Gebruiksaanwijzing KENWOOD DDX3025

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD DDX3025. Wij hopen dat dit KENWOOD DDX3025 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD DDX3025 te teleladen.


KENWOOD DDX3025 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3647 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD DDX3025 (6204 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD DDX3025

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 42 V WAARSCHUWINGEN: (Voorkomen van ongelukken en beschadiging) • Installeer toestellen en aansluitkabels NIET op plaatsen waar; – het kan de werking van het stuur en de versnellingshendel hinderen. Kijk uitermate goed uit indien u het toestel tijdens het rijden moet bedienen. € De bestuurder dient tijdens het rijden niet naar de monitor te kijken. De schermen en panelen in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts bedoeld als voorbeeld om de uitleg van de bediening te verduidelijken. [. . . ] € U kunt van pagina veranderen om meer onderdelen te tonen door een druk op [ ]/[ ]. € Houd [0+] ingedrukt om “+” aan het telefoonnummer toe te voegen. ) 8/11/2013 6:23:55 PM BLUETOOTH Stemcommando voor bellen • Alleen mogelijk indien de verbonden mobiele telefoon het stemherkenningssysteem heeft. 2 Kies een onderdeel uit het telefoonboek/ Op het monitorpaneel: (Houd ingedrukt) (Houd ingedrukt) 4 Kies een voorkeurnummer voor het vastleggen. De PIN-code (standaard: 0000) is nodig voor het kopiëren van het telefoonboek van de mobiele telefoon en de nummers van het gekopieerde telefoonboek worden getoond. € Het volgende scherm verschijnt indien het toestel de gewenste persoon niet kan vinden. € U kunt tevens een telefoonnummer vastleggen dat met het <Direct Number> scherm is ingevoerd door een druk op [Preset]. * Deze bediening werkt uitsluitend wanneer <TEL Key Long Press> op [Voice] is gesteld. (Bladzijde 44) U kunt het telefoonboekgeheugen van een mobiele telefoon naar dit toestel kopiëren (maximaal 400 registraties). Indb 33 33 8/11/2013 6:23:55 PM BLUETOOTH Compatibiliteit van mobiele telefoons met “Phone Book Access Profile (PBAP)” Indien uw mobiele telefoon voor PBAP geschikt is, kunt u het telefoonboek tonen en lijsten op het aanraakpaneelscherm oproepen wanneer de mobiele telefoon is verbonden. € Telefoonboek: maximaal 5 000 gegevens • Gebelde nummers, ontvangen gesprekken en gemiste gesprekken: ieder maximaal 50 Tonen van het telefoonboek/gesprekkenlijsten van de mobiele telefoon of het toestel • U kunt geen gegevens verwijderen indien [Phone] is geselecteerd. [System] Toont het telefoonboek/de gesprekkenlijsten die naar het toestel zijn gekopieerd. <SMS • ON: Het toestel informeert u over Notify> een binnenkomende boodschap met een beltoon en de “Receiving Message” melding. € OFF (Basisinstelling): Het toestel informeert u niet dat een boodschap is ontvangen. <Ring • System (Basisinstelling): De op het Mode> toestel ingestelde beltoon wordt gebruikt. € Phone: De op de mobiele telefoon ingestelde beltoon wordt gebruikt. (Deze functie werkt mogelijk niet afhankelijk van uw mobiele telefoon. ) <Ring Tone Met <Ring Mode> op <System> Change> gesteld, drukt u op [Enter] en kiest u vervolgens de beltoon voor binnenkomende gesprekken en SMS uit <Tone1> (Basisinstelling), <Tone2>, <Tone3>. Gebruik van de Bluetooth audiospeler • Registreren van een nieuw apparaat, zie bladzijde 28. € Voor het verbinden/ontkoppelen van een apparaat, zie bladzijde 30. Aanduidingen en toetsen op het bronregelscherm 12 3 [MENU] * Alleen mogelijk met apparaten die met AVRCP 1. € De bedieningstoetsen, indicators en informatie op het scherm zijn verschillend afhankelijk van de verbonden apparatuur. [. . . ] (Bladzijde 20) Statische ruis tijdens het luisteren naar de radio. € Kies een andere bron en kies vervolgens opnieuw “iPod”. € Indien “AV-IN2” als bron is gekozen, moet u <AV Input> op [AV-IN] stellen. Indb 60 8/11/2013 6:24:05 PM REFERENTIES Bluetooth (Alleen voor de DDX4025DAB/DDX4025BT/ DDX4055BT) Kwaliteit van het geluid van de telefoon is slecht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD DDX3025

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD DDX3025 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag