Gebruiksaanwijzing INDESIT KP 9507 E.B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT KP 9507 E.B. Wij hopen dat dit INDESIT KP 9507 E.B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT KP 9507 E.B te teleladen.


INDESIT KP 9507 E.B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (788 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT KP 9507 E.B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De waterdruk van de kraan moet binnen de waarden van de tabel Technische Gegevens liggen (zie bladzijde hiernaast). Als de slang niet lang genoeg is moet u zich wenden tot een gespecialiseerde handelaar of een bevoegde installateur. Verbind de buis, zonder hem te buigen, aan een afvoerleiding of aan een afvoer in de muur tussen 65 en 100 cm van de grond af; De voedingskabel mag alleen door een bevoegde installateur worden vervangen. De fabrikant is niet aansprakelijk wanneer deze normen niet gerespecteerd zijn. [. . . ] : Nadat het wasprogramma is ingesteld en door de machine geaccepteerd, heeft draaien van de knop geen enkele invloed meer (behalve in de Stop/Reset positie). Ze geven aan: Controlelampje DEUR GEBLOKKEERD Als dit lampje brandt betekent het dat de deur van de machine afgesloten is. Voor het vermijden van schade moet u wachten totdat het lampje uitgaat voordat u de deur van de machine opent ; de wachttijd is ongeveer 3 minuten. Controlelampje AAN/UIT Het controlelampje knippert als de machine aan is en in afwachting is van een programma instelling. Als het lampje niet meer knippert betekent dit dat het programma is ingesteld. Het AAN/UIT controlelampje gaat knip peren, na 5" wordt de instelling geaccepteerd, het controlelampje houdt op met knipperen (maar blijft aan) en het wasprogramma begint. Als u het ingestelde programma wilt annuleren kiest u een van de symbolen (Stop/Reset) en wacht u 5": als het annuleren is geaccepteerd gaat het AAN/UIT controlelampje knipperen, de machine kan nu worden uitgeschakeld of een nieuw programma kan worden ingesteld. Aan het einde van het programma gaat het controlelampje DEUR GEBLOKKEERD uit het geen betekent dat de deur geopend kan worden. Schakel de wasmachine uit met de knop Haal het wasgoed eruit en laat de deur op een kier staan zodat de trommel kan drogen. ) Zeer vuil wit en gekleurd wasgoed Weinig vuil wit wasgoed en fijn gekleurd wasgoed (overhemden, truien enz. Tussen - en eindcentrifuge Hoofdwas, spoelingen, tussen - en eindcentrifuge Hoofdwas, spoelingen, tussen - en eindcentrifuge Was, spoelingen, kreukvrij of delicate centrifuge Was, spoelingen, kreukvrij of delicate centrifuge Spoelen, kreukvrij of delicate centrifuge Spoelingen met wasverzachter kreukvrij of delicate centrifuge Afpompen en delicate centrifuge Onderbreekt en annuleert gekozen programma Hand was Speciaal fijne stoffen (gordijnen, zijde, viscose enz. Dit apparaat is gemaakt voor huishoudelijk gebruik, niet-professioneel, en zijn functies mogen niet veranderd worden. De wasmachine mag alleen door volwassen personen en volgens de instructies in dit boekje worden gebruikt. Raak de machine niet aan als u blootsvoets bent of met natte of vochtige handen of voeten. Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact, maar altijd door de stekker aan te pakken. Forceer nooit de deur: het veiligheidsmechanisme, dat tegen per ongeluk openen beschermt, kan beschadigd worden. Probeer in geval van storingen nooit zelf interne mechanismen van de machine te repareren. Zorg ervoor dat kleine kinderen niet te dicht bij de machine komen als deze in werking is. Als de machine verplaatst moet worden doe dit dan met twee of drie personen en met grote voorzichtigheid. Voordat u het wasgoed in de machine laadt, controleer dat hij leeg is. Maximale reiniging Als er weinig water door de glazen deur te zien is komt dat doordat met de nieuwe Indesit technologie minder dan de helft water voldoende is voor maximum reinheid van de was: een doel dat is bereikt ten gunste van de milieu-bescherming. Bezuinigen op wasmiddel, water, energie en tijd Teneinde geen energiebronnen te verkwisten moet de machine altijd met maximum lading worden gebruikt. [. . . ] De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernieti ging van Electrische en Electronische Apparatuur, vereist dat oude huishoudelijke electrische appa raten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om zo het hergebruik van de gebruikte materialen te optima Doe de kraan dicht na iedere wasbeurt. Sluit altijd eerst de stroom af voordat u de wasmachine gaat schoonmaken en gedurende onderhoudswerkzaamheden. De wasmachine is voorzien van een zelfreinigende pomp en hoeft dus niet te worden schoongemaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT KP 9507 E.B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT KP 9507 E.B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag