Gebruiksaanwijzing INDESIT WIE 127

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT WIE 127. Wij hopen dat dit INDESIT WIE 127 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT WIE 127 te teleladen.


INDESIT WIE 127 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (508 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   INDESIT WIE 127 (1509 ko)
   INDESIT WIE 127 ANNEXE 724 (582 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT WIE 127

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Instructies voor het gebruik Het is belangrijk dit boekje te bewaren zodat u het kunt raadplegen wanneer u maar wilt. In het geval dat u de machine verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij de machine blijven zodat de nieuwe gebruiker de functies en betreffende raadgevingen kan leren kennen. Lees de instructies met aandacht: u vindt er belangrijke informatie betreffende het installeren, gebruik en veiligheid. Een correcte waterpas geeft de machine stabiliteit en vermijdt trillingen, lawaai en het zich verplaatsen gedurende het functioneren van de machine. [. . . ] -Bij de programma´s 7 - 8 is het beter de machine met niet meer dan 3, 5 kg wasgoed te beladen. -Bij programma 12 raden wij aan een lading van niet meer dan 2 kg te wassen. Speciaal programma Dagelijkse was (programma 10 voor synthetische stoffen) is bedoeld voor het snel wassen van kledingstukken die weinig vuil zijn: het duurt slechts 30 minuten en bespaart dus elektriciteit en tijd. Met programma (10 met 30 °C) kunt u verschillende soorten stoffen tesamen wassen (behalve zijde en wol) met een lading van max. Als bij het starten van de machine de KNOP zich bevindt op een niet programma dat centrifuge inhoudt, verschijnt het symbool knipperend. Als u op de toets drukt wordt de maximum snelheid van de centrifuge getoond die is toegestaan bij het gaat knipperen. Als u ingestelde programma en het symbool nogmaals drukt gaan de waarden omlaag tot aan OFF, hetgeen betekent dat de centrifuge is uitgesloten (druk nogmaals om tot de hoogste waarde terug te keren); stop op de gewenste snelheid en na ongeveer 2 seconden wordt de keuze bevestigd: het knippert niet. Het instellen van de centrifuge is actief symbool bij alle programma's behalve 6 en Waterafvoer. Door op de toets te drukken ziet u op de display het woord OFF verschijnen en het betreffende symbool gaat knipperen. Als u nogmaals op de toets drukt verschijnt "1h" hetgeen een uur uitgesteld betekent en zo verder tot aan 24h; stop op de gewenste tijd van uitstel en na ongeveer 2 seconden wordt de keuze bevestigd; vervolgens ziet u op de display de tijdsduur die voor het blijft aan. Ingestelde programma is voorzien en het symbool Als u nu op de START/RESET toets drukt verschijnt de gekozen tijd van uitstel die ieder uur minder wordt tot aan het begin van de cycle; u kunt in deze fase het uitstel alleen maar korter maken. Als bij het starten van de machine de KNOP zich bevindt op een programma dat voorziet in het regelen van de niet knipperend. Als u op de toets drukt wordt de maximum temperatemperatuur, verschijnt het symbool tuur getoond die is toegestaan bij het ingestelde programma en het symbool . Gaat knipperen Als u nogmaals drukt gaat de temperatuur omlaag tot OFF, hetgeen koude was betekent (druk nogmaals om naar de hoogste waarde terug te keren); stop op de gewenste waarde en na ongeveer 2 seconden wordt de keuze bevestigd: het knippert niet. De verschillende functies van de wasmachine zorgen voor een heldere en witte was zoals door u gewenst. Druk op de knop die bij de gewenste functie hoort, volgens de hiervolgende tabel; 2. Het oplichten van de betreffende knop geeft aan dat de functie actief is. : Snel knipperen van de knop geeft aan dat de bijbehorende functie van het ingestelde programma niet gekozen kan worden. Als een functie wordt ingesteld die niet past bij een andere eerder ingestelde functie, dan blijft alleen de laatste keuze actief. Notities voor het gebruik Vergeet niet bleekwater in het hiervoor bestemde bakje 4 te gieten (zie blz 8). Als u deze funtie instelt staan de programma's 4, 5, 6 stil met het wasgoed in de week (Kreukvrij) en de betreffende toets knippert: - voor het afmaken van de cycle drukt u op de START/RESET knop of op de knop MINDER STRIJKEN. - voor alleen waterafvoer zet u de knop op het symbool en drukt u op de START/RESET knop. [. . . ] De wasmachine is voorzien van een zelfreinigende pomp en hoeft dus niet te worden schoongemaakt. Het kan echter gebeuren dat kleine voorwerpen (geldstukken, knopen) in het voorvakje terecht komen dat de pomp beschermt en zich aan de onderkant bevindt. De buitenkant en de rubber onderdelen kunnen met een spons en lauw sopje worden schoongemaakt. Verzeker u ervan dat het wasprogramma klaar is en trek de stekker uit het stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT WIE 127

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT WIE 127 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag