Gebruiksaanwijzing INDESIT KDP60CS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT KDP60CS. Wij hopen dat dit INDESIT KDP60CS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT KDP60CS te teleladen.


INDESIT KDP60CS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (382 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT KDP60CS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat kinderen de magnetronoven nooit gebruiken zonder toezicht behalve als hiervoor aangepaste instructies zijn gegeven zodat zij de magnetronoven op veilige wijze kunnen gebruiken en de gevaren van verkeerd gebruik kunnen begrijpen. Gebruik altijd ovenwanten wanneer u schalen uit de magnetronoven haalt. Sommige schalen absorberen de warmte van de gerechten en zijn dus heet. Vloeistoffen en andere voedingsmiddelen moeten niet worden opgewarmd in afgesloten schalen vanwege het explosiegevaar. [. . . ] • MILIEUBESCHERMING Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recyclebaar. Doe mee aan de recycling en draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers te deponeren. Daarom is het voorzien van dit logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden. De recycling van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. 01 48 Installatie van het apparaat • VOOR DE AANSLUITING Let op: Controleer of het apparaat geen schade heeft ondervonden tijdens het vervoer (deur of afdichting vervormd, enz. Mocht u voor het eerste gebruik schade aan het apparaat constateren, neem dan contact op met de verkoper. Om de referenties van het apparaat in de toekomst makkelijk terug te vinden raden wij u aan deze op de pagina “Servicedienst en Klantenrelaties” te schrijven. De elektrische veiligheid dient te worden verzekerd door een goede inbouw. De stekker uit het stopcontact halen bij installatie of onderhoud van het apparaat, de zekeringen afsluiten of verwijderen. Het apparaat moet aangesloten zijn met een voedingskabel (genormaliseerd) met 3 geleiders met een doorsnede van 1, 5 mm² (1 fasedraad + 1 nulleider + aarding). - Bij gebruikmaking van een grote schotel waardoor het draaiplateau niet kan ronddraaien drukt u op de stilstaand plateau toets . In dat geval is het noodzakelijk het gerecht halverwege de bereidingstijd te keren of te roeren. Let op dat aan het einde van het programma deze functie weer wordt uitgezet. - Deur sluiten, het plateau begint te draaien en de binnenverlichting van de oven gaat branden, het apparaat werkt. Het einde van de bereiding wordt aangegeven door een bel, de oven stopt automatisch en de binnenverlichting dooft. - Indien de deur wordt geopend voordat het programma is beëindigd: Zet in de gevallen waarin het eten klaar is de tijdschakelaar weer op stand 0 min alvorens de deur te sluiten. Zo niet, sluit dan de deur weer, de tijdschakelaar loopt dan verder af. NL 51 Vermogens en overeenkomstig gebruik NL Symbolen FUNCTIE GEBRUIK Zet de keuzeknop op deze stand om de functie 'tijdschakelaar' te gebruiken (zonder bereiding). * TIJDSCHAKELAAR WARM HOUDEN 150 W ONTDOOIEN of HEEL ZACHTJES VERWARMEN 300 W Voor het warm houden. Voor het op temperatuur brengen of ontdooien van boter, creme, kaas, ijs of elk ander teer gerecht. Voor het ontdooien van alle soorten etenswaar of voor het beëindigen van kwetsbare bereidingsprocessen. [. . . ] * volgens model 53 Onderhoud en reiniging • Regelmatig onderhoud van het apparaat zorgt ervoor dat dit in goede conditie blijft. Wij bevelen aan om in de meeste gevallen de te verwarmen schotels af te dekken om te grote vervuiling tegen te gaan. selecteer de baktijd , 25/30 min , met behulp van de schakelklok - begin. € Apparaten die alleen de magnetron-functie hebben reinigt u met een vochtige spons met afwasmiddel, zowel aan debinnen- als aan de buitenzijde. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT KDP60CS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT KDP60CS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag