Gebruiksaanwijzing INDESIT H563L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT H563L. Wij hopen dat dit INDESIT H563L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT H563L te teleladen.


INDESIT H563L : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1862 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT H563L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er moet echter contact opgenomen worden met een gekwalificeerd technicus om u ervan te vergewissen dat de materialen geschikt zijn voor het type muur/plafond. Het muur/plafond moet stevig genoeg zijn om het gewicht van de kap te houden. Het apparaat niet aan het stroomnet aansluiten voordat de installatie voltooid is. [. . . ] De bereikbare onderdelen kunnen bijzonder warm worden als deze tegelijkertijd met kookapparaten gebruikt worden. Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. De wasemkap moet regelmatig schoongemaakt worden, zowel binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL PER MAAND, neem in ieder geval hetgeen in deze handleiding is aangegeven in acht). Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de wasemkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Zorg altijd dat de lampjes in de kap aanwezig en goed gemonteerd zijn om het gevaar voor elektrische schokken te voorkomen. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het apparaat of brand veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen uit deze handleiding wordt afgewezen. LUCHTAFVOER (afzuigend apparaat) Verbind de wasemkap aan wandafvoerpijpen en afvoeropeningen met dezelfde diameter als de luchtuitgang (verbindingsflens). In ieder geval moet de filter minstens om de 4 maanden vervangen worden. het kan NIET gewassen of opnieuw gebruikt worden • Verwijder de vetfilters. € Een aan iedere zijde monteren ter bedekking van de roosters die als bescherming van het draaionderdeel van de motor dienen, daarna de centrale hendel P van iedere filter met de klok meedraaien. € Voor de demontage de centrale hendel P van iedere filter in de tegengestelde richting draaien. Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. Schoonmaak De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminste met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden). Gebruik voor het reinigen een doek die u vochtig maakt met een beetje neutraal vloeibaar reinigingsmiddel. [. . . ] 24 VERWIJDERING Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. TECHNISCHE GEGEVENS Model H 563 L Hoogte (Uitvoering als afzuigend apparaat ) 73, 3-114, 8 cm Hoogte (Filtrerende versie) 81, 8-114, 8 cm Breedte 59, 9 cm Diepte 51, 5 cm Bruto gewicht: 12, 15 Kg Totale vermogen 160 W Motorvermogen 1x120 W Verlichtingsvermogen 2x20 W (G4) Ø van de afvoerbuis 15 cm Model H 573 L Hoogte (Uitvoering als afzuigend apparaat ) 73, 3-114, 8 cm Hoogte (Filtrerende versie) 81, 8-114, 8 cm Breedte 69, 9 cm Diepte 51, 5 cm Bruto gewicht: 14 Kg Totale vermogen 160 W Motorvermogen 1x120 W Verlichtingsvermogen 2x20 W (G4) Ø van de afvoerbuis 15 cm Model H 593 L Hoogte (Uitvoering als afzuigend apparaat ) 73, 3-114, 8 cm Hoogte (Filtrerende versie) 81, 8-114, 8 cm Breedte 89, 9 cm Diepte 51, 5 cm Bruto gewicht: 14, 85 Kg Totale vermogen 160 W Motorvermogen 1x120 W Verlichtingsvermogen 2x20 W (G4) Ø van de afvoerbuis 15 cm Dit product is ontworpen in overeenstemming met: • Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC (12-12-2006) • "EMC"-richtlijn 2004/108/EC (15-12-2004) NL Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT H563L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT H563L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag