Gebruiksaanwijzing KARCHER OC3 MOBILE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KARCHER OC3 MOBILE. Wij hopen dat dit KARCHER OC3 MOBILE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KARCHER OC3 MOBILE te teleladen.


KARCHER OC3 MOBILE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4635 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KARCHER OC3 MOBILE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheid Symbolen op het toestel PS02 ṇ WAARSCHUWING Laad de accu enkel met het origineel bijgevoegde of een door KÄRCHER vrijgegeven oplaadapparaat. Gevarenniveaus ƽ GEVAAR Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt. WAARSCHUWING Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden. ρ Het laden van de accu is uitsluitend toegestaan met het meegeleverde originele laadapparaat of met de door KÄRCHER goedgekeurde laadapparaten. [. . . ] Deze onderdelen zorgen er desalniettemin voor dat het apparaat naar behoren functioneert. Apparaten die dit symbool dragen, mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd. Werkzaamheden met reinigingsmiddelen mogen enkel uitgevoerd worden op vloeistofdichte oppervlakken die aangesloten zijn op de vuilwaterafvoer. reinigingswerkzaamheden waarbij oliehoudend afvalwater ontstaat , bv. Motor- of bodemwas, mogen enkel uitgevoerd worden in wasplaatsen met olieafscheider. De afname van water uit openbare waterlopen is in bepaalde landen niet toegestaan. Afbeeldingen zie uitklappagina 4 1 Handpistool 2 Watertank 3 Deksel watertank 4 Draaggreep voor waterreservoir 5 Ventielopener 6 Fijn filter 7 Opbergvak voor kleine onderdelen 8 Handgreep van het apparaat 9 Apparaatschakelaar 10 Laadbus 11 Ladingsindicatie 12 Oplaadapparaat 13 Vlakstraalsproeier 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 * Optionele toebehoren Werveldop - voor zachte reiniging Universele borstel Microvezeldoek Viscosedoek Borstel voor vachtreiniging Box met toebehoren Zuigslang Zuigslangaansluiting Waterfilter Afsluitklep Inbedrijfstelling  Zet het apparaat op een effen oppervlak. accu opladen Afbeelding Instructie: Tijdens het opladen knippert de ladings- / bedrijfsindicatie. Afbeeldingen Water aanzuigen uit open reservoirs Afbeeldingen  Watertank loodrecht naar boven trekken. σ Verwijder ventielopener en fijnfilter met behulp van de zuigslangaansluiting of een geschikte tang. σ Zuigslangaansluiting in plaats van het fijnfilter in het apparaat steken en vastmaken door 90° te draaien.  Zuigslang met geïntegreerd filter in waterbron (bijvoorbeeld wateremmer) hangen. LET OP Berg ventielopener en fijnfilter goed op in het opbergvak en plaats deze weer voor gebruik met de watertank. Accu leeg - apparaat wordt uitgeschakeld of kan niet worden ingeschakeld. Indien het apparaat binnen 2 minuten geen druk opbouwt, schakelt u het apparaat uit en gaat u te werk volgens de instructies in het hoofdstuk "Hulp bij storingen". 2 minuten voor het einde van de bedrijfstijd begint de ladingsindicatie te knipperen. Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht u transportschade constateren, neem dan contact op met uw leverancier. Gebruik met werveldop ṇ VOORZICHTIG De spuitstraal niet op de ogen of oren richten. Voor de zachte reiniging van vacht en poten of bijzonder gevoelige componenten. Nadere informatie daarover kunt u verkrijgen bij uw KÄRCHER-dealer. 32 NL – 4 Werken met reinigingsmiddel ƽ GEVAAR Bij gebruik van reinigingsmiddelen moet het veiligheidsgegevensblad van de reinigingsmiddelfabrikant in acht genomen worden, in het bijzonder de instructies betreffende de persoonlijke veiligheidsuitrusting. geen reinigingsmiddelen of andere additieven in de tank bijvullen of aanzuigen. [. . . ] EU-conformiteitsverklaring Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EU-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht. 680-xxx Van toepassing zijnde EU-richtlijnen 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU 2009/125/EG 2000/14/EG Toegepaste verordeningen 278/2009 Toegepaste geharmoniseerde normen EN 60335–1 EN 60335–2–54 EN 62233: 2008 EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011 EN 55014–2: 2015 EN 61558–1 EN 61558–2–16 EN 61000–3–2: 2014 EN 61000–3–3: 2013 EN 50581 EN 50563 Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure 2000/14/EG: Bijlage V Geluidsvermogensniveau dB(A) OC 3 Gemeten: 81 Gegarandeerd: 84 De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de directie. Garantie In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KARCHER OC3 MOBILE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KARCHER OC3 MOBILE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag