Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T200 COMPACT PRO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T200 COMPACT PRO. Wij hopen dat dit HUSQVARNA T200 COMPACT PRO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA T200 COMPACT PRO te teleladen.


HUSQVARNA T200 COMPACT PRO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1196 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA T200 COMPACT PRO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Let met name op aanwijzingen die vooraf worden gegaan door de volgende aanduidingen: LET OP Dit symbool spoort aan tot voorzichtigheid tijdens het uitvoeren van bepaalde handelingen. Het duidt op het risico van ernstig lichamelijk, mogelijk zelfs fataal letsel, indien de instructies niet worden opgevolgd. Dit symbool duidt op de mogelijkheid van lichamelijk letsel of schade aan de machine, indien de instructies niet worden opgevolgd. Neem contact op met uw dealer indien er zich problemen voordoen of als u vragen hebt over de machine. [. . . ] Houd u aan deze dosering, want een overschrijding ervan kan ernstige schade aan de motor veroorzaken. 1- Plaats de machine met de draaiende delen tegen de muur en de handgrepen van stuurstang op de grond zodat de olievuldop (1) 45° naar boven wijst (zie afbeelding). 3- Bewaar de doseerverpakking; deze hebt u nodig voor het verversen van de motorolie, wat om de 10 bedrijfsuren dient te gebeuren. SAE 10W-30 API SG/FG-olie wordt aanbevolen voor algemeen gebruik bij alle temperaturen. Het gebruik van een niet-reinigende olie of van 2 taktolie kan de levensduur van de motor verkorten. Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of water in het benzinereservoir terechtkomt. Benzine is zeer licht ontvlambaar en kan onder bepaalde omstandigheden exploderen. - Vul het reservoir op een goed geventileerde plek met de motor uitgeschakeld. In de buurt van de plek waar het reservoir wordt gevuld Of waar de benzine wordt opgeslagen is het verboden te roken en dient contact met vlammen of vonken te worden vermeden. - Giet het reservoir niet te vol (er mag geen benzine in de vulpijp staan). controleer na het vullen of de dop van het reservoir goed is vastgedraaid. Controleer voor het starten van de motor of de gemorste benzine is opgedroogd en of de dampen zijn vervluchtigd. - Voorkom direct contact van benzine met de huid of inademing van de dampen. In onderstaande tabel vindt u alle informatie omtrent het gebruik van de verschillende accessoires die kunnen worden gebruikt in combinatie met de machine voor verschillende werkzaamheden en bij verschillende soorten ondergrond. Zware en vochtige grond Monteer de frezen met de punten naar achteren en druk niet op de steunstang. Beweeg het stuur licht op en neer om de machine dieper de grond in te laten gaan. Moeilijk te bewerken grond Gebruik geschikt gereedschap voor het opruimen van het terrein. Monteer de frezen met de punten naar voren om het onkruid voor te bewerken en los te trekken. Monteer de punten naar achteren en druk licht op het stuur om de machine goed onder controle te houden. Gebruik de machine zo min mogelijk op terreinen die veel keien en stenen bevatten. Passage tussen twee rijen door om onkruid te verwijderen Passage tussen twee rijen door op moeilijk te bewerken grond Makkelijk te bewerken grond Zet de punten naar achteren en druk niet op het stuur. Monteer de frezen met de punten naar achteren; als de machine te diep de grond in gaat, dient de aanaarder iets naar boven te worden gehaald. [. . . ] Houd u aan deze dosering, want een overschrijding ervan kan ernstige schade aan de motor veroorzaken. TIP: Giet de olie uit het reservoir als de motor nog warm is; het reservoir kan dan snel en helemaal worden leeggegoten. Verwijder de dop van het oliereservoir en giet de olie in een bak door de motor te kantelen naar de zijde waar zich de hals van het oliereservoir bevindt. Zet de machine met de draaiende delen tegen de muur en met de handgrepen van de stuurstang op de grond zodat de as van de motor parallel met de grond staat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA T200 COMPACT PRO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA T200 COMPACT PRO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag