Gebruiksaanwijzing KARCHER K2105

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KARCHER K2105. Wij hopen dat dit KARCHER K2105 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KARCHER K2105 te teleladen.


KARCHER K2105 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2760 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KARCHER K2105

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Symbolen op het toestel De hogedrukstraal mag niet gericht worden op personen, dieren, actieve elektrische uitrusting of het apparaat zelf. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik. Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. [. . . ]  Houd minstens 30 cm straalafstand aan bij het reinigen van gelakte oppervlakken , teneinde beschadigingen te vermijden. ρ Laat het apparaat niet zonder toezicht achter zolang het aan staat. ρ Let erop dat het netsnoer of een verlengsnoer niet wordt beschadigd doordat men eroverheen rijdt, ze knikt, er te hard aan trekt of dergelijke. ρ Alle stroomvoerende delen in het werkbereik moeten zijn beschermd tegen straalwater. ρ U mag het apparaat uitsluitend aansluiten op een wandcontactdoos, die is aangebracht door een elektrotechnische installateur, volgens IEC 60364. De spanning moet overeenkomen met de vermelding op het typeplaatje van het apparaat. ρ Om veiligheidsredenen raden wij principieel aan het apparaat te gebruiken via een aardlekschakelaar (max. NL – 4 31  Reinigingswerkzaamheden waarbij afvalwater ontstaat dat olie bevat (bijvoorbeeld het reinigen van de motor of de onderkant van een motorvoertuig), mag u uitsluitend verrichten in wasplaatsen met een olieafscheider. Afbeeldingen: zie pagina 2 1 Hogedrukaansluiting 2 Hoofdschakelaar „0/OFF“ / „I/ON“ 3 Opberghaak voor hogedrukslang en netsnoer 4 Handgreep 5 Houder voor de straalpijp 6 Houder voor het handspuitpistool 7 Wateraansluiting met ingebouwde zeef 8 Zuigslang voor reinigingsmiddel(met filter) 9 Koppelinggedeelte voor wateraansluiting 10 Stroomleiding met stekker 11 Handpistool 12 Vergrendeling handspuitpistool 13 Klemmen voor hogedrukslang 14 Hogedrukslang Optioneel toebehoren 15 Roterende wasborstel 16 Wasborstel 17 Spuitlans met hogedruksproeier 18 Spuitlans met vuilfrees 19 Spuitlans met drukregeling (Vario Power) 20 Toebehorennet Bijzondere toebehoren Met extra accessoires breidt u de gebruiksmogelijkheden van uw apparaat uit. Nadere informatie daarover kunt u verkrijgen bij uw KÄRCHERdealer. Wordt de hendel van het handspuitpistool losgelaten, dan schakelt de drukschakelaar de pomp uit en stopt de hogedrukstraal. Wordt de hendel aangetrokken, dan schakelt de drukschakelaar de pomp weer in. Voorwaarden voor de stabiliteit Voorzichtig Voor alle handelingen met of aan het apparaat moet de stabiliteit gegarandeerd worden om ongevallen of beschadigingen te vermijden. € De stabiliteit van het apparaat is gegarandeerd wanneer het op een effen ondergrond wordt geplaatst. Voor de inbedrijfstelling Losse onderdelen die bij het apparaat geleverd werden, moeten voor de inbedrijfstelling gemonteerd worden. Afbeelding  Klem voor hogedrukslang uit het handspuitpistool trekken (bv. Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht u transportschade constateren, neem dan contact op met uw leverancier. 32 NL – 5 Watertoevoer Volgens de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemscheider aangesloten worden op het drinkwaternet. Er moet een geschikte systeemscheider van de firma KÄRCHER of als alternatief een systeemscheider conform EN 12729 type BA gebruikt worden. Water dat door een systeemscheider is gestroomd, wordt als niet drinkbaar geclassificeerd. Voorzichtig Systeemscheider altijd aan de watertoevoer en nooit direct aan het apparaat aansluiten! instructie: Verontreinigingen in het water kunnen de hogedrukpomp en de accessoires beschadigen. [. . . ] σ Na het werken met reinigingsmiddel: Apparaat ongeveer 1 minuut laten werken om schoon te spoelen. σ Druk de hendel van het handspuitpistool in, om de nog aanwezige druk in het systeem af te laten nemen. Om schade te vermijden:  Water volledig uit het apparaat aflaten: Apparaat zonder aangesloten hogedrukslang en zonder aangesloten watertoevoer inschakelen (max. 1 min) en wachten tot geen water meer uit de hogedrukaansluiting komt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KARCHER K2105

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KARCHER K2105 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag