Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T55 R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T55 R. Wij hopen dat dit HUSQVARNA T55 R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T55 R te teleladen.


HUSQVARNA T55 R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (621 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HUSQVARNA T55 R (484 ko)
   HUSQVARNA T55 R (484 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA T55 R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij raden u voor uw eigen veiligheid aan om de technische uitvoering van uw machine niet te wijzigen en uitsluitend de originele werktuigen of toebehoren van de fabrikant te gebruiken. Laat kinderen nooit met de grondfreesmachine werken, noch personen die niet op de hoogte zijn van de gebruiksinstructies. In sommige landen is het gebruik onder een bepaalde leeftijd bij wet verboden. Gebruik de grondfreesmachine nooit : - Wanneer er zich personen, met name kinderen, of dieren in de nabijheid bevinden. [. . . ] - Na tegen een vreemd voorwerp gestoten te zijn : controleer of de machine niet beschadigd is. Voer de nodige reparaties uit alvorens de machine opnieuw te gebruiken. Arranque el motor con precaución respetando las consignas de utilización y alejando los pies de las herramientas giratorias. Spoor de oorzaak van deze trillingen op en voer de nodige reparaties uit. Schakel de machine in de volgende gevallen uit : - Telkens wanneer de machine onbewaakt achter gelaten moet worden. Werk op hellingen altijd in de dwarsrichting en nooit in de richting naar boven of naar beneden toe. Controleer wanneer u de draaiende werktuigen wilt inschakelen, of er zich niemand in de buurt van de grondfreesmachine bevindt. Houdt het stuur stevig in handen, daar de machine omhoog neigt te komen tijdens de inkoppeling. Wees met name voorzichtig bij het gebruik van de achteruitversnelling. Neem tijdens het werk altijd de veiligheidsafstand in acht ten opzichte van de draaiende werktuigen, die bepaald wordt door de lengte van het stuur. Verwijder alle stenen, draden, glas, grote obstakels, metalen voorwerpen, enz. Verander nooit de afstelling van de snelheidsregelaar van de motor en laat de motor nooit op een te hoog toerental draaien. Draag dikke handschoenen voor de demontage en hermontage van de draaiende werktuigen. Gebruik de grondfreesmachine nooit met beschadigde of versleten onderdelen. Reserveonderdelen die niet van gelijkwaardige kwaliteit zijn, kunnen leiden tot beschadiging van de machine en afbreuk doen aan uw veiligheid. Ter voorkoming van brand, dient de motor afgekoeld te zijn voordat men de grondfreesmachine mag opbergen. Verwijder vóór het opbergen plantaardige resten van de grondfreesmachine en met name van de motor wanneer deze afgekoeld is. Teneinde brandrisico zo veel mogelijk te vermijden is het aangeraden ervoor te zorgen dat er zich op de knalpot en de plaats waar de brandstof wordt opgeslagen geen plantenresten en overtollig vet bevinden. Als de brandstoftank afgetapt dient te worden, dient dit in de buitenlucht te gebeuren en als de motor afgekoeld is. De grondfreesmachine mag nooit gestald worden met benzine in de tank in een ruimte waar de benzinedampen een vlam, vonk of sterke hittebron kunnen bereiken. [. . . ] Controleer of er zich achter u geen enkel obstakel bevindt en verlaag eerst het motortoerental alvorens de achteruitversnelling in te koppelen. Alvorens de achteruithendel te kunnen gebruiken moet de koppeling (1) losgelaten worden. 1: Haal de bougie los (zie handleiding motor) 2: Haal de riemkap los 3: Controleer in de vooruit dat de frees draait (A). Indien na een paar gebruiksuren een storing optreedt in de achteruit, moet de kabel als volgt worden afgesteld Nein No Nee No No OK OK OK OK OK in kontakt in contact in contact in contacto en contacto 8: Replace the belt housing 9: Replace the cable on the sparking plug (see the motor manual) 10: Try reverse gear again as shown below. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA T55 R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA T55 R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag