Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T255 R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T255 R. Wij hopen dat dit HUSQVARNA T255 R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T255 R te teleladen.


HUSQVARNA T255 R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2728 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA T255 R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Comprobar la limpieza de las superficies de apoyo del disco, de las bridas y del husillo. CAUSAS Condensador arranque motor monofásico Alimentación trifásica no conforme (en 2 fases, motor cable deteriorado) Die Maschine erfüllt die Anforderungen der Norm EN 61000-3-11 und unterliegt Sonderanschlussbedingungen. Vor der Inbetriebnahme die Schlüssel und die Regelwerkzeuge entfernen. VOORWOORD Elke machine ondergaat vóór het verlaten van onze fabriek een aantal controlebeurten waarbij alles nauwkeurig gecontroleerd wordt. [. . . ] De gebruiksaanwijzingen en de onderdelen uit deze handleiding worden ter informatie opgegeven en zijn niet bindend. De garantievoorwaarden zijn niet geldig bij foutief gebruik of nalatigheid, of bij beschadigingen die te wijten zijn aan de levering, het concept of het gebruik van de machine. Teneinde de kwaliteit van onze produkten steeds te verbeteren, behouden wij ons het recht voor, technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande berichtgeving. de gebruiker kan dit document gebruiken om : · Zich aan de machine te wennen, · alle toepassingsmogelijkheden te leren kennen , · Ongevallen te vermijden die te wijten zouden zijn aan een verkeerd gebruik, door een persoon die daar niet toe is opgeleid, bij onderhouds- en herstellingswerken of bij het verplaatsen en het vervoer, · de betrouwbaarheid en de levensduur van de machine te verbeteren , · In te staan voor een juist gebruik, een regelmatig onderhoud en een snelle reparatie, om zo de herstellingskosten en de duur van de immobilisatie tot een minimum te herleiden. Deze handleiding dient steeds beschikbaar te zijn op de plaats waar de machine gebruikt wordt. Iedere persoon die de machine installeert of gebruikt, dient deze handleiding te lezen en te gebruiken. Met het oog op een optimale veiligheid, dienen de verplichte technische reglementeringen die van kracht zijn in het land waar de machine gebruikt wordt, eveneens te worden nageleefd. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN De apparatuur voldoet aan de eisen van norm EN 61000-3-11 en kan niet zonder meer op het stroomnet worden aangesloten. Dit kan enkel in overleg met de netwerkbeheerder en op een geschikt netwerk gebeuren. Voorwaarde voor aansluiting is dat de impedantie van het netwerk minder dan 0, 49 ohm bedraagt. De systeemimpedantie voor de interface wordt u door de netwerkbeheerder meegedeeld. - ELECTRISCHE VEILIGHEID : De machine mag uitsluitend worden aangesloten op een geaarde 30 mA aardlekschakelaar. Zie onze catalogus indien geen aardlekschakelaar geïnstalleerd is. - Correct gebruik van de restdifferentiaalstroominrichting, periodieke controle inbegrepen; voor gereedschap geleverd met zo'n inrichting geïntegreerd in de kabel of in de stekkerpen dient reparatie van een beschadigde kabel of stekker te gebeuren door de fabrikant, door één van zijn agenten of door een bekwame reparatiewerkplaats om het risico van een slecht uitgevoerde reparatie te voorkomen. 510 mm : dankzij de aanslag (C) wordt vermeden dat vingers tussen de tafel en het frame geklemd raken (ZIE FIG 8). > 510 et 610 mm :klap de aanslag (C) onder de tafel om de slag te vergroten. De machine is reeds in onze werkplaatsen afgesteld en hoeft dus niet meer geregeld te worden. Wanneer de machine lange tijd niet wordt gebruikt, de schijf goed onderhouden en beschermen. Zorg ervoor dat de steunoppervlakken van de schijf, de zijstukken en de spil steeds schoon blijven. OPSPOREN VAN DEFECTEN Indien de machine niet normaal werkt, raadpleeg dan de volgende tabellen om een oplossing te vinden voor het probleem dat zich voordoet. De machine werkt niet - Controleer zelf of laat door een elektricien controleren (smeltzekering, contactdoos. De fabrikant is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik, wijziging, aanpassing of motorisering anders dan oorspronkelijk door hem bepaald. [. . . ] De fabrikant is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik, wijziging, aanpassing of motorisering anders dan oorspronkelijk door hem bepaald. Elektriciteitsnet niet onder spanning Defecte schakelaar, beschadigde motorkabel Beschadigde motor (abnormaal laag toerental, onaan-gename geur. Wij staan volledig tot uw beschikking om uw machine zo snel en goedkoop mogelijk te repareren (zie adres op keerzijde). De machine raakt moeilijk op gang Vermeld bij elke bestelling de aanwijzingen op het typekenplaatje van de machine alsook de referentie van het te vervangen onderdeel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA T255 R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA T255 R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag