Gebruiksaanwijzing JUNO JSI6961E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing JUNO JSI6961E. Wij hopen dat dit JUNO JSI6961E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing JUNO JSI6961E te teleladen.


JUNO JSI6961E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (568 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   JUNO JSI6961E (569 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding JUNO JSI6961E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geschirrspüler Lave-vaisselle Afwasmachine Dishwasher JSI 6961 Gebrauchsanweisung Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing Instruction booklet INHOUD Waarschuwingen en belangrijke adviezen. Blz. Opstelling, waterpas stellen, instellen van het werkblad, bevestiging onder het aanrecht . Blz. Het reinigen van de afvoerzeven en van de bodemzeef, het reinigen van de binnen- en buitenkant van de machine. Biz. TECHNISCHE GEGEVENS AFMETINGEN Breedte Hoogte Maximale diepte Maximale diepte bij open deur 59, 6 cm 81, 8 ÷ 87, 8 cm 57, 5 cm 115 cm 220-230 V /50 Hz 200 W 2800 W 3000 W Minimum Maximum 5 N/cm2 80 N/cm2 12 17 l 1, 3 kWh LICHTSPANNING / FREQUENTIE OPGENOMEN MOTORVERMOGEN OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMINGSELEMENT AANSLUITWAARDE WATERLEIDINGDRUK AANTAL IEC STANDAARD COUVERTS WATERVERBRUIK ENERGIEVERBRUIK Dit apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen van de Europese Gemeenschap: - 73/23/EG van 19/02/73 (Laag spanning) en daaropvolgende wijzigingen; - 89/336/EG van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen. PID18NL 37 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. [. . . ] Bij het gebruik van fosfaatvrije, geconcentreerde afwasmiddelen is het van groot belang dat de automatische waterontharder in uw afwasmachine goed werkt. AIs de ontharder niet goed werkt ontstaan kalkvlekken op het serviesgoed. Daarom moet u bij gebruik van deze afwasmiddelen ook bij zacht water (water van minder dan 4° dH) regenereerzout in de zouthouder doen. BR04 A Gebruik van de afwasmiddelhouder Gebruik uitsluitend poeder-, tablet of gelvormige afwasmiddelen welke voor het afwassen in de machine gemaakt zijn. Met uitzondering van het voorspoelprogramma doet u, vóór u de machine start, afwasmiddel in het vakje van de afwasmiddelhouder, dat zich in de vuldeur bevindt. Zou het klepje gesloten zijn, dan opent u dit door aan het palletje (D) te trekken. PBR03NL 43 M M IN AX 1 21 Beladen van de korven Trek de korven naar buiten om ze te beladen. Vóór het plaatsen in de korven moet het serviesgoed ontdaan worden van grove resten, zoals botjes, graten, tandenstokers, groente- en vleesresten en fruitschillen. Daarmee voorkomt u verstoppen van de zeven en bevordert u een optimale reiniging. In het betreffende vak, aan weerskanten van de korf, legt u lepels, dessertlepels, messen en ander kleinbestek. Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in plaatsen, om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven. Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere metalen. Gebruik van de onderste korf In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden (tot 27 cm diameter), schalen en bestek kwijt. Plaats ze naar het voorbeeld in de volgende figuren. NEDERLANDS UI03 De achterste twee rijen tanden kunnen tevens snel en gemakkelijk neergeklapd worden, zodat het laden van pannen en schalen eenvoudiger gaat. U klapt de tanden neer door ze voorzichtig omhoog te trekken en dan te laten vallen (zie figuur); u zet ze weer op door ze verticaal te plaatsen. UI05 IEC 436 / DIN 44990 UI18 UI19 Dienschalen en grote deksels zo veel mogelijk aan de rand van de korf en let op dat de bovenste sproeiarm niet gehinderd kan worden. Is een greep zo dun dat hij door het mandje heen steekt, dan dat bestek met de greep naar boven. PCE11NL 44 Gebruik van de bovenste korf De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. Glazen met lange steel kunnen in het hoge gedeelte opgehangen worden. Regeling hoogte bovenste korf Mocht u erg grote borden willen afwassen (diameter tussen 27-31 cm. ), dan kunt u deze in de onderste korf plaatsen, nadat u de bovenste korf hoger geplaatst heeft. Ga als volgt te werk: - haal de korf eruit; - trek de korf door middel van de twee handgrepen aan de zijkant omhoog. RC04 US13 IEC 436 / DIN 44990 U kunt in de bovenste korf nu geen voor borden meer plaatsen met een diameter van meer dan 20 cm. Om de korf weer op de lage stand te plaatsen, dient u de twee handgrepen aan de zijkant nog meer naar boven te trekken om de korf vervolgens onder begeleiding naar beneden te laten zakken. Pas op: trek de korf nooit aan één kant omhoog of omloog. US12 Erg kleine voorwerpen welke gemakkelijk door de korf kunnen vallen, kunt u beter niet in de machine afwassen. Belangrijk Let u er vooral op dat de trechter, in het midden van de korf, niet afgedekt wordt. US16 US16 Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien. PCE12NL 45 NEDERLANDS PRAKTISCHE TIPS Voor een goed resultaat Potten, pannen, kopjes, glazen en dergelijke altijd met de opening naar beneden plaatsen. In principe plaatst u alles scheef in de korven opdat het afwaswater niet langs maar op en in het serviesgoed gesproeid wordt. Lange messen en lepels horizontaal, bij voorkeur in de bovenste korf plaatsen. Hoe minder het serviesgoed tegen elkaar staat, hoe beter het afwasresultaat. NEDERLANDS Licht serviesgoed (plastic bekers enz. ) dient u zo in de bovenste korf te plaatsen dat ze niet van hun plaats gesproeid kunnen worden. Niet alles is geschikt voor machinaal afwassen De volgende artikelen zijn in de regel niet voor machinaal afwassen geschikt: Bestek met houten of hoornen aangelijmde grepen. Houten borden en schalen, ongeglazuurd aardewerk en handbeschilderd porselein. [. . . ] Aan de toevoerslang (zie wateraansluiting); deze gaat werken als de toevoerslang kapot gaat doordat het de waterstroom blokkeert. Op de bodem van de machine; gaat werken als er waterlekken binnen de machine zijn. Om de machine te laten repareren moet u de servicedienst bellen. De afwas is niet droog s Het serviesgoed is na het beëindigen van het programma te lang in de machine gebleven. De vuldeur is moeilijk te sluiten s De afwasmachine is niet deugdelijk waterpas opgesteld of niet goed ingebouwd. PRA07NL 51 NEDERLANDS RA01 ONDERBOUW-AANWIJZINGEN De inbouwnis moet de afmetingen hebben zoals in de figuur aangegeven. De inbouwnis hoeft niet van ventilatie-openingen voorzien te worden. Indien de nis van een achterwand voorzien is, dan is het voldoende om openingen te maken voor het aansluitsnoer, de toevoerslang en de af voerslang. 600 Montage van het decorpaneel De machinedeur kan van een houten decorpaneel van de volgende afmetingen voorzien worden: Breedte Hoogte Dikte Gewicht 596 mm 594 mm maximum 20 mm maximum tussen 2 en 7, 5 kg maximum 596 820÷880 818÷878 57a5 . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING JUNO JSI6961E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding JUNO JSI6961E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag