Gebruiksaanwijzing KARCHER K3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KARCHER K3. Wij hopen dat dit KARCHER K3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KARCHER K3 te teleladen.


KARCHER K3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3648 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KARCHER K3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Symbolen op het toestel Richt de hogedrukstraal niet op personen, dieren, actieve elektrische uitrusting of het apparaat zelf. Extra vereist  Versterkte waterslang met courante koppeling – Diameter minstens 1/2 inch (13 mm) – Lengte minstens 7, 5 m Reglementair gebruik Deze hogedrukreiniger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik: – voor het reinigen van machines, voertuigen, gebouwen, gereedschap, gevels, terrassen, tuintoestellen, enz. Met een hogedrukwaterstraal (indien nodig met toevoeging van reinigingsmiddelen); – met door KÄRCHER vrijgegeven toebehoren, reserveonderdelen en reinigingsmiddelen. veiligheidsinrichtingen ṇ  VOORZICHTIG Veiligheidsinrichtingen dienen ter bescherming van de gebruiker en mogen niet veranderd of omzeild worden. [. . . ] Nadere informatie daarover kunt u verkrijgen bij uw KÄRCHER-dealer. 26 NL – 6 Werking LET OP Een droogloop van meer dan 2 minuten leidt tot beschadigingen van de hogedrukpomp. Indien het apparaat binnen 2 minuten geen druk opbouwt, schakelt u het apparaat uit en gaat u te werk volgens de instructies in het hoofdstuk „Hulp bij storingen“. Aanbevolen reinigingsmethode  Reinigingsmiddel in geringe hoeveelheid op het droge oppervlak sproeien en laten inwerken (niet laten opdrogen!Werken met hoge druk ṇ VOORZICHTIG Respecteer bij de reiniging van gelakte oppervlakken een minimumstraalafstand van 30 cm om beschadigingen te vermijden. LET OP Autobanden, lak of gevoelige oppervlakken zoals hout mogen niet met de vuilfrees gereinigd worden wegens beschadigingsgevaar. Afbeelding  Straalpijp in het handspuitpistool steken en vastschroeven door hem 90° te draaien. Instructie: Wanneer de hendel opnieuw wordt losgelaten, schakelt het apparaat opnieuw uit. Werking stopzetten ṇ VOORZICHTIG Scheid de hogedrukslang enkel van het handspuitpistool of het apparaat wanneer geen druk in het systeem voorhanden is. σ Na het werken met reinigingsmiddel: Apparaat ongeveer 1 minuut laten werken om schoon te spoelen. σ Druk de hendel van het handspuitpistool in, om de nog aanwezige druk in het systeem af te laten nemen. Werking met wasborstel LET OP Gevaar van lakschade Bij werkzaamheden met wasborstel moet deze vrij van vuil en andere deeltjes zijn.  Steek de wasborstel in het handspuitpistool en zet vast door 90° te draaien. Aanwijzing: Indien nodig kunnen ook de wasborstels voor het werken met reinigingsmiddelen gebruikt worden. Werken met reinigingsmiddel Instructie: Reinigingsmiddel kan in lage druk toegevoegd worden. ƽ GEVAAR Bij gebruik van reinigingsmiddelen moet het veiligheidsgegevensblad van de reinigingsmiddelfabrikant in acht genomen worden, in het bijzonder de instructies betreffende de persoonlijke veiligheidsuitrusting. Instructie: Daardoor wordt tijdens de werking de reinigingsmiddeloplossing bij de waterstraal gemengd. Hulp bij storingen Kleinere storingen kunt u zelf oplossen met behulp van het volgende overzicht. ƽ GEVAAR Gevaar van stroomschok  Voor alle werkzaamheden aan het apparaat moet het apparaat uitgeschakeld en de stekker uitgetrokken worden. Tijdens de wintermaanden, moeten tevens de instructies in het hoofdstuk Onderhoud in acht genomen worden. σ Behuizing van de snelkoppeling voor hogedrukslang in pijlrichting duwen en hogedrukslang eruit trekken.  Stroomleiding , hogedrukslang en accessoires aan het apparaat opbergen. [. . . ] Reinigingsmiddelfilter reinigen Voor langdurige opslag, bijvoorbeeld tijdens de winter:  Filter van de reinigingsmiddel-zuigslang trekken en onder stromend water reinigen. 28 NL – 8 Garantie In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KARCHER K3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KARCHER K3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag