Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T350. Wij hopen dat dit HUSQVARNA T350 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T350 te teleladen.


HUSQVARNA T350 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3195 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA T350

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elke machine ondergaat vóór het verlaten van onze fabriek een aantal controlebeurten waarbij alles nauwkeurig gecontroleerd wordt. Indien u onze instructies strikt naleeft, zal uw machine bij normale werkomstandigheden lang meegaan. De gebruiksaanwijzingen en de onderdelen uit deze handleiding worden ter informatie opgegeven en zijn niet bindend. De garantievoorwaarden zijn niet geldig bij foutief gebruik of nalatigheid, of bij beschadigingen die te wijten zijn aan de levering, het concept of het gebruik van de machine. [. . . ] Iedere persoon die de machine installeert of gebruikt, dient deze handleiding te lezen en te gebruiken. Met het oog op een optimale veiligheid, dienen de verplichte technische reglementeringen die van kracht zijn in het land waar de machine gebruikt wordt, eveneens te worden nageleefd. VERPLICHTINGxx xxBlauwe achtergrond, witte markering : verplichte veiligheid VERPLICHTINGxx xx+ rode markering : bewegingen verboden WAARSCHUWINGxxxxZwarte driehoek en markering op gele achtergrond : gevaar bij het niet naleven, de gebruiker of derden kunnen gekwetst worden en de machine of het gereedschap kunnen beschadigingen oplopen. VERBODxxxx Rode cirkel met of zonder streep : gebruik, aanwezigheid verboden. De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een verkeerd gebruik van of wijzigingen aan de machine. Dit symbol betekent dat de machine overeenstemt met de betreffende Europese ritchtlijn. De afkortmachine is zo ontworpen dat een veilige en betrouwbare werking mogelijk is, indien ze volgens de instructies gebruikt wordt, maar kan toch enig gevaar inhouden voor de gebruiker en kan beschadigingen oplopen ; regelmatige controles op het werkterrein zijn dus noodzakelijk. controleer : · Of de machine in een technisch perfecte staat verkeert (gebruik voor de voorziene doeleinden, rekening houdend met de eventuele risico's, defecten die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, herstellen), · Of een speciale diamantschijf gebruikt wordt voor het afkorten van marmer, steen, graniet, baksteen en bekledingen (gres, faience, keramiek, enz. Of de machine bediend wordt door (qua scholing, leeftijd, opleiding) bevoegd personeel dat kennis heeft genomen van alle details van de handleiding alvorens het werk aan te vatten ; elektrische, mechanische of andere defecten dienen door een bevoegd persoon gecontroleerd te worden (elektricien, verantwoordelijke voor het onderhoud, technicus van de erkende verkoper, enz. ) , · Of de waarschuwingen en richtlijnen op de machine, nageleefd worden (aangepaste bescherming van het bedienend personeel), en of de machine naar behoren gebruikt wordt (algemene veiligheidsinstructies. ) , · Of de veiligheid niet in het gedrang wordt gebracht doordat de machine gewijzigd, omgebouwd of aangevuld werd, dit zonder toestemming van de fabrikant, · of de aanbevolen frequentie van de controlebeurten wordt nageleefd , · Of uitsluitend originele reserve-onderdelen gebruikt worden bij het uitvoeren van herstellingen. De machine werkt niet - Controleer zelf of laat door een elektricien controleren (smeltzekering, contactdoos. Afstellen is niet nodig, aangezien de machine in onze werkplaatsen werd afgesteld. Als de machine ontregeld is door schokken, brutale draaibewegingen van de snijkop of als de bouten en schroeven los zijn : * Regel de schroef (K) bij [FIG. Voor deze bewerkingen, moet u de netvoeding van de machine uitschakelen. De machine raakt moeilijk op gang Maak de bak regelmatig leeg om spanen te verwijderen, anders kan de perspomp verstopt raken en vroegtijdig verslijten. OORZAKEN De voedingskabel is slecht aangesloten of beschadigad Er is geen spanning op het circuit of op het stopcontact OPLOSSINGEN - Controleer de voedingskabel of laat hem controleren. Bewaar de machine op een veilige plaats en houd ze buiten het bereik van kinderen Onderhoud het snijgereedschap zorgvuldig Er komt geen vloeistof uit de pomp OORZAKEN Het is mogelijk dat er zich een luchtbel heeft gevormd in het binnenste van het pomplichaam OPLOSSINGEN - Haal de pomp uit de vloeistof en ondersteun hem daarbij bij de afvoerbuis en dompel hem vervolgens weer onder. OPSPOREN VAN DEFECTEN Indien de machine niet normaal werkt, raadpleeg dan de volgende tabellen om een oplossing te vinden voor het probleem dat zich voordoet. Wij staan volledig tot uw beschikking om uw machine zo snel en goedkoop mogelijk te repareren (zie adres op keerzijde). Afstelling alleen plaats wanneer is de loopkat op Afstelling vindtvan de geleiding van vastgesteld dat de looprollen [(D) zich niet meer op de rails bevinden (R). Dat de Voer deze afstelling alleen uit als u vaststelt De 4 schroeven (L) losschroeven maar niet er uit halen. [. . . ] Afstelling te de 2 moeren (A) weer vast en laat de wagen zo nodig bijregelen. Zo nodig markeringen, (bij schokken), kunnen de rails worden omgedraaid door de 4 moeren onder de rails los te Vermeld bij elke bestelling de aanwijzingen op het typekenplaatje van de machine alsook de referentie van het te vervangen onderdeel. Op die manier verliezen wij minder tijd en kunnen wij de te vervangen onderdelen sneller leveren. Plaats het aanzetstuk links of rechts om te zorgen voor een maximale stabiliteit bij het afzagen van materialen met grote afmetingen Wanneer de machine definitief afgedankt wordt, dienen de wettelijke modaliteiten nageleefd te worden bij het weggooien ervan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA T350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA T350 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag