Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-120UR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-120UR. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-120UR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-120UR te teleladen.


KENWOOD KDC-120UR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3192 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-120UR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. [. . . ] HAND MODE : Bedien het Android apparaat met het Android apparaat middels een andere mediaspeler-app die op het Android apparaat is geïnstalleerd. weergave/pauze en verspringen van bestanden kan nog wel worden uitgevoerd via dit toestel. Snelzoeken (alleen van toepassing op CD, USB en ANDROID bronnen) U kunt indien u veel bestanden heeft, snel het gewenste bestand opzoeken. Verspringen en zoeken (alleen van toepassing op iPod en ANDROID bronnen) Druk op S / T om met een vooraf ingestelde zoekratio te zoeken. ( 10, [SKIP SEARCH]) • Door S / T even ingedrukt te houden, wordt met een ratio van 10% gezocht. Zoeken op alfabet (alleen van toepassing op iPod en ANDROID bronnen) U kunt een bestand ook aan de hand van de eerste letter of teken van de naam opzoeken. Voor iPod bron 1 Verdraai de volumeknop snel voor het activeren van zoeken met tekens. € Als u wilt zoeken naar een ander teken dan A tot Z en 0 tot 9, kiest u “ ”. Selecteer het muziekstation Druk met USB als bron gekozen herhaaldelijk op 5. * Kies een bestand uit een map/lijst Voor iPod/ANDROID alleen van toepassing wanneer [MODE OFF]/[BROWSE MODE] is gekozen. 10 NEDERLANDS Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 10/7/2017 2:51:12 PM JS_KWD_KDC_220UI_ENE2N_NL. mID ADJUST MID CTR FRQ MID LEVEL MID Q FACTOR 1 Druk op AUD om [AUDIO CONTROL] direct te activeren. 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen (zie de volgende tabel), en druk vervolgens op de knop. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen of geactiveerd. tRE ADJUST TRE CTR FRQ TRE LEVEL (of met de afstandsbediening) (voor ) 1 Druk op AUD om de [AUDIO CONTROL] functie te activeren. PRESET EQ DRIVE EQ/TOP40/POWERFUL/ROCK/POPS/EASY/JAZZ/NATURAL/ USER: Kiezen van een geschikte, vooringestelde equalizer voor het muziekgenre. (Kies [USER] voor gebruik van de instellingen die met [EQ PRO] zijn gemaakt. ) [DRIVE EQ] is een vooraf ingestelde equalizer waarmee het geluid van buiten de auto of het geluid van de banden wordt gereduceerd. LEVEL1/LEVEL2 of LV1/LV2: Selecteren van de gewenste lage en hoge frequenties voor een goed-gebalanceerd geluid bij een laag volumeniveau. ; AUDIO CONTROL SUB-W LEVEL BASS LEVEL MID LEVEL TRE LEVEL –15 tot +15 (0) –8 tot +8 (+2) –8 tot +8 (+1) –8 tot +8 (+1) 60HZ/80HZ/100HZ/200HZ of 60/80/100/200: Kiezen van de middenfrequentie.  ; 85HZ/120HZ/160HZ: Audiosignalen met lagere frequenties dan 85 Hz/120 Hz/160 Hz worden naar de subwoofer gestuurd. ) BASS ADJUST BASS CTR FRQ BASS LEVEL BASS Q FACTOR BASS EXTEND SUB-W PHASE REVERSE (180°)/NORMAL (0°): Kiezen van de fase van de subwoofer in overeenstemming met de luidsprekeruitgang voor een optimaal geluid. [. . . ] ) • Druk op om het geluid van het audiosysteem te beluisteren tijdens een telefoongesprek. “CALL” verdwijnt en de weergave van het audiosysteem wordt voortgezet. ) Meer over discs • Raak het opnameoppervlak van een disc niet aan. • Verwijder bramen van het middengat en de discrand alvorens een disc te plaatsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-120UR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-120UR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag