Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T500 R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T500 R. Wij hopen dat dit HUSQVARNA T500 R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T500 R te teleladen.


HUSQVARNA T500 R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3195 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA T500 R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Wanneer de gebruiker medicijnen of andere middelen ingenomen heeft, die afbreuk kunnen doen aan zijn reactievermogen en waakzaamheid. Para su seguridad, le recomendamos no modifique las características de su máquina, utilizando exclusivamente las herramientas o accesorios recomendados por el constructor. Bedenk altijd dat de eigenaar of gebruiker aansprakelijk is voor ongevallen of risico's van derden of hun eigendommen. - Vul de machinetank uitsluitend in de open lucht alvorens de motor te starten. [. . . ] - Nooit de dop van de brandstoftank verwijderen of brandstof bijvullen als de motor werkt of als deze nog warm is. - Niet de motor starten als er benzine gemorst is : verwijder de grondfreesmachine van de plek waar de benzine gemorst is en vermijdt iedere ontstekingsbron zolang de brandstof niet verdampt is en de dampen niet opgelost zijn. Corresponde al utilizador el evaluar los posibles riesgos del terreno por labrar y tomar las precauciones necesarias para asegurar su seguridad, en particular en las vertientes, los terrenos accidentados, rebaladizos o blandos. - Zet na gebruik de gashendels op de stand "Stop" en sluit het toevoerkraantje van de benzine. Start de motor voorzichtig en neem daarbij de gebruiksvoorschriften in acht en houdt de voeten verwijderd van de draaiende werktuigen. Laat de motor niet in een afgesloten ruimte draaien, waar de uitlaatgassen met koolmonoxyde zich kunnen opeenhopen. Draag strakke kleding en stevige schoenen met stroeve zolen, die de voeten volledig beschermen. Tijdens het werken op hellingen dient men de hoeveelheid benzine in de tank met de helft te verminderen om spatten van brandstof te voorkomen. Schakel de motor uit en koppel de bougiekabel af in de volgende gevallen: - Alvorens aan de draaiende werktuigen te komen. - Voor alle reinigings- , controle- of reparatiewerkzaamheden aan de grondfreesmachine. Als de brandstoftank afgetapt dient te worden, dient dit in de buitenlucht te gebeuren en als de motor afgekoeld is. De grondfreesmachine mag nooit gestald worden met benzine in de tank in een ruimte waar de benzinedampen een vlam, vonk of sterke hittebron kunnen bereiken. Laat u hierbij door twee andere personen helpen en gebruik hierbij het stuur en de assen van de draaiwerktuigen als greep. Bescherm uw handen met werkhandschoenen en houdt de machine goed in evenwicht. Zorg ervoor dat alle moeren en schroeven goed aangedraaid blijven om verzekerd te blijven van een veilig gebruik. Regelmatig onderhoud is van wezenlijk belang voor de veiligheid en het behoudt van de prestaties van de machine. Tijdens gebruik op hellend terrein, mag er zich niemand in een straal van 20 meter rondom de machine bevinden. Bij zeer hard of steenachtig terrein dient men de machine met extra voorzichtigheid te gebruiken, want deze zal zich veel minder stabiel gedragen als op bewerkte grond. Om de machine in een voertuig te plaatsen, dient men het transportwiel van de machine te gebruiken, alsmede een oprijhelling voor toegang tot de kofferruimte of een aanhanger. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of deze werktuigen of toebehoren officieel voldoen aan de van kracht zijnde Europese veiligheidsvoorschriften. [. . . ] Het gebruik van niet conforme toebehoren kan afbreuk doen aan uw veiligheid. Lees altijd de bij de toebehoren meegeleverde montageen gebruikshandleiding aandachtig door, alvorens deze te gebruiken. WAARSCHUWING - Raadpleeg de gebruikshandleiding en koppel de bougie los alvorens werkzaamheden aan de machine uit te voeren. Gashendel Benzinetank Handmatig startmechanisme Grondpen Beschermplaten van de frezen Bediening vooruit Stuurafstellingshendel Luchtfilter 9 - Oliepeil- en vuldop 10 - Transportwiel 11 - Kortsluiter - Uitschakelingsbediening motor 12 - Hendel vooruit / achteruit 13 - Frezen 14 - Plantbeschermingsschijven A B C D E F G H - Nominaal vermogen - Massa in kilogrammen - Serienummer - Bouwjaar - Type grondfreesmachine - Naam en adres van de fabrikant - CE identificatie - Maximale motorsnelheid - Breng het stuur aan op de as van het chassis volgens de bijgaande afbeelding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA T500 R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA T500 R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag