van de regelknop ingedrukt. Laat de toets los op het punt waar u de normale weergave wilt hervatten. Versnelde weergave in achterwaartse richting Houd [4] van de regelknop ingedrukt. Laat de toets los op het punt waar u de normale weergave wilt hervatten. • Er is geen geluid hoorbaar terwijl het audiobestand wordt gezocht. • Afhankelijk van de AAC-bestandsindeling is de versnelde weergave in voorwaartse en achterwaartse richting niet beschikbaar. 2 Zoek naar het fragment/bestand Druk op de toets [4] of [¢]. Annuleren van direct zoeken naar fragmenten/bestanden Druk op de toets [38]. Functie van diskwisselaars met afstandsbediening Direct zoeken naar disks Zoeken naar disks door het disknummer in te voeren. 1 Voer het disknummer in Druk op de cijfertoetsen van de afstandsbediening. 2 Zoek de disk Druk op de toets [+] of [–]. Annuleren van direct zoeken naar disks Druk op de toets [38]. Fragment/bestand zoeken Zoeken naar een liedje op de disk of in de map met audiobestanden. Druk de regelknop naar [4] of [¢]. Herhalen van een fragment/ bestand/disk/map Herhalen van het huidige liedje, de huidige disk in de diskwisselaar of de huidige map met audiobestanden. 34 | Nederlands B64-3093-00_E_Dutch. indd 34 05. 4. 6 1:21:50 PM 1 Tonen van het multifunctiedisplay Druk herhaaldelijk op de toets [NEXT] tot "Repeat" verschijnt. Zie <Opmerkingen over het multifunctiesysteem> (bladzijde 9). 1 Tonen van het multifunctiedisplay Druk herhaaldelijk op de toets [NEXT] tot "Random" verschijnt. Zie <Opmerkingen over het multifunctiesysteem> (bladzijde 9). 2 Schakel de weergaveherhaling in/uit Draai aan de knop [VOL] om "Repeat" te kiezen. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verandert de herhaalfunctie in onderstaande volgorde. 2 Schakel de weergave in willekeurige volgorde in/uit Draai aan de knop [VOL] om "Random" te kiezen. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de functie voor weergave in willekeurige volgorde in- of uitgeschakeld. Wanneer de weergave in willekeurige volgorde is ingeschakeld, wordt "Random ON" getoond. • Wanneer u de regelknop naar [¢] drukt, start de weergave van het volgende liedje in willekeurige volgorde. Met CD & externe disk als geluidsbron Herhaalde weergave Herhalen van een fragment Herhalen van een disk (in een diskwisselaar) UIT Display "Repeat ON"/ "Track Repeat ON" "Disc Repeat ON" "Repeat OFF" Met een audiobestand als geluidsbron Herhaalde weergave Herhalen van een bestand Herhalen van een map UIT Display "File Repeat ON" "Folder Repeat ON" "Repeat OFF" Functie van diskwisselaar Weergave van een magazijn in willekeurige volgorde Weergeven van alle liedjes op alle disks in de diskwisselaar in willekeurige volgorde. Aftastweergave Weergeven van het eerste gedeelte van elk liedje op de huidige disk of in de huidige map met audiobestanden om snel het gewenste liedje op te zoeken. 1 Tonen van het multifunctiedisplay Druk herhaaldelijk op de toets [NEXT] tot "M. RDM" verschijnt. Zie <Opmerkingen over het multifunctiesysteem> (bladzijde 9). 1 Tonen van het multifunctiedisplay Druk herhaaldelijk op de toets [NEXT] tot "Scan" verschijnt. Zie <Opmerkingen over het multifunctiesysteem> (bladzijde 9). 2 Schakel de willekeurige weergave van een magazijn in/uit Draai aan de knop [VOL] om "M. RDM" te kiezen. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de functie voor willekeurige weergave van het magazijn in- of uitgeschakeld. Wanneer de willekeurige weergave van een magazijn is ingeschakeld, wordt "Magazine Random ON" getoond. • Wanneer u de regelknop naar [¢] drukt, start de weergave van het volgende liedje in willekeurige volgorde. 2 Start de aftastweergave Draai aan de knop [VOL] om "Scan" te kiezen. [. . . ] ☞ Gebruik de diskwisselaar die wordt vermeld in <Aansluiting van CD-spelers/diskwisselaars op dit toestel> (blz. ☞ Verwijder het diskmagazijn en controleer het nummer van de gekozen disk. ☞ Reinig de CD zoals aangegeven onder Reinigen van cd’s in de sectie <Informatie over CD’s> (blz. ☞ Reinig de drager zoals aangegeven onder Reinigen van CD’s in de sectie <Informatie over CD’s> (blz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-PSW9531

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-PSW9531 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag