Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA V1100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA V1100. Wij hopen dat dit HUSQVARNA V1100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA V1100 te teleladen.


HUSQVARNA V1100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4382 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA V1100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer u onze aanwijzingen nauwgezet opvolgt, is onder normale werkomstandigheden een lange levensduur van de machine gewaarborgd. De in deze handleiding gegeven adviezen en getoonde onderdelen dienen uitsluitend ter informatie. Voor fouten of nalatigheid of voor schade in verband met de aflevering, het ontwerp of het gebruik van de machine wordt geen enkele garantie gegeven. Wij streven er steeds naar om de kwaliteit van onze producten te verhogen. [. . . ] Gebruik goedgekeurde beschermingsmiddelen voor ogen, oren, hoofd- en ademhaling. Zet eerst de motor uit en laat deze afkoelen voordat u de tank bijvult. Lees aandachtig de gebruikershandleiding en raak vertrouwd met de machine voordat u deze gaat gebruiken. Machine met elektrische motor controleer het volgende: ELEKTRISCHE VEILIGHEID: Aansluiting op wisselstroom met 30 mA aardlekschakelaar is verplicht. Indien niet aanwezig, raadpleeg onze catalogus waarin verschillende modellen aangeboden worden. Periodieke controle aardlekbeveiliging; reparaties aan een aardlekbeveiliging die geïntegreerd is in een snoer of stekker, mogen uitsluitend verricht worden door de fabrikant, een van zijn dealers of een erkend reparatiebedrijf om risico´s ten gevolge van ondeskundig uitgevoerde reparaties te vermijden. voeding van de motor: verstevigde elektrische kabel type HO7 RNF doorsnede 5 x 2 , 5 mm² tot 100 meter voor 400V. Controleer of de op het typeplaatje van de machine vermelde spanning overeenkomt met de netspanning ter plaatse. Driefase motor: controleer of de draairichting van de as overeenkomt met de richting van de pijl op de carter van de zaagschijf. Als de motor niet in de gewenste richting draait, zet dan de twee fasen om met behulp van de contra-stekker. Zorg voor een opgeruimde, goed verlichte en veilige werkplek (afwezigheid van vocht en gevaarlijke stoffen). Zorg voor ventilatie als u met thermische motoren werkt of in afgesloten, kleine ruimten. De gassen die vrijkomen bevatten koolmonoxide en kunnen leiden tot bewustzijnsverlies met uiteindelijk de dood tot gevolg. Elektrische motor: druk de rode noodknop in (7), of draai de schakelaar (9) naar `O`. Machines met elektrische motor: Zet de motor aan door op « I » te drukken of door de schakelaar (9) te draaien naar « I ». Beweeg de hendel langzaam naar beneden om schokken van motor te voorkomen. Trek de zaagkop langzaam naar voren met behulp van het handwiel (6) [FIG. (uitsluitend voor uitvoering met thermische motor) Thermische motor: raadpleeg het motoronderhoudsboekje. Bewaar de onderhoudsproducten op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen. Bewaar de diamantschijf op een veilige plaats zodat deze niet kan beschadigen. In het onderhoudsboekje voor de motor staat vermeld met welke frequentie olie en oliefilter vervangen dienen te worden. Na enige tijd kan het nodig zijn de drijfriem aan te spannen: · Draai de 4 schroeven (K) van de motor los [FIG. [. . . ] - Draai het filter los en verwijder met een kleine schroevendraaier restdeeltjes die zich rondom de turbine kunnen bevinden. Fel på omkopplaren, skadad motorkabel Skadas motor (ingen effekt, obehaglig lukt . EXCLUSIONES La garantia no se aplica a las piezas de desgaste o las consideradas como: - Una utilización anormal, error de transporte, manipulación, 0 mantenimiento. De garantie vangt aan vanaf de datum van aankoop door de gebruiker (faktuurdatum van de wederverkoper) en is gedurende 12 maanden geldig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA V1100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA V1100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag