Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T425

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T425. Wij hopen dat dit HUSQVARNA T425 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T425 te teleladen.


HUSQVARNA T425 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19106 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA T425

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Schienenmutter lösen, die Kupplungsdeckel/ Kettenbremse sichert. Die Schienenspitze anheben und dabei gleichzeitig die Schienenmuttern mit dem Kombischlüssel festschrauben. Waschen Sie die Körperteile, die mit dem Kraftstoff in Berührung gekommen sind. Die abgesägten Abschnitte entfernen, um die Sicherheit des Arbeitsbereichs zu bewahren. [. . . ] Ontsteking; choke: Trek de chokeknop uit naar de stand voor de tweede fase. De choke wordt gesloten en vervolgens wordt de gashendel in de startstand gezet. Voor het starten moet u rekening houden met de volgende punten: De kettingrem moet geactiveerd zijn wanneer de motorzaag wordt gestart, om het risico van contact met de draaiende ketting bij de start te verminderen. Start de motorkettingzaag nooit zonder dat zaagblad, ketting en alle kappen gemonteerd zijn. Zorg ervoor dat u stevig staat en dat de ketting niet in contact kan komen met een voorwerp. Als u de kettingzaag moet starten terwijl u al in de boom zit: raadpleeg de instructies onder het kopje De zaag in de boom starten, in het hoofdstuk Werktechnieken. Starten: De kettingrem moet geactiveerd zijn wanneer u de motor start. Houd de motorzaag op de grond door uw rechtervoet op het onderste deel van het achterste handvat te plaatsen. Grijp de starthendel beet, en trek met uw rechterhand langzaam aan het starterkoord tot u weerstand voelt (starthaken grijpen in) en trek daarna een paar keer snel en kort. Trek het starterkoord niet volledig uit en laat de starthendel niet zomaar los wanneer het volledig uitgetrokken is. Brandstofpomp: Druk een aantal malen op de rubberen balg van de brandstofpomp totdat er brandstof in de balg komt. Druk de chokehendel in zodra de motor ontsteekt, wat te horen is aan de hand van een "plof"-geluid. Wanneer de motor Start, geeft u snel vol gas; de startgasvergrendeling wordt automatisch uitgeschakeld. Omdat de kettingrem nog steeds geactiveerd is moet het toerental van de motor zo snel mogelijk terug naar nullast, wat u bereikt door de gasvergrendeling snel uit te schakelen. Vergeet niet dat het gevaarlijk is om de uitlaatgassen van de motor in te ademen. Controleer de omgeving en vergewis u ervan dat er geen risico bestaat dat mensen of dieren in contact komen met de snijuitrusting. Reset de kettingrem door de terugslagbescherming terug te brengen naar de handvatbeugel. Hou stevig vast zodat uw duimen en vingers de handgrepen van de motorzaag omsluiten. Langdurige inademing van de uitlaatgassen van de motor, kettingolienevel en stof van zaagsel kan een gezondheidsrisico vormen. Start de motorkettingzaag nooit zonder dat zaagblad, zaagketting en alle kappen correct gemonteerd zijn. Wanneer zaagblad en ketting niet op de motorzaag zijn gemonteerd, kan de koppeling losraken en ernstig letsel veroorzaken. Deze methode is zeer gevaarlijk omdat u makkelijk de controle over de motorzaag kunt verliezen. [. . . ] Wordt de schroef met de klok mee gedraaid wordt de olietoevoer groter, wordt de schroef tegen de klok in gedraaid wordt de olietoevoer kleiner. Maak het koelsysteem één keer per week schoon met een borstel; dit moet vaker gebeuren wanneer u in moeilijke omstandigheden werkt. Een vuil of verstopt koelsysteem leidt tot oververhitting van de machine waardoor de cilinder en zuiger beschadigd kunnen worden. Tegen de tijd dat de brandstof op is, zal de olietank ook bijna leeg zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA T425

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA T425 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag