Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T50 RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T50 RS. Wij hopen dat dit HUSQVARNA T50 RS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T50 RS te teleladen.


HUSQVARNA T50 RS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (857 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HUSQVARNA T50 RS (15278 ko)
   HUSQVARNA T50 RS (15278 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA T50 RS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij raden u voor uw eigen veiligheid aan om de technische uitvoering van uw machine niet te wijzigen en uitsluitend de originele werktuigen of toebehoren van de fabrikant te gebruiken. Laat kinderen nooit met de grondfreesmachine werken, noch personen die niet op de hoogte zijn van de gebruiksinstructies. In sommige landen is het gebruik onder een bepaalde leeftijd bij wet verboden. Gebruik de grondfreesmachine nooit : - Wanneer er zich personen, met name kinderen, of dieren in de nabijheid bevinden. [. . . ] - Na tegen een vreemd voorwerp gestoten te zijn : controleer of de machine niet beschadigd is. Voer de nodige reparaties uit alvorens de machine opnieuw te gebruiken. Arranque el motor con precaución respetando las consignas de utilización y alejando los pies de las herramientas giratorias. Spoor de oorzaak van deze trillingen op en voer de nodige reparaties uit. Schakel de machine in de volgende gevallen uit : - Telkens wanneer de machine onbewaakt achter gelaten moet worden. Werk op hellingen altijd in de dwarsrichting en nooit in de richting naar boven of naar beneden toe. Controleer wanneer u de draaiende werktuigen wilt inschakelen, of er zich niemand in de buurt van de grondfreesmachine bevindt. Houdt het stuur stevig in handen, daar de machine omhoog neigt te komen tijdens de inkoppeling. Wees met name voorzichtig bij het gebruik van de achteruitversnelling. Neem tijdens het werk altijd de veiligheidsafstand in acht ten opzichte van de draaiende werktuigen, die bepaald wordt door de lengte van het stuur. Verwijder alle stenen, draden, glas, grote obstakels, metalen voorwerpen, enz. Verander nooit de afstelling van de snelheidsregelaar van de motor en laat de motor nooit op een te hoog toerental draaien. Draag dikke handschoenen voor de demontage en hermontage van de draaiende werktuigen. Gebruik de grondfreesmachine nooit met beschadigde of versleten onderdelen. Reserveonderdelen die niet van gelijkwaardige kwaliteit zijn, kunnen leiden tot beschadiging van de machine en afbreuk doen aan uw veiligheid. Ter voorkoming van brand, dient de motor afgekoeld te zijn voordat men de grondfreesmachine mag opbergen. Verwijder vóór het opbergen plantaardige resten van de grondfreesmachine en met name van de motor wanneer deze afgekoeld is. Teneinde brandrisico zo veel mogelijk te vermijden is het aangeraden ervoor te zorgen dat er zich op de knalpot en de plaats waar de brandstof wordt opgeslagen geen plantenresten en overtollig vet bevinden. Als de brandstoftank afgetapt dient te worden, dient dit in de buitenlucht te gebeuren en als de motor afgekoeld is. De grondfreesmachine mag nooit gestald worden met benzine in de tank in een ruimte waar de benzinedampen een vlam, vonk of sterke hittebron kunnen bereiken. [. . . ] - De schroef (5) het onderlegringetje (6) en het tussenstuk (8) op hun plaats brengen zoals aangegeven in het schema. Olie vullen en niveau controleren Niet de moer (4) blokkeren om een goede werking van de opheffing van het wiel te behouden. Gebruik geen frezen met een diameter van meer dan 320 mm en een werkbreedte van meer dan 850 mm. Controleer of er zich achter u geen enkel obstakel bevindt en verlaag eerst het motortoerental alvorens de achteruitversnelling in te koppelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA T50 RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA T50 RS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag