Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 53 S INTEK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 53 S INTEK. Wij hopen dat dit HUSQVARNA ROYAL 53 S INTEK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA ROYAL 53 S INTEK te teleladen.


HUSQVARNA ROYAL 53 S INTEK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6920 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA ROYAL 53 S INTEK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees de handleiding aandachtig door zodat u de inhoud goed begrijpt voordat u de grasmaaimachine in gebruik neemt. Lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig voordat u de grasmaaier in gebruik neemt. De producent behoudt zich het recht voor, zonder kennisgeving wijzigingen in het produkt aan te brengen. Die BedienerpräsenzKontrollvorrichtung (OPC)(D1) ziehen, um die Bremse am Motor zu lösen. [. . . ] Zorg, dat alle moeren, bouten en schroeven goed zijn aangedraaid zodat de maaier altijd veilig kan worden gebruikt. Gebruik voor vervanging uitsluitend originele, voor deze machine bestemde maaimessen, bladbouten, vulplaatjes en rotorbladen. Zet de maaier nooit in een ruimte/gebouw waar benzinedampen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken als er nog benzine in de tank zit. Laat de motor altijd eerst afkoelen voordat de machine wordt opgeborgen in een afgesloten ruimte. Om brandgevaar te vermijden, dienen de motor, geluiddemper, accubak en de brandstoftank vrij te zijn van gras, bladeren of overmatig veel vet. Wees voorzichtig bij het afstellen van de machine dat uw vingers niet bekneld raken tussen bewegende maaimessen en vaste onderdelen van de grasmaaier. Uw product is voorzien van een unieke identificatie in de vorm van een zilver en zwart gekleurd productkwaliteitslabel. Noteer de informatie getoond in afbeelding B in de beschikbare ruimte op de label, zodat u over volledige productinformatie beschikt voor het verkrijgen van reserve-onderdelen of advies van een van onze erkende servicecentra of wanneer u contact opneemt met onze klantenserviceafdeling. Bij aflevering van uw machine liggen de handgrepen over de machine geklapt (C1). Draai de stelschroeven voor de handgrepen (C2) aan beide kanten van het product los, en trek de gehele handgreep omhoog. Stel de handgreep in op de meest comfortabele gebruikspositie (C3) en draai de stelschroeven (C2) aan beide zijden weer vast. Voordat u aan het starterkoord trekt, moet u eerst de OPC tegen de duwboom aantrekken zodat de rem van de motor af is. Opgelet:- Overtuig u ervan dat er geen opening tussen de beschermingsklep en de grasbak is. Indien grasopvang niet noodzakelijk is kunt u ook gebruik maken van de grasmaaier zonder de grasbak. Ververs de olie na de eerste vijf gebruiksuren; vervolgens dient de olie na elke 25 gebruiksuren te worden ververst. Ververs de olie altijd als de motor warm is, maar niet heet - voer echter nooit onderhoud aan de machine uit als de motor heet is. Veeg eerst alle gras en vuil van de dop van de benzinetank voordat u deze verwijdert om te voorkomen dat er vuil in de tank komt. U wordt aanbevolen om de benzine door een trechter met een filter in de tank te gieten. Let op: Verplaats de machine uit de buurt van het gebied waar de brandstof wordt bijgevuld voordat u de maaimachine weer start. Let op: Voordat de motor voor het eerst wordt gestart, dient u olie en benzine bij te vullen zoals beschreven in de bovenstaande sectie Olie en benzine. Als u met een warme motor start, is het gebruik van de opvoerpomp gewoonlijk overbodig. Duw de gashendel in de stand FAST `+' en duw de opvoerknop drie keer diep in voordat u de motor start. [. . . ] Wacht altijd tot de motor voldoende is afgekoeld om potentieel brandgevaar te vermijden. Berg de machine op een koele, droge plaats op waar de maaier niet kan worden beschadigd. Aanbevelingen voor onderhoud U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt. Schema voor motoronderhoud Volg het schema van het aantal gebruiksuren of tijdsduur - welke het eerste van toepassing is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA ROYAL 53 S INTEK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA ROYAL 53 S INTEK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag