Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA SWEEPER 960

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA SWEEPER 960. Wij hopen dat dit HUSQVARNA SWEEPER 960 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA SWEEPER 960 te teleladen.


HUSQVARNA SWEEPER 960 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3286 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA SWEEPER 960

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De garantievoorwaarden zijn niet geldig bij foutief gebruik of nalatigheid, of bij beschadigingen die te wijten zijn aan de levering, het concept of het gebruik van de machine. Teneinde de kwaliteit van onze produkten steeds te verbeteren, behouden wij ons het recht voor, technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande berichtgeving. de gebruiker kan dit document gebruiken om : · Zich aan de machine te wennen, · alle toepassingsmogelijkheden te leren kennen , · Ongevallen te vermijden die te wijten zouden zijn aan een verkeerd gebruik, door een persoon die daar niet toe is opgeleid, bij onderhouds- en herstellingswerken of bij het verplaatsen en het vervoer, · In te staan voor een juist gebruik, een regelmatig onderhoud en een snelle reparatie, om zo de herstellingskosten en de duur van de immobilisatie tot een minimum te herleiden. Deze handleiding dient steeds beschikbaar te zijn op de plaats waar de machine gebruikt wordt. [. . . ] Iedere persoon die de machine installeert of gebruikt, dient deze handleiding te lezen en te gebruiken. Met het oog op een optimale veiligheid, dienen de verplichte technische reglementeringen die van kracht zijn in het land waar de machine gebruikt wordt, eveneens te worden nageleefd. VERPLICHTINGxx xxBlauwe achtergrond, witte markering : verplichte veiligheid VERPLICHTINGxx xx+ rode markering : bewegingen verboden WAARSCHUWINGxxxxZwarte driehoek en markering op gele achtergrond : gevaar bij het niet naleven, de gebruiker of derden kunnen gekwetst worden en de machine of het gereedschap kunnen beschadigingen oplopen. VERBODxxxx Rode cirkel met of zonder streep : gebruik, aanwezigheid verboden. De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een verkeerd gebruik van of wijzigingen aan de machine. Dit symbol betekent dat de machine overeenstemt met de betre ende Europese ritchtlijn. Lees aandachtig de handleiding en maak U vertrouwd met de machine voordat u deze in gebruik neemt. Het werkvlak moet volledig opgeruimd zijn, goed verlicht en vrij van gevaar (geen vochtigheid of gevaarlijke stoffen in de nabijheid). De bedienende man moet beschermingsmiddelen dragen, aangepast aan het te verrichten werk. Houd het materiaal vast en zorg voor een geleidelijke aanzetbeweging. Zorg ervoor dat het ondersteuningsvlak van het zaagblad, de flenzen en de spil, zuiver zijn. Wanneer de machine definitief afgedankt wordt, dienen de wettelijke modaliteiten nageleefd te worden bij het weggooien ervan. De fabrikant is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik, wijziging, aanpassing of motorisering anders dan oorspronkelijk door hem bepaald. Naarmate u de machine gebruikt, moet u het waterpeil op de hoogste stand houden om het zaagblad af te koelen (of het water bijvullen afhankelijk van de gebruiksfrequentie). Schakel na het werk de machine uit door de aan/uitschakelaar in de stand 0 te plaatsen. Reparatie Wij staan volledig tot uw beschikking om uw machine zo snel en goedkoop mogelijk te repareren (zie adres op keerzijde). De gebruiksaanwijzingen en wisselstukken opgenomen in dit document zijn gegeven ter titel van inlichting en zijn niet van verbintenis. Bekommerd over de kwaliteit van onze produkten behouden wij ons het voorrecht elke technische aanpassing te doen ter verbetering. [. . . ] De gebruiksaanwijzingen en wisselstukken opgenomen in dit document zijn gegeven ter titel van inlichting en zijn niet van verbintenis. Bekommerd over de kwaliteit van onze produkten behouden wij ons het voorrecht elke technische aanpassing te doen ter verbetering. EXCLUSIONES La garantia no se aplica a las piezas de desgaste o las consideradas como: - Una utilización anormal, error de transporte, manipulación, 0 mantenimiento. De garantie vangt aan vanaf de datum van aankoop door de gebruiker (faktuurdatum van de wederverkoper) en is gedurende 12 maanden geldig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA SWEEPER 960

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA SWEEPER 960 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag