Gebruiksaanwijzing INDESIT ISL79C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT ISL79C. Wij hopen dat dit INDESIT ISL79C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT ISL79C te teleladen.


INDESIT ISL79C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1418 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   INDESIT ISL79C MANUAL 2 (604 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT ISL79C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Les symboles suivants sont les plus courants: Séchage en machine Pas de séchage en machine Séchage à température normale Séchage à basse température Die benutzerfreundliche Programmübersicht zeigt die verfügbaren Trocknerprogramme. Breve programa (unos 10 minutos) que ablanda las fibras de las prendas y las deja listas para planchar. Compruebe detenidamente todas las instrucciones que se ofrecen en las etiquetas de las prendas (véase La colada). Het plaatsen van de droogautomaat Ventilatie Het omdraaien van de deur Waterafvoer Elektrische aansluitingen Voor het eerste gebruik van de droger Het openen van de deur Kenmerken Bedieningspaneel Een programma kiezen Programmatabel De bedieningen Algemene veiligheid Afdanken van het apparaat Energiebesparing en respect voor het milieu Haal de stekker uit het stopcontact Reinig het pluizenfilter na elk gebruik Leeg de waterbak na elk gebruik Controleer de trommel na elk gebruik Her reinigen van de condenseenheid Het reinigen van de droger Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u haar indien nodig kunt raadplegen. [. . . ] Telkens als u op de toets drukt, wordt het programma 3 uur extra uitgesteld, zoals aangegeven door het bijbehorende lampje. Als het 12 uurs lampje brandt en u drukt nogmaals op de toets, wordt het uitstel geannuleerd. U kunt het uitstellen ook annuleren door de programma keuzeschakelaar naar 0 te draaien, te wachten tot u de zoemer hoort en vervolgens het geselecteerde programma opnieuw te selecteren. Het openen van de deur Als u het programma hebt uitgesteld wordt het wasgoed tijdens de uitstelperiode af en toe rondgedraaid om kreuken te voorkomen. Als deze toets beschikbaar is, selecteert hij drogen op hoge temperatuur. Als u deze toets indrukt, wordt het programma hoge temperatuur geselecteerd en gaat het lampje naast de toets branden. Programma's voor een bepaalde tijd worden standaard lage temperatuur. Als het lampje naast de toets brandt dan kunt u lage drogen selecteren door op de toets te drukken. Als u tijdens een programma de deur opent, stopt het droogprogramma en gebeurt er het volgende: q Alle 3 de lampjes programmaverloop en het lampje 3 uur uitgestelde start gaan branden. Q Tijdens een uitstelfase blijft de tijd tot de start van het programma aftellen. de START toets moet ingedrukt worden om het uitstelprogramma te hervatten. Een van de uitstellampjes knippert om het huidige uitstel aan te geven. q De START toets moet ingedrukt worden om het programma te hervatten. De lampjes programmaverloop veranderen om de huidige status aan te geven. Q Tijdens de koude-luchtfase of de fase kreukels voorkomen van een droogprogramma en op elk moment tijdens een Luchten of Koude-luchtfase programma, wordt het programma beëindigd. Als u op de START toets drukt, zal een nieuw programma vanaf het begin opstarten. Q Als u aan de programma keuzeschakelaar draait, selecteert u een nieuw programma, nadat u de START toets ingedrukt hebt. U kunt dit gebruiken om het Koud drogen programma te selecteren om wasgoed af te koelen als het droog genoeg is. Als er een stroomstoring is, zet dan de stroom uit of haal de stekker uit het stopcontact. Controleer de droogsymbolen om te zien of de artikelen in de droogtrommel gedroogd kunnen worden. Doe NIET te veel wasgoed in de droger; dit kan het droogresultaat beïnvloeden. Droogsymbolen Controleer de labels in uw kleding, vooral als u ze voor het eerst droogt. [. . . ] Stofzuig ook af en toe de voorkant van de condenser en rondom het pluizenfilter. Uw droger gebruikt speciale lagercomponenten die niet gesmeerd hoeven te worden. Laat uw droger regelmatig controleren door erkende vakmensen om elektrische en mechanische veiligheid te waarborgen (zie Technische dienst). Mocht u problemen ondervinden met uw droger controleer dan eerst het volgende voor u de technische dienst belt (zie Technische dienst): De stekker zit niet in het stopcontact of maakt geen contact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT ISL79C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT ISL79C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag