Gebruiksaanwijzing KARCHER WD3 PREMIUM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KARCHER WD3 PREMIUM. Wij hopen dat dit KARCHER WD3 PREMIUM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KARCHER WD3 PREMIUM te teleladen.


KARCHER WD3 PREMIUM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4869 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KARCHER WD3 PREMIUM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Bij alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. 25 Algemene instructies Doelmatig gebruik Het apparaat is volgens de in deze gebruiksaanwijzing gegeven beschrijvingen en de veiligheidsinstructies bestemd voor gebruik als multifunctionele zuiger. Dit apparaat is voor privé-gebruik ontwikkeld en is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Gebruik de multifunctionele zuiger enkel met: – originele filterzakken. [. . . ] Bovendien kunnen deze stoffen de bij het apparaat gebruikte materialen aantasten. NL – 6 Gevarenniveaus ƽ GEVAAR Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt. WAARSCHUWING Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden. VOORZICHTIG Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden. LET OP Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden. ρ De afbeeldingen tonen de maximale uitvoering, al naar model zijn er verschillen in uitvoering en meegeleverd toebehoren. controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren , of beschadigingen. Stand II: Automatisch afzuigen met aangesloten elektrisch gereedschap Stand 0: apparaat en aangesloten elektrisch werktuig zijn uitgeschakeld Stopcontact van het apparaat Instructie: Neem het maximale aansluitvermogen in acht (zie hoofdstuk „Technische gegevens“). Sluiting reservoir Afbeelding  Voor het openen naar buiten trekken, voor het vergrendelen naar binnen drukken. opbergpositie Afbeelding  Voor het afzetten van de vloerkop bij werkonderbrekingen. Bergruimte toebehoren Afbeelding  Het bevestigingspunt voor het toebehoren maakt het bewaren van zuigbuizen en zuigkoppen aan het apparaat mogelijk. Zwenkwiel Afbeelding  De zwenkwielen zijn bij levering in de houder ondergebracht, voor ingebruikneming monteren. Filterzak Aanwijzing: Bij het natzuigen mag geen filterzak gebruikt worden! afbeelding  Aanbeveling: Voor het zuigen van fijn stof de filterzak aanbrengen. Patronenfilter Afbeelding  Het patroonfilter moet altijd, zowel bij natzuigen als bij droogzuigen, aangebracht zijn. Aanwijzing: Nat patroonfilter laten drogen voor u het weer gebruikt bij het droogzuigen. nL – 7 27 Zuigslang met verbindingsstuk Afbeelding  Duw de zuigslang in de aansluiting op het apparaat tot ze gastklikt. σ Om eruit te nemen met duim op pal drukken en zuigslang eruit trekken. Instructie: Accessoires zoals zuigborstels (optioneel) kunnen direct op het verbindingsstuk gestoken en op die manier met de zuigslang verbonden worden. Afneembare handgreep Afbeelding  Handgreep met zuigslang verbinden tot hij vastklikt. afbeelding  Om de handgreep van de zuigslang te verwijderen , duwt u met uw duim op de vergrendeling en verwijdert u de handgreep. Instructie: Door het verwijderen van de handgreep kunnen accessoires ook direct op de zuigslang gestoken worden. [. . . ] σ Reservoir en accessoires indien nodig met water uitspoelen en laten drogen voor verder gebruik. Afbeelding  Patroonfilter indien nodig alleen onder stromend water reinigen; niet afwrijven of afborstelen. Hulp bij storingen Te weinig zuigcapaciteit Indien de zuigkracht van het apparaat afneemt, moeten de volgende punten gecontroleerd worden. σ Toebehoren, zuigslang of zuigbuizen zijn verstopt, verstopping met een stok verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KARCHER WD3 PREMIUM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KARCHER WD3 PREMIUM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag