Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-200UB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-200UB. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-200UB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-200UB te teleladen.


KENWOOD KDC-200UB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1791 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-200UB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. [. . . ] indien verbonden met een Android apparaat verschijnt “Press [VIEW] to install KENWOOD MUSIC PLAY APP”. U kunt tevens de laatste versie van de app KENWOOD MUSIC PLAY op uw Android apparaat installeren alvorens de verbinding te maken. Voor de iPod/ ANDROID: Alleen mogelijk wanneer [MODE OFF]/ [BROWSE MODE] is gekozen. 8 Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) JS_KWD_KDC_200UB_ENE2N_NL. Indd 8 04-Aug-15 2:01:04 PM CD / USB / iPod / ANDROID Selecteer de bedieningsfunctie Druk met IPOD als bron gekozen herhaaldelijk op iPod USB. Weergave/pauze, verspringen, snelvoorwaarts of achterwaarts verplaatsen in bestanden is nog mogelijk met dit toestel. BROWSE MODE : Bedien het Android apparaat met dit toestel via de KENWOOD MUSIC PLAY app die op het Android apparaat is geïnstalleerd. HAND MODE : Bedien het Android apparaat met het Android apparaat middels een andere mediaspeler-app die op het Android apparaat is geïnstalleerd. weergave/pauze en verspringen van bestanden kan nog wel worden uitgevoerd via dit toestel. 1 Druk op 2 Draai de volumeknop om een map/lijst te kiezen en druk vervolgens op de knop. 3 Draai de volumeknop om een bestand te kiezen en druk vervolgens op de knop. Snelzoeken Indien er veel bestanden in de iPod zijn, kunt u snel een bestand opzoeken door het eerste teken van de bestandsnaam in te voeren. 5%/ 1%/ 5%/ 10%: Bij het luisteren naar een iPod of ANDROID, kunt u de zoekratio voor het totaal aantal bestanden kiezen. sUB-W LEVEL* –15 tot +15 (0) BASS LEVEL MID LEVEL TRE LEVEL –8 tot +8 (+2) –8 tot +8 (+1) –8 tot +8 (+1) Instellen van het subwooferuitgangsniveau. SOUND RECNSTR (Geluidreconstructie) VOLUME OFFSET Voor de AUX: –8 tot +8 (0) ; Voor overige bronnen: –8 tot 0: Leg het basisvolumeniveau voor iedere bron vast. ) DRIVE EQ/ TOP40/ POWERFUL/ ROCK/ POPS/ EASY/ JAZZ/ NATURAL/ USER: Kiezen van een geschikte, vastgelegde equalizer voor het muziekgenre. (Kies [USER] voor gebruik van de instellingen die met [EQ PRO] zijn gemaakt. ) [DRIVE EQ] is een vooraf ingestelde equalizer waarmee het geluid van buiten de auto of het geluid van de banden wordt gereduceerd. ON: Er wordt een compensatie voor de hoge frequentiecomponenten gemaakt en de verhogingstijd van de golfvorming die met het comprimeren van audiodata verloren gaat wordt hersteld voor een realistisch geluid. LV1/ LV2 of LEVEL1/ LEVEL2: Selecteren van de gewenste lage en hoge frequenties voor een goed-gebalanceerd geluid bij een laag volumeniveau. € [SUB-W LEVEL]/ [SUBWOOFER SET]/ [LPF SUBWOOFER]/ [SUB-W PHASE] is alleen kiesbaar wanneer [SWITCH PREOUT] op [SUB-W] of [SUBWOOFER] is gesteld. (  4) • [SUB-W LEVEL]/ [LPF SUBWOOFER]/ [SUB-W PHASE] is alleen kiesbaar wanneer [SUBWOOFER SET] op [ON] is gesteld. [. . . ] ontkoppel de negatieve pool van de accu alvorens te verbinden en monteren. Voorkom kortsluiting en sluit derhalve het accudraad (geel) en ontstekingsdraad (rood) niet op het autochassis of de aardedraad (zwart) aan. Waarschuwing Installeren van het toestel (in-dashboard montage) • Laat het monteren en verbinden voor de veiligheid door een vakman uitvoeren. Raak de metalen onderdelen van dit toestel niet aan tijdens en kort na het gebruik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-200UB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-200UB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag