Gebruiksaanwijzing INDESIT UFAAN300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT UFAAN300. Wij hopen dat dit INDESIT UFAAN300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT UFAAN300 te teleladen.


INDESIT UFAAN300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2171 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT UFAAN300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door: er staat belangrijke informatie in over installatie, gebruik en veiligheid. draairichting deuren verwisselbaar Plaatsen en aansluiten Plaatsen 1. Laat de ventilatieroosters aan de achterzijde vrij: de compressor en de condensator geven warmte af en vereisen een goede ventilatie om goed te functioneren en het elektriciteitsverbruik te beperken. Laat een afstand van minstens 10 cm vrij tussen de bovenkant van het apparaat en eventuele bovenstaande meubels. [. . . ] 4 5 34 Beschrijving van het apparaat Algemeen aanzicht Deze gebruiksaanwijzingen gelden voor verscheidene modellen en het is daarom mogelijk dat de figuur andere details afbeeldt dan het door u aangeschafte apparaat. Controlelampje ALARM Controlelampje SUPER FREEZE INVRIES- en BEWAARGEDEELTE BEWAARGEDEELTE• IJsblokjeshouder Ice3• Verstelbare POOTJES • Deze kunnen variëren voor wat betreft aantal of positie. Voordat u het apparaat in gebruik stelt, dient u de instructies voor wat betreft de installatie na te volgen (zie Installatie). Voordat u het apparaat aansluit, dient u zowel het koelals het diepvriesgedeelte, alsook het toebehoren met lauw water en soda te reinigen. Steek de stekker in het stopcontact en let op of het groene controlelampje VOEDING aan gaat zowel als het rode ALARM (de knop REGELEN VAN DE TEMPERATUUR moet niet op staan). Zet de knop REGELEN VAN DE TEMPERATUUR op “Super”: het gele lichtje FAST FREEZE gaat aan. Als het rode controlelampje is uitgegaan zet u de knop REGELEN VAN DE TEMPERATUUR op een gemiddelde stand. Optreedt, dient u de deur van de diepvrieskast niet te openen: de levensmiddelen blijven op deze manier nog ongeveer 9 à 14 uur goed bewaard. Als dit rode controlelampje aan gaat en aan blijft, dan betekent het dat de vrieskast niet regelmatig functioneert en dat de temperatuur te hoog wordt. (U moet de Technische Dienst erbij halen) Dit lampje kan voor een korte periode aangaan: a) als de deur iets te lang open is geweest (voor het inladen of eruit halen van levesnmiddelen); b) als de TEMPERATUURKNOP in de Super-positie is gezet. In deze gevallen betekent het aangaan van het controlelampje niet dat er een storing van de vrieskast is opgetreden. Maak de diepvrieskast goed schoon en droog hem grondig af voordat u hem weer aanzet. Nadat u de etenswaren in de diepvrieskast heeft geplaatst moet u circa 2 uur wachten totdat het apparaat weer op normale wijze functioneert. NL Het apparaat reinigen • De buitenkant, de binnenkant en de rubberen afdichtingen kunnen worden schoongemaakt met een lauwe spons en soda of een neutraal schoonmaakmiddel. Na het apparaat te hebben uitgezet en de stroom te hebben afgesloten kunt u dit opzuigen met de lange buis van de stofzuiger, op middelmatig vermogen. Het vermijden van schimmel en vervelende luchtjes • Het apparaat is vervaardigd uit hygiënisch materiaal dat geen luchtjes absorbeert. Teneinde deze eigenschappen te behouden moet u levensmiddelen altijd goed bewaren en afsluiten. € Als u het apparaat voor langere tijd uitzet moet u de binnenkant reinigen en de deuren openlaten. Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te nemen. Dit apparaat voldoet aan de volgende EU Richtlijnen: - 73/23/EEG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen; - 89/336/EEG van 03/05/89 (Elektromagnetische Compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen; - 2002/96/CE. Afvalverwijdering • Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: houdt u aan de plaatselijke normen, zodat het verpakkingsmateriaal hergebruikt kan worden. € De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging van Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke electrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom. [. . . ] € Raak nooit de koelelementen aan de binnenkant aan: u zou zich kunnen verbranden of verwonden. € Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. € Maak de koelkast niet schoon of voer geen onderhoud uit als de stekker nog in het stopcontact zit. Het is niet genoeg de TEMPERATUURKNOPPEN op stand te zetten (apparaat uit) om alle elektrische contacten uit te schakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT UFAAN300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT UFAAN300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag